UAB GRAND PARTNERS MEISTRŲ AKADEMIJA pristatymas TAVA nariams

 

Meistrų akademija

Master©

 

Skirta

Nariams

 

PRISTATYMAS

 

Pradinis kliento poreikis

 

GRAND PARTNERS specialistai įvairių grandžių vadovų akademijas organizuoja ir veda jau daugiau nei 12 metų. Tai ypatingai populiari, didelio Klientų dėmesio sulaukusi įmonės paslauga.

 

Kas yra Meistrų akademija?

 

Ši programa idealiai atitinka vidurinės grandies vadovų gamyboje poreikius: informacija pateikiama labai praktiškai, sukuriant tokias aplinkybes, kai dalyviai privalo išbandyti įgytas žinias praktikoje. Todėl pokyčiai vyksta jau po pirmojo modulio.

Tai tęstiniai mokymai, kuriuos sudaro kelios mokymų temos bei įvairios užduotys savarankiškam darbui ar papildomam darbui su konsultantu tarp jų. Akademija - tai efektyvus sprendimas, siekiant realių pokyčių, nes per 4-6 akademijos mėnesius dalyviai ne tik tęsia tam tikros temos nagrinėjimą, bet ir nuolat taiko įgytas žinias savo darbe, turi galimybę su specialistais aptarti, kas sekėsi, užduoti aktualius klausimus, konsultuotis.

 

Meistrų akademijos nauda įmonei:

 • Meistrai ir kiti vidurinės grandies vadovai aiškiai suvoks, kuo vadovas skiriasi nuo specialisto ir kaip jis užtikrina rezultatą, pasitelkdamas savo komandą;
 • Meistrai ir kitų padalinių vadovai pradės glaudžiau bendradarbiauti, sprendžiant gamyboje kylančias problemas ir siekiant įmonės tikslų;
 • Atsiskleis vadovai, gebantys ir norintys tobulėti, keistis, bei tie, kurie negalės kelti savo vadovavimo efektyvumo;
 • Įgytos žinios ir praktiniai vadovavimo įrankiai padės formuoti į rezultatą orientuotą kultūrą;
 • Vidurinės grandies vadovai pradės rodyti daugiau iniciatyvos, gebės teikti pasiūlymus veiklos tobulinimui;
 • Pagerės meistrų darbas su darbuotojais, kuris didins jų įsitraukimą ir mažins darbuotojų kaitą.

 

Dalyviai

Kartu su GRAND PARTNERS įgyvendinamos meistrų programos dėka meistrai pradėjo pasitelkti savo komandos narius, spręsdami problemas, formuojasi glaudesnis bendradarbiavimas tarp pamainų ir skirtingų padalinių.
Giedrė Dauguvietytė, personalo ugdymo vadovė
Koncernas SBA, UAB

Programa skirta vidurinės grandies vadovams - meistrams, gamybos koordinatoriams, inžinieriams, turintiems bent 2 tiesiogiai pavaldžius darbuotojus, už kurių darbo rezultatus jie yra atsakingi.

 

Metodika

Mokymai paremti konkrečiomis situacijomis, su kuriomis meistrai ir cecho vadovai susiduria kasdien savo darbe ir kurias jie turi išmokti efektyviai valdyti. Kiekvienas žinių blokas ir kiekvienas suteiktas vadovavimo įrankis bus iš karto taikomas konkretiems praktiniams iššūkiams. Kiekvieno mokymų modulio pabaigoje dalyviai formuoja planą, ką ir kaip planuoja pakeisti savo vadovavime, savo darbe su komanda, savo darbo vietoje. Grįžę į darbo vietą, dalyviai turės atlikti „namų darbus“, t.y. praktiškai išbandyti įgytas žinias, įgyvendinti numatytą planą, kad susiformuotų tinkamas įgūdis.

 

 • Dalyviai tarp mokymų modulių taip pat susitikinėja su savo tiesioginiais vadovais ir personalo skyriaus atstovais aptarti savo pažangą, pasiekimus ir nesėkmes, tam kad mokytųsi iš savų ir kitų klaidų, o ugdymo procesas būtų tęstinis ir nuoseklus.

 

Programos metu taikomi metodai:

a) Realių situacijų simuliacijos, leidžiančios išbandyti savo gebėjimus realiu laiku, realiose situacijose;

b) Atvejų analizė, kurių metu dalyviai analizuoja tikras situacijas savo ar kitose įmonėse, pateikia rekomendacijas, diskutuoja ir  mokosi iš klaidų bei vieni iš kitų;

c) Praktiniai asmeninio produktyvumo įrankiai, kuriuos dalyviai galės taikyti savo kasdieniame darbe spręsdami problemas ir siekdami tikslų;

d) Individualios ir grupinės užduotys, kurių metu dalyviai teoriją suvoks per praktiką, realų patyrimą.

 

Programos trukmė

5 moduliai -  5 dienos mokymų bei įvairios praktinės užduotys savarankiškam darbui tarp jų. Modulių temos pristatytos žemiau. Praktinės užduotys savarankiškam darbui adaptuojamos prie įmonės specifikos, grupės kompetencijos lygio, darbinės situacijos bei poreikių.

 

Meistrų akademijos eiga

 

Po kiekvieno modulio:

 

Praktinės užduotys savarankiškam darbui + Grįžtamasis ryšys apie dalyvių progresą + Praktinė užduotis cecho (pamainos) vadovams, kurią turi atlikti kartu su meistrais

 

Programos turinys

Darbinė sesija

 

Sesijos tikslai:

 • Susipažinti su įmonės ir būsimos akademijos dalyvių problematika;
 • Išgryninti konkrečius meistrų ugdymo tikslus;
 • Suplanuoti programos eigą, prioritetus ir akcentus pagal įmonės poreikius.

 

Grįžtamojo ryšio sesija akademijos pabaigoje

 

Sesijos tikslai:

 • Aptarti dalyvių pažangą ir iškeltų tikslų pasiekimą;
 • Aptarti „talentus“ – dalyvius, kurie turi didesnį vadovo potencialą ir ateityje galėtų tapti kandidatais į vadovų rezervą;
 • Numatyti tolimesnius ugdymo prioritetus (jei yra toks poreikis).

 

Po mokymų „Vičiūnų meistrų akademijoje“ pasikeitė vadovų požiūris į darbuotojus. Tai padėjo sumažinti darbuotojų kaitą ir padidinti darbuotojų įsitraukimą. Programa taip pat įgalino vadovus efektyviau spręsti problemas, rodyti daugiau iniciatyvos. Esame patenkinti bendradarbiavimu su GRAND PARTNERS. 
Jolanta Jonušienė, personalo vadovė
Vičiūnai Group

 

1 modulis:  Sėkmingo vadovavimo gamyboje pamatai

 

Kiekvienos gamybinės įmonės technologiniai procesai unikalūs, todėl gamybos meistro pareigoms parenkami žmonės, kurie puikiai „tvarkėsi“ su darbininko arba operatoriaus pareigomis. Vėliau susiduriama su problema, jog toks meistras puikiai išmano gamybinį procesą, tačiau ne visada suvokia, ką jis turi daryti kaip vadovas ir toliau elgiasi kaip specialistas. Šio modulio metu meistrai aiškiai suvoks, kas įeina į vadovo atsakomybes, atpažins savo daromas klaidas ir išgrynins svarbiausius meistro, kaip vadovo, darbo prioritetus.

 

Modulio turinys:

 • Vadovas ar specialistas? Kuo geras meistras skiriasi nuo gero specialisto?
 • Kas turi pasikeisti vadovo mąstyme,  kylant iš darbininko į meistrus ir iš meistro į pamainos vadovą (cecho vadovą)?
 • Brigada (pamaina) kaip meistro vadovavimo stiliaus atspindys.
 • Kokį poveikį brigadai daro vienoks ar kitoks meistro elgesys? Savo daromų klaidų atpažinimas.
 • Svarbiausi meistro kaip vadovo darbo prioritetai.
 • Ką reiškia „dirbti su žmonėmis“ meistro kasdieniame darbe?
 • Kaip dirbti su skirtingo būdo žmonėmis? Savo komandos analizė (vertinimas);
 • Esminės klaidos, kurias daro meistras (ar kitas vidurinės grandies vadovas), siekdamas užtikrinti rezultatą.
 • Veiklos prioritetų nustatymas vykstant staigiems pokyčiams ir atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.
 •  

Praktinės užduotys modulio metu:

 1. Du žiedai. Ši užduotis leidžia patikrinti, kiek meistrai geba spręsti gamybines situacijas kartu kaip komanda, kiek geba išsakyti savo ir išgirsti kitų idėjas, kartu priimti sprendimus. Taip pat vertinama dalyvių motyvacija siekti didesnių tikslų.
 2. TOP 5. Šios užduoties metu dalyviai išgrynina 5 svarbiausias vadovavimo kompetencijas, būtinas sėkmingam meistrui gamybinėje įmonėje bei įvardina savo tobulėjimo sritis.

 

 

 2 modulis: Efektyvus problemų sprendimas ir darbuotojų įsitraukimo didinimas

 

Gamyboje nuolat kyla problemų, kurias reikia ne tik operatyviai spręsti, bet ir užbėgti joms už akių. Nuo to, kaip meistras sugeba valdyti problemos sprendimo procesą, sutelkti visą komandą jos pašalinimui priklauso visos pamainos rezultatai. Šio modulio metu meistrai suvoks, kaip gamyboje atsiranda problemos, kaip jas spręsti sistemiškai, įtraukiant ne tik operatorius ir darbininkus, bet ir kitų padalinių specialistus. Patirtis rodo, jog po šio modulio meistrai daug mažiau kaltina ir teisinasi, prisiima daugiau atsakomybės už rezultatą ir pradeda labiau skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų cechų, pamainų ir padalinių.

 

Modulio turinys:

 • Įmonės vertės kūrimo grandinės iš meistro perspektyvos. Kaip įmonė kuria vertę Klientui ir kodėl gamybai svarbu bendradarbiauti su kitais padaliniais?
 • Problemų, kylančių skirtingose gamybos srityse, sąrašo sudarymas.
 • Trijų tipų problemos gamyboje ir kuo skiriasi jų sprendimo būdai.
 • Operatorių įtraukimas į operatyvinių problemų sprendimą.
 • „Dviejų bandymų ir dviejų pasiūlymų“ principas, šalinant  iškilusią problemą, pasitelkiant operatoriaus pagalbą.
 • Kaip užtikrinti, kad darbuotojai neslėptų problemų, bet apie jas informuotų savo vadovą?
 • Gamybinių problemų sprendimo būdai, įtraukiant kitus darbuotojus.
 • Kodėl darbininkai neteikia pasiūlymų ar sprendimų? Kaip juos paskatinti tai daryti?
 • Kaip gamyboje kyla „sudėtingos“ problemos ir kodėl jų šalinimui reikalingas padalinių bendradarbiavimas?
 • Kaip įveikti darbuotojų pasipriešinimą, diegiant naujoves (pvz. nauja gamybos linija, nauja darbo tvarka ir pan.)?
 • Savarankiško gamybinių problemų sprendimo įrankiai meistrui.

 

Praktinės užduotys modulio metu:

 1. Įmonės vertės grandinės kūrimas. Ši užduotis verčia meistrus ir kitus vidurinės grandies vadovus suvokti, kaip įmonė kuria vertę savo Klientams, kokį vaidmenį vaidina kiekvienas padalinys ir kaip jie tarpusavyje susiję. Dalyviai taip pat įvardina problemas, kylančias šioje grandinėje ir kartu ieško sprendimų, taikant mokymų metu pateiktus praktinius įrankius.
 2. Mozo. Šios užduoties metu testuojamas dalyvių gebėjimas rasti bendrą problemos sprendimą, ypač, kai rezultatas priklauso nuo kiekvieno grupės nario bei jų tarpusavio komunikacijos gebėjimų. Dalyviai taip pat pamato, kaip yra svarbu suvokti „bendrą paveikslą“ ir jį parodyti visai komandai, kad ji galėtų prisidėti prie problemos sprendimo ir priimti teisingus sprendimus.

 

 

 

3 modulis: Darbuotojų motyvavimas ir darbų delegavimas

 

Gamybos sunkumai ir nuolat kylančios problemos dažnai natūraliai mažina darbuotojų motyvaciją, o finansinio kompensavimo modelis ne visada leidžia skatinti darbuotojus pinigais. Todėl meistro gebėjimas didinti komandos motyvaciją per asmeninius santykius, įtaką ir įtaigą tampa ypač svarbus. Kartais meistras su pavaldiniais ieško sprendimų, kartais tiesiog keičiasi aktualia informacija, ir kasdien privalo deleguoti darbus. Meistrai, kaip ir kitų grandžių vadovai, susiduria su paradoksu - norint deleguoti, reikia laiko, o tam, kad atsirastų laiko, būtina deleguoti. Šio modulio metu dalyviai išsamiau nagrinės dvi iš svarbiausių vadovo funkciją - motyvavimą bei delegavimą, šiek tiek prisiliečiant ir prie kontrolės. Vien jau šie trys dalykai padės užtikrinti sklandų užduočių įgyvendinimą gamyboje.

 

Modulio turinys:

 • Kaip būti autoritetu darbuotojui? Kas mažina ir didina vadovo įtaką?
 • Kaip padidinti darbuotojų motyvaciją be pinigų. Kiekvieną darbuotoją motyvuoja skirtingi dalykai. Kaip atrasti tą žmogui svarbų veiksnį, kuris paskatins reikiamą elgesį?
 • Kaip motyvuoti skirtingų tipų žmones?
 • Kaip tinkamai pagirti darbuotoją, kad pagyrimas skatintų ir toliau tinkamai elgtis?
 • Kaip konstruktyviai išsakyti kritiką?
 • Apie ką ir kaip kalbėtis su darbuotoju, kad užmegztumėte produktyvų darbinį santykį?
 • Klaidos, mažinančios darbuotojų motyvaciją, ir kaip jų išvengti.
 • Pasitikėjimo ir pagarbos atmosferos kūrimas ir atstatymas.
 • Tinkamo delegavimo formato parinkimas.
 • Kaip teisingai deleguoti užduotį, kad jį būtu tinkamai atlikta?
 • Kaip užtikrinti, kad darbuotojai „negrąžintų“ deleguotų darbų vadovui?
 • Kontrolės būdai ir tinkamas jų parinkimas.

 

Praktinės užduotys modulio metu:

 1. Barnga. Ši užduotis leidžia dalyviams pamatyti, kas vyksta su žmogaus motyvaciją, kai jis patenka į nepažistamą komandą su savo taisyklėmis. Užduotis puikiai padeda atpažinti savo elgesį darbo vietoje, pamatyti klaidas ir numatyti veiksmų planą.
 2. 4  darbuotojų tipai. Praktinė užduotis, kurios metu dalyviai susipažins su keturiais darbuotojų tipais pagal kompetencijas ir motyvaciją. Jau užduoties atlikimo metu dalyviai ne tik nustatys savo pavaldinių tipus, bet ir numatys tinkamiausius delegavimo ir kontrolės metodus kiekvienam savo darbuotojui.

 

4 modulis: konfliktų prevencija ir valdymas

 

Gamybinės, kaip ir dauguma kitų šiuolaikinių įmonių, privalo visuomet išlaikyti kuo didesnį darbo tempą, stebėti ir valdyti kaštus, kokybę bei daugelį kitų parametrų, įskaitant ir savo žmogiškąjį kapitalą. Dėl pastovaus streso gamybos darbuotojų tarpe gana dažnai kyla įtampa ir konfliktai. Laiku nesuvaldytas konfliktas tarp darbuotojų arba tarp meistro ir darbuotojų mažina darbo našumą, o kartais paskatina gerus darbuotojus palikti įmonę. Modulio metu dalyviai išmoks atpažinti užslėptus konfliktus, gaus įrankius konfliktinėms situacijoms spręsti. Taip pat bus analizuojamos realios konfliktinės situacijos, iš karto formuojant konfliktų valdymo įgūdžius bei  paruošiant meistro elgesio tipinėse situacijose algoritmą.

 

Modulio turinys:

 • Konfliktų atsiradimo priežastys. Kas lemia konfliktų atsiradimą?
 • Kokie požymiai leidžia pastebėti kylančius arba užslėptus konfliktus?
 • Kokie psichologiniai etapai yra būdingi žmonėms, sprendžiantiems konfliktines situacijas?
 • Kas turi inicijuoti konflikto sprendimą?
 • Kaip efektyviai valdyti konfliktus kolektyve?
 • Darbinių konfliktų sprendimo algoritmas.
 • Vadovo stereotipinio elgesio konflikte nustatymas.
 • Vadovo psichologinis pasirengimas konflikto sprendimui.
 • Realių konfliktinių situacijų gamyboje analizė ir sprendimų paieška.

 

Praktinės užduotys modulio metu:

 1. Konfliktas sandėlyje. Ši užduotis leidžia dalyviams išbandyti savo gebėjimus spręsti psichologiškai sudėtingas situacijas, pažvelgti, kaip skirtingi vadovai gali skirtingai spręsti tas pačias konfliktines situacijas. Dalyviai pamato savo klaidas ir mokosi iš jų.
 2. Tiltas. Tai praktinė-gamybinė užduotis, verčianti greitai priimti sprendimus komandoje, turint labai ribotus laiko ir žaliavų resursus. Šios užduoties metu dalyviai įvertina, kiek jie geba sutelkti komandą darbui, tinkamai paskirstyti atsakomybes ir suvaldyti komandoje kylančius konfliktus.

 

5 modulis: Darbuotojų darbo efektyvumo didinimas

 

Darbuotojų kaita įmonės gamybos padalinyje - natūralus reiškinys ir nepaisant visų pastangų įmonės mastu, to išvengti nepavyksta. Vidurinės grandies vadovo vadovavimo gebėjimai padeda išvengti darbuotojų kaitos dėl nesutarimų kolektyve ar su tiesioginių vadovu. Su tuo dirbama šios programos metu. Tačiau egzistuoja ir kitos darbuotojų kaitos priežastys. Naujas darbuotojas - tai rizika, jog kažkas bus atlikta ne taip, kaip suplanuota pagal egzistuojančius gamybos ar valdymo standartus. Meistrui tenka skirti laiko naujo darbuotojo įvedimui, nes net jei žmogus dirbo gamyboje, kiekvienoje įmonėje yra tam tikri specifiniai reikalavimai. Šis modulis - tai praktinis algoritmas, kaip tinkamai ir per optimaliausią laiką išmokyti naują darbuotoją jo pareigų bei atsakomybių, tikintis maksimalios jo darbo kokybės.

 

Modulio turinys:

 • Naujas darbuotojas brigadoje (pamainoje) – kaip jį sėkmingai integruoti į kolektyvą per trumpiausią laiką?
 • Darbuotojo mokymas ir kompetencijos kėlimas per procesą. Mokymasis darbo vietoje  pagal „On The Job Skills Training“ metodiką.
 • Užduočių skirstymas ir pateikimas darbuotojams.
 • Darbuotojo gebėjimų ir jo tinkamumo tam tikrai užduočiai (darbui) vertinimas.
 • Potencialą turinčių darbuotojų identifikavimas ir ugdymas.
 • Vykdymo kontrolės užtikrinimas.
 • Kaip pasakyti darbuotojui, ką jam reikia tobulinti savo darbe, kad jis nesupyktų ir stengtųsi to pasiekti?
 • Kaip pastebėti, kad darbuotojas ruošiasi išeiti iš darbo?
 • Balansas tarp „būti geru“ ir „būti griežtu“ vadovu.

 

Praktinės užduotys modulio metu:

 1. Sudėtinga detalė. Šios užduoties metu vadovas turi išmokyti darbuotoją „pagaminti“ sudėtingą detalę, tačiau jis negali to daryti už jį. Užduoties metu iliustruojami vadovo instrukcijų davimo ir kontrolės vykdymo gebėjimai.
 2. Skubus užsakymas. Dalyviai turės per labai ribotą laiką komandoje „pagaminti“ tam tikrą kiekį vienodos kokybės ir vienodų parametrų detalių. Šios užduoties neįmanoma atlikti, jei vadovas tinkamai nesuskirstys užduočių, neapmokys savo darbuotojų ir neužtikrins savalaikės vykdymo kontrolės. Gautos įžvalgos užtikrina teorinės medžiagos įsisavinimą per praktiką.
 3. Mokomasis filmas. Dalyviai grupėse sukuria 5 min. filmą, kuriame jie išdėsto svarbiausią informaciją ir praktines įžvalgas, gautas per visą meistrų akademiją. Filmai rodomi dienos pabaigoje. Ši užduotis ne tik verčia dalyvius pakartoti gautas žinias, bet ir atlieka „baigiamojo kontrolinio darbo“ funkciją.

 

Konsultantai:

 

Gediminas Anužis      

 Verslo konsultantas

„Gediminas ateina – įsilieja, o tada viską atlieka paprastai ir

maksimaliai gerai.“

Inga Dykmonienė, S.A. ProvidentPolska filialo

„Provident Finansai“ regiono plėtros vadovė

Geba įsijausti į dalyvių situaciją...

Diskretiškai pateikia tai, ką labiausiai skauda...

Paprastai paaiškina sudėtingus procesus...

 

Specializacija

Situacinė (lanksti) lyderystė organizacijoje;

Efektyvaus komandinio darbo principai;

Asmeninio efektyvumo didinimas darbe ir gyvenime;

Aktyvūs bei profesionalūs pardavimai bei Klientų aptarnavimas.

Patirtis

Mokymų ir renginių vedimo srityje aktyviai dirba nuo 2007-ųjų. Yra intensyvių mokymų projektų Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Švedijoje organizatorius ir dalyvis. Verslumo organizacijų Všį „Versli karta“ ir Všį „SantakaLT“ steigėjas ir projektų vadovas. Nuo 2013 m. „International Personal Finance“ įmonių grupėje dirbo vidiniu mokymų ir plėtros instruktoriumi. Stažavosi įmonės grupės centruose Londone ir Varšuvoje. Gedimino mokymuose gausu praktinių ir situacinių pavyzdžių ne tik iš konsultavimo patirties finansinėse ir gamybinėse įmonėse, bet ir iš asmeninės patirties. Nuo 2004 m. didelėse tarptautinėse statybų bendrovėse Airijoje ir Norvegijoje ėjo meistro ir statybų instruktoriaus pareigas, kur įgijo vertingos praktinės darbo su gamybos meistrais patirties.

Išsilavinimas

Socialinių mokslų bakalauro laipsnis įgytas Klaipėdos universitete, tuo pat metu stažavosi Norvegijos Karalystės Krisitiansand miesto „Agder“ universitete (Universitetet i Agder). Magistro studijas tęsė Mykolo Romerio universitete, baigė Europos sąjungos politikos ir administravimo programą.2011 m. baigė intensyvius tarptautinius grupinės psichologijos metodikų kursus (Gruzija). Tais pačiais metais Vokietijoje, intensyvių kursų „Young People Enterpreneurship“ metu, stiprino mokymų vedimo, viešojo kalbėjimo, tarptautinių projekto valdymo subtilybes. 2015 m. gilinosi į situacinės lyderystės metodiką Londone, Varšuvoje bei Lietuvoje. Nuo veiklos pradžios iki dabar nuolat dalyvauja „Train the Trainer“ sesijose, kurių metų įgyja vis naujų žinių ar pagilina esamas.

 


 

Irina Rušmanė             

Verslo konsultantė, sertifikuota NLP trenerė

 

„Nenuobodu – girdėjau kas kalbama ir viską supratau! Norėtųsi dar ne kartą klausytis šios lektorės mokymų.“

Sandra Babiliutė, UAB Baltijos pervežimai

Praktikė, savo darbe išbandžiusi viską, ko moko...

Kalba paprastai ir aiškiai, be užuolankų...

Siekia, skatina bei įkvepia siekti rezultato...

 

Specializacija

Vidurinės grandies vadovų kompetencijų ugdymas;

Pardavėjų potencialo bei produktyvumo didinimas;

Neurolingvistinis programavimas (NLP), Eneagrama.

Patirtis

Tai konsultantė - praktikė. Dirbdama vidine trenere stambioje prekybinėje įmonėje, Irina privalėjo užtikrinti pardavimų rezultatus, todėl prieš mokymų metu siūlydama tam tikrą įrankį ar metodą, ji visuomet įsitikina, kad jis bus pakankamai lengvai pritaikomas praktikoje ir padės pasiekti realių rezultatų mokymų dalyvių darbe. Ilgus metus skyrusi skirtingų žmonių tipų nagrinėjimui pagal skirtingas metodikas, dirbdama su auditorija, Irina Rušmanė sugeba prikaustyti visų susirinkusiųjų dėmesį, įtraukti skirtingų tipų dalyvius, informaciją pateikti jiems priimtiniausiu ir suprantamiausiu būdu. Nuo karjeros pradžios dirbusi pardavimų, Klientų aptarnavimo ir telemarketingo srityse, pastaruosius keletą metų konsultantė daugiausiai dirba su vidurinės grandies vadovais, padėdama jiems pasiekti tiek pardavimų, tiek gamybos rezultatų, pasitelkiant savo komandą. Irinos mokymai – tai pozityvumo bei įkvėpimo užtaisas. Po jų ne tik jausitės įgiję žinių bei įgūdžių, bet ir norėsite juos išmėginti darbe jau kitą dieną!

Išsilavinimas

Lektorė savo kvalifikaciją yra tobulinusi tokiuose institutuose ir akademijose kaip The Neuro-Linguistic Programming Institute (Maskva), Direct Marketing Academy (Liubliana), International Coaches Union, International Coach & Trainer Association, International Enneagram Association.   

 


 

Trumpai apie mus

Nuo pat įsikūrimo 2004-aisiais, GRAND PARTNERS komandoje vyrauja įsitikinimas, kad bet kurios organizacijos ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos žmonių. Todėl daugiausiai dėmesio visuomet skyrėme vadovams bei jų komandoms.

 

Dirbdami su visų grandžių vadovais (nuo įmonių, departamentų ir padalinių vadovų iki meistrų gamybinėse bei parduotuvių vedėjų prekybinėse įmonėse) padedame jiems pasiekti rezultatų, pasitelkiant savo kolektyvą. Darbuotojams skirtų mokymų metu sukuriame sąlygas atsisakyti pasenusių nuostatų, praplėsti savo galimybių ribas ir tapti efektyvia komanda.

 

Vadovavimas ir lyderystė - didžiausias paslaugų paketas Lietuvoje

*

Komandos formavimas - unikalūs ugdomųjų renginių scenarijai

*

ES projektų įgyvendinimas - daugiau nei 10 mln. EUR projektų genranga

 

Mums rūpi, ką mes darome, kaip tai darome ir kokių rezultatų Klientų įmonėse pasiekiame.

 

 « Atgal

  Asociacijos nariai

  • Jupiter Bach Lietuva, UAB
  • Požerūnų malūnas, MB
  • Bremena, UAB
  • TAURA GROUP, UAB
  • Nagoja, UAB
  • Agava, I. Alijošienės PKF
  • Švytis, UAB
  • Meduolis, UAB, Duonos namai
  • Bekonas, UAB
  • Sigitos kepiniai, UAB
  • Solregis, UAB
  • Uliksas, UAB
  • Tauragės nekilnojamo turto agentura, UAB
  • Kristensen & Kristensen, UAB
  • Šiaulių bankas, AB Tauragės KAS
  • SDG, UAB Tauragės skyrius
  • GRIFS AG, UAB Tauragės skyrius
  • Ferumeta, UAB
  • Benera, UAB
  • Tauragės Agrotechnika, UAB
  • Vilivitas, UAB
  • Aliumina, UAB
  • Autoežeruona, A. Venckaus IĮ
  • S-MEDIA GRUPĖ, MB
  • Graveris, MB
  • Infoface, UAB
  • Olvirga, UADBB draudimo brokeris
  • Biceda, UAB
  • Hanzos brasta, UAB
  • Eurobiuras, UAB
  • Šaukštelis, UAB
  • Tele2, UAB Tauragės sk.
  • Rimsauga, UAB
  • Feniksas, UAB
  • Ginara autoservisas, UAB
  • Televizijos komunikacijos, Lietuvos ir Vokietijos UAB
  • Egersund Net, UAB
  • Luminaris, UAB
  • Sigma Trans, UAB
  • Kvartalo Tinklas, UAB
  • Autotauragė, UAB
  • SBAUTO, UAB
  • Etada Freedom, UAB
  • Bitė Lietuva, UAB
  • Optimali idėja verslui, UAB
  • Roada, UAB
  • Modest, AB
  • Tauragės kredito unija
  • Ryšininkas, UAB
  • Šedbaro Advokatų profesinė bendrija      
  • Švaros abėcėlė, UAB
  • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
  • Verslas kitaip, UAB
  • Tūkstantis mylių, UAB
  • Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB
  • Netmark, UAB
  • Tauragės radijas, VšĮ Šou imperija
  • Šviesos blyksnis, UAB
  • Medicum Centrum, UAB
  • Mildrena, UAB
  • Elka Rainwear, UAB
  • Metta, UAB
  • Meta, UAB
  • Topas LT, UAB
  • Medicinos namai šeimai, UAB
  • Taurana, UAB
  • Klasmann-Deilmann Laukėsa, UAB
  • GBY, UAB
  • Alantas, UAB
  • Onija, UAB
  • Marko dizainas, UAB
  • Darbo turas, UAB
  • Brolenta, UAB

  Naujienlaiškis

  Prenumeruoti