• TAVA

  Jūs aplankėte Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tinklalapį. Čia talpinama informacija susijusi su verslu Tauragės regione. Taip pat galite rasti naudingos informacijos apie Tauragės apskrities įmones, jų veiklą bei kontaktinius duomenis.

Naujienos

 • „Versli Lietuva“ bendradarbystės centro „Spiečius“ atidarymas Tauragėje2018 Gegužės 7d.
  „Versli Lietuva“ bendradarbystės centro „Spiečius“ atidarymas Tauragėje

  Rūpindamasi verslumo skatinimu Lietuvoje VšĮ „Versli Lietuva“ plečia savo paslaugų prieinamumą Lietuvos regionuose ir 2018-05-04 Dariaus ir Girėno g. 22, 2 aukšte, Tauragėje atidarė dar vieną bendradarbystės centrą „Spiečius“. Tai jau trečioji nemokamos narystės bendradarbystės (angl. co-working space) koncepcijos aktyvaus verslo erdvė, skirta smulkaus ir vidutinio verslo poreikiams. 

  2016 metais pirmieji du bendradarbystės centrai „Spiečius“ duris atvėre Šiauliuose ir Alytuje. Pasiteisus šiam verslumo skatinimo modeliui šiemet „Versli Lietuva“ tęsia bendradarbystės centrų plėtrą Tauragėje.

  Atidarymo renginyje dalyvavo Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Daina Kleponė, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai, bei kt. Taip pat savo sėkmės istorijas pristatė Alytuje ir Šiauliuose veikiančių bendradarbystės centrų „Spiečius“ atstovai.

   

  Daugiau informacijos apie "Spiečius" veiklą ir naujienas rasite:

  http://www.tvk.lt/index.php?m=30&tid=3670

  http://tauragesradijas.lt/versli-lietuva-steigia-treciaji-lietuvoje-savo-bendradarbystes-centra-spiecius/

  http://taurageszinios.lt/naujienos/verslas/2018/04/versli-lietuva-taurageje-steigia-centra-spiecius

  Skaityti plačiau
 • 2018 Gegužės 2d.2018-05-02 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio naujienos
  2018-05-02 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio naujienos

  2018 m. gegužės 2 d. Jurbarko krašto muziejuje TAVA pirmininkė G. Stulginskienė dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstyti klausimai:

  Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininko Jono Gudausko įžanginis žodis. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sveikinimo žodis. Lietuvos Respublikos Seimo narių sveikinimo žodis. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto „Nepamiršk parašiuto“ pristatymas.

  Pranešėjas – „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas.

  Informacija apie Tauragės regione vykdomą integruotą teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2017 metais.

  Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės  apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus.

  Tauragės regiono specializacijos Veiksmų plano svarstymas ir aprobavimas.

  Pranešėjai – Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus.

  Naujų Tauragės regiono plėtros tarybos narių pristatymas ir prisistatymas.

  Pranešėjas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas.

  Kiti klausimai.
  Skaityti plačiau
 • 2018 Balandžio 27d.Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. balandžio mėn.
  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. balandžio mėn.

   

  UAB „Added Value“ rubrika:

  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. balandžio mėn.

   

   

  PAAIŠKĖJO, KAS KURS VMI VIRTUALŲ BUHALTERĮ

    

  VMI informuoja, kad pasirašyta sutartis su UAB „INSOFT", kuri laimėjo viešojo pirkimo konkursą dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemio sukūrimo. Įgyvendinus projektą bus sukurtas virtualus buhalteris, t. y. elektroninė individualios veiklos apskaitos programa. Tai bus nemokamas įrankis, kuris palengvins individualia veikla užsiimančių gyventojų pajamų apskaitą ir leis sutaupyti popierinių pajamų-išlaidų žurnalų pildymui, mokesčių apskaičiavimui skiriamą laiką. 2017 m. individualia veikla užsiimančių gyventojų skaičius siekė daugiau nei 240 tūkst.

  Virtualus buhalteris turės ir papildomų duomenų peržiūros ir analizės funkcijų, kurios leis verslininkams stebėti, ar jų vykdoma veikla yra pelninga, kokios gaunamų pajamų, patiriamų išlaidų tendencijos. Taip pat čia bus apskaičiuojamos GPM, PSDĮ ir VSD įmokos, taigi, gyventojams nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti, aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, atlikti skaičiavimus. Tvarkomų duomenų pagrindu, įvertinus iš kitų šaltinių gautą informaciją, bus apskaičiuotos gyventojo veiklos pajamos bei išlaidos ir šie duomenys bus įkelti į būsimą preliminarią deklaraciją.

  Virtualaus buhalterio vartotojai, atsižvelgdami į savo veiklos specifiką, galės pateiktus duomenis klasifikuoti, grupuoti, naudotis sandėlio apskaitos funkcija, taip pat bus informuojami, jei gaus pajamų iš juridinio asmens, vykdančio (įregistravusio) tokią pat veiklą kaip verslo liudijimo, gaus priminimus apie prievolių deklaruoti, registruotis PVM mokėtoju ir pan. atsiradimą.

   

  www.vmi.lt

   

  VMI SKELBS DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GYVENTOJŲ DEKLARUOTĄ TURTĄ

   

  Šiais metais VMI savo tinklalapyje iki spalio 1 d. papildomai paskelbs Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos narių, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos kariuomenės vado ir kariuomenės vado pavaduotojo, Lygių galimybių kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo pavaduotojų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, Žurnalistų etikos inspektoriaus, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, įskaitant išvardintų asmenų sutuoktinių 2017 m. turto deklaracijų išrašus. Išvardinti asmenys ir anksčiau turėjo prievolę deklaruoti turtą, tačiau iki šiol jų turto deklaracijų išrašai nebuvo skelbiami.

   

  www.vmi.lt

   

  VŽ PAAIŠKINA: KAIP SKAIČIUOS NT MOKESTĮ UŽ ANTRĄ IR KITUS BŪSTUS

   

  Vyriausybė pasiūlė plėsti nekilnojamojo turto (NT) mokesčio bazę – 0,3% tarifu apmokestinti visą asmens turimą gyvenamosios paskirties būstą, išskyrus pagrindinį (pirmąjį). Taigi, jei asmuo, be pagrindinio, turi daugiau butų ar individualių namų, kotedžų, kiekvienas jų bus apmokestintas. Tokiam pasiūlymui dar turės pritarti Seimas. Jei Vyriausybės pasiūlymas liks nepakitęs, jis galėtų įsigalioti nuo 2019 m., taigi tokį NT mokestį reikėtų mokėti tik 2020 m. – deklaruojant pajamas ir turtą. Pačiam gyventojui šio mokesčio apskaičiuoti nereikės - VMI, gavusi informaciją iš Registrų centro, kuriame yra kaupiama visa informacija, gyventojui parengs preliminarią mokesčio deklaraciją, kurią tereikės peržiūrėti ir patvirtinti, tikina Finansų ministerija.

  NT mokesčio bazė plečiama tiems objektams, kurių paskirtis nuosavybės dokumentuose nurodyta kaip gyvenamoji. Taigi, jei asmuo turi būstą ir sodo namelį, kurio paskirtis yra poilsio, ruošiama naujovė negalios. Vis dėlto, jei namelio paskirtis yra gyvenamoji, teks mokėti mokestį. Pagrindinis būstas reiškia, kad ten deklaruota asmens gyvenamoji vieta. Gyventojui priklausančių būstų vertė bus skaičiuojama nepaisant, ar tie būstai turi ir daugiau savininkų.

   

  Visi NT vertės rėžiai būtų taikomi individualiai asmeniui, o ne, pavyzdžiui, sutuoktiniams. Dar 2015 m. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad apmokestinti visos šeimos turtą kartu yra neteisinga. T. y. vienam fiziniam asmeniui ir šeimai negali būti taikomi tokie patys neapmokestinamo turto vertės rėžiai. Tačiau du ir daugiau būstų per pusę besidalijantys sutuoktiniai pagal ruošiamą naujovę būtų apmokestinti.

  Šiuo metu NT mokestį moka fiziniai asmenys, kurių nekomercinės paskirties turto bendra vertė viršija 220.000 Eur. Jei turto vertė siekia 220.000–300.000 Eur, NT mokesčio tarifas siekia 0,5%, jei 300.000–500.000 Eur, tuomet reikia mokėti 1%. Brangesniam nei 0,5 mln. Eur turtui taikomas 2% tarifas. Progresyvus tarifas taikomas vertei, kuri viršija nurodytą rėžį, pvz., 220.000 Eur, 300.000 Eur ir 500.000 Eur.

    

  www.vz.lt

   

  PASIRODĖ VMI LEIDINYS APIE INDIVIDUALIOS VEIKLOS YPATUMUS

   

  Valstybinė mokesčių inspekcija išleido leidinį „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“, kuris parengtas pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.

  Leidinyje rašoma, kad gyventojas, vykdantis kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali sumažinti pajamas faktiškai patirtomis išlaidomis arba pripažinti sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų. Jeigu gyventojas vykdo kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą (faktiškai patirtų išlaidų arba sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų.

  Pavyzdžiui, gyventojas vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir individualią apgyvendinimo veiklą. Kadangi gyventojas užsiima keliomis skirtingomis individualios veiklos rūšimis, tai jis turi pasirinkti, ar leidžiamiems atskaitymams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, ar šių veiklų leidžiamiems atskaitymams priskirti sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų sumos, t. y. turi pasirinkti vieną leidžiamų atskaitymų būdą, kuris bus taikomas visoms vykdomoms skirtingų rūšių individualioms veikloms.

  Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagrįsti ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, kad jos buvo patirtos uždirbant individualios veiklos pajamas. Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis. Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio.

   

  Telefono pokalbių išlaidas (taip pat ir interneto išlaidas) galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, net jei telefonas ar kompiuteris nebuvo deklaruotas FR0457 formoje. Telefono pokalbių (interneto paslaugų) sąskaita faktūra turi būti išrašyta individualią veiklą vykdančio gyventojo vardu arba individualią veiklą vykdančio gyventojo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu). Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galima priskirti išankstinio apmokėjimo mobilių telefonų pokalbių kortelių įsigijimo išlaidas („Labas“, „Ežys“, „ Tele 2“ ir t.t.), pagrįstas kasos aparato čekiais ar sąskaitomis faktūromis.

   

  www.vz.lt

      

      Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

        

      UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

      Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                          Mob. nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                        www.addedvalue.lt

   

  Skaityti plačiau
 • 2018 Balandžio 26d.Pirmasis renginys „Spiečiuje“ - atviras TAVA narių susirinkimas
  Pirmasis renginys „Spiečiuje“ - atviras TAVA narių susirinkimas

  Pirmasis renginys „Spiečiuje“ jau įvyko! Atvirų durų dienų metu, 2018 m. balandžio 26 d. „Spiečiuje“ vyko Tauragės apskrities verslininkų asociacijos narių susirinkimas, kurio metu buvo aptariamas naujas asmens duomenų apsaugos reglamentavimas. Su aktualiu klausimu supažindino TAVA nario ŠEDBARO advokatų profesinės bendrijos advokatas,  Kristijonas Paliutis.

  Taip pat buvo pristatyta „Spiečiaus“ veikla bei verslininkai pakviesti tapti pradedančiųjų mentoriais.


  Jei ir Jums įdomu, kokios naujovės laukia nuo gegužės 25 dienos, stebėkite video seminaro „Asmens duomenų apsauga – ką svarbu žinoti?“ įrašą: https://www.facebook.com/VersliLietuva/videos/1948268551911700/

  --

   

  Skaityti plačiau
 • 2018 Balandžio 25d.Creativity LAB projektas pakvietė dalyvauti projektų darbų pristatyme
  Creativity LAB projektas pakvietė dalyvauti projektų darbų pristatyme

  2018 m. balandžio 25 d. Tauragės kultūros centras "Creativity LAB" projektas pakvietė iš TAVA atstovus dalyvauti projektų darbų pristatyme. Darbų temos: „Tauragė įmonių įvaizdis ir indėlis, kuriant patrauklaus Tauragės miesto įvaizdį“,  „Jaunosios kartos darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas Tauragėje“, „Tauragės verslininkų, savivaldos ir jaunimo bendradarbiavimas“, „Tauragės apskrities verslininkų asociacijos komunikacijos ir įvaizdžio gerinimas“. TAVA taip pat finansiškai prisidėjo  prie projekto "Creativity LAB" vykdymo.

  Projekte dalyvavo tauragiškiai ir aukštesniųjų klasių moksleiviai.

   

  Daugiau apie Creativity LAB:  http://www.verslopraktikos.lt/ismaniosios-praktikos/

   

   

  Skaityti plačiau
Naujienų archyvas

Kaip tapti nariais?

Bendradarbiavimo anketą galite parsisiųsti

 

TAVA anketa

Apklausa

Kaip vertinate verslo aplinką Tauragės rajone?
Archyvas

Skelbimai

 • Idėja Lietuvai - Pažangos premija Lietuvai
  Tauragės Rotary klubo prezidentas Romualdas Stasytis pasiūlė Idėją Lietuvai, prašymas paspausti verta igyvendinti.   https://www.idejalietuvai.lt/ide jos/ideja/1261   https://www.facebook.com/IdejaLi etuvai/   Tauragėje jau vykdoma Tauragės pažangos prem...
 • AMBERTON viešbučių grupė

  ...
Skaityti plačiau
Specialūs partnerių pasiūlymai asociacijos nariams

Draugai

 • Tele 2
 • Viada LT
 • Fleet Union
 • Amber team
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
 • LVK
 • ANTĖJA labaratorija
 • AMBERTON viešbučių grupė
 • Tauragės teritorinė darbo birža
 • Ternopilio nacionalinis technikos universitetas
 • Kauno kolegijos Tauragės skyrius
 • VMI
 • SODRA

Asociacijos nariai

 • UAB Infoface
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Rimsauga
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Molupis ir Ko
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Telia Lietuva
 • UAB Solregis
 • UAB Feniksas
 • UAB Biceda
 • UAB Švytis
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • UAB Senasis medvėgalis
 • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • UAB Alantas
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB Taurana
 • UAB Egidas
 • UAB Added Value
 • Tauragės kredito unija
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • UAB Bremena
 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB Topas LT
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Gralis
 • UAB Margas
 • UAB Uliksas
 • UAB Brolenta
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • AB Modest
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Darbo turas
 • UAB Metta
 • UAB GRIFS AG
 • UAB SDG
 • UAB Tauraplastas
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Netmark
 • UAB Egersund Net
 • UAB Tauragės autobusų parkas
 • UAB Sigma Trans
 • UAB Eurobiuras
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Etada Freedom
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • UAB Onija
 • UAB Tauragės vandenys
 • UAB Šaukštelis
 • IĮ R-Sportas

Naujienlaiškis

Prenumeruoti