• TAVA

  Tauragės Apskrities Verslininkų Asociacija
 • TAVA

  Tauragės Apskrities Verslininkų Asociacija

Naujienos

 • Mero verslo pusryčiai: Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link. 2024 Birželio 12d.
  Mero verslo pusryčiai: Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link.

  2024 m. birželio 12 d. TAVA nariai dalyvavo  Mero verslo pusryčiuose Tauragės bendruomenių namuose, tema Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link. Tai itin svarbus susitikimas, kadangi šiuo metu yra kuriama Tauragės rajono klimato neutralumo strategija, kuriai didelę reikšmę turi ir verslo bendruomenė! 

  Susitikime inovacijų agentūros GreenTech padalinio vadovė Teresė Škutaitė pristatė temą ,,Žalioji transformacija: Inovacijų agentūros galimybės verslui’’. Inovacijų agentūroje sukurtas „GreenTech Hub“ padalinys padeda Lietuvos įmonėms prisitaikyti prie žaliosios transformacijos reguliacinių reikalavimų. Jis skatina žaliųjų technologijų taikymą, teikia konsultacijas dėl finansavimo. Padalinio veikla orientuojasi į tris sritis: inovacijų paramą, žaliųjų technologijų plėtrą ir tarptautinę bendradarbiavimą žaliosios ekonomikos srityje. „GreenTech Hub“ siekia skatinti Lietuvos įmonių bei mokslo ir studijų institucijų įsitraukimą į tikslinius tarptautinius tinklus, orientuotus į žaliąsias inovacijas.

  Inovacijų agentūros „GreenTech Hub“ vadovė Teresė Škutaitė pabrėžia, kad jų tikslas – suteikti naują postūmį Lietuvos žaliųjų inovacijų sektoriui, siekti paskatinti verslą įsitraukti į žaliųjų sprendimų taikymą, o vieno langelio principu teikiamos konsultacijos padėtų įmonėms suprasti ir pasiruošti reguliaciniams pokyčiams, bei gauti finansavimą iš Europos Sąjungos ir valstybės žiediškumo ir žaliųjų sprendimų sritims.

   

  Skaityti plačiau
 • 2024 Birželio 6d.Susitikimas su Tauragės rajono savivaldos atstovais
  Susitikimas su Tauragės rajono savivaldos atstovais

  2024 m. birželio 6 d. TAVA nariai susitiko su savivaldos atstovais Tauragės r. sav. meru Dovydu Kaminsku ir administracijos direktore Gintare Rakauskiene dėl nariams rūpimų klausimų. Savivaldos atstovai trumpai supažindino narius su Tauragės r. sav. metine veiklos ataskaita.

  Vėliau su nariais buvo svarstoma idėja ateityje atnaujinti ar pritaikyti Bažnyčių gatvę visų suinteresuotų grupių poreikiams: tiek pėstiesiems, tiek transportui tiek dviratininkams, mažinant greitį šioje gatvėje, žinoma, jei būtų pritrauktos ES investicijos. Meras D. Kaminskas patikino, kad ši gatvė nebus uždaryta ir šioje gatvėje įsikūrusiam verslui dėl to nerimauti tikrai nereikėtų.
  Taip pat paliesti ir kiti verslininkams nerimą keliantys klausimai: dėl elektromobilių stotelių Tauragėje įrengimo; dėl įvairių specialybių darbuotojų, tame tarpe ir gydytojų Tauragėje trūkumo. Buvo gvildenama privačių mokyklų ir kitų mokymo įstaigų steigimo idėja.
  Verslininkai yra kviečiami teikti pasiūlymus, kaip pritraukti absolventus sugrįžti į Tauragę ir prisidėti prie jos ateities. TAVA nariai siūlė finansuoti gydytojų rezidentų bei kitų specialybių mokymosi, pagal poreikį, išlaidas, tam kad jaunieji specialistai sugrįžtų gyventi ir dirbti į Tauragę.

  Tauragės rajono savivaldybės indėlis į infrastruktūrą yra sveikintinas, kadangi tai prisideda prie gyventojų pritraukimo ir miesto vystymo, kuris išsiskiria šiuolaikiškumu, perspektyvumu, unikalia kultūra, renginių organizavimu ir laisvalaikio praleidimu, suteikiančiu galimybes tiek jau gyvenantiems, tiek planuojantiems grįžti ir įsikurti Tauragėje.

   

  Paruošė:  administratorė Jolanta Runzienė

  https://www.facebook.com/tava.lt/posts/pfbid023DFi9vS9NHgALeLKhXXEZ2TNB1XEchD4QDHiUHhF9wbJycuhX93Ph8fEib4hHgNEl

   

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 29d.Nuostabių ir prasmingų Šv. Velykų švenčių!
  Nuostabių ir prasmingų Šv. Velykų švenčių!Mielieji,  Šv. Velykos simbolizuoja naują pradžią, gyvybės pergalę, tikėjimą geresniu rytojumi ir atsiradusiomis naujomis galimybėmis. Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje žmonių viltis neturėtų išblėsti. Ji - kaip šviesa nakties tamsoje, kuri mums teikia stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Tad tebūna Velykų laikas mums visiems pilnas vilties, atjautos vieni kitiems, atgimimo džiaugsmo ir ramybės!

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 23d.TAVA įžengė į jubiliejinius metus
  TAVA įžengė į jubiliejinius metus

  Kovo 21 d. švenčių namuose "River House", vyko visuotinis ataskaitinis TAVA narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos.

   

  Susirinkusiems TAVA nariams ir svečiams pranešimą tema „Investicinės galimybės Vakarų Lietuvoje ir Baltijos šalyse 2024 m.“ pristatė pranešėjai Erika Voverė - sutelktinio finansavimo platformos “Profitus” pardavimų komandos vadovė ir Benediktas Laurušonis -  plėtros vadovas užsienio rinkoms.

   

  Susirinkimo metu patvirtinta naujo nario UAB „Antras planas“, kurio pagrindinė veikla - socialinių tinklų administravimas, narystė. Bendrovės direktorė - Eglė Stanevičienė:  https://www.tava.lt/asociacijos-nariai/socialiniu-tinklu-administravimas/antras-planas-uab

  Susirinkime dalyvavo ir sveikinimo bei padėkos žodžius tarė asociacijos partneriai ir svečiai.

   

  Daugiau informacijos apie tai pranešime spaudai

  TAVA įžengė į jubiliejinius metus

  Irina SADAUSKIENĖ

   

  Ko gero, mažai jau rastume tauragiškių ir aplinkinių rajono gyventojų, kurie nebūtų girdėję tokio trumpo, vos keturių raidžių darinio – TAVA. Gegužės mėnesį savo 25 metų sukaktį minėsianti Tauragės apskrities verslininkų asociacija ir toliau aktyvi, iniciatyvi ir, tarsi, nauja. Nauja, nes nuolat atsinaujinanti, sulaukianti naujų narių, ieškanti ir skleidžianti idėjas, vis dar nestokojanti  jaunatviško maksimalizmo, nors jau įgijusi ir pakankamai patirties.

  Ketvirtus kadencijos metus TAVA pirmininko pareigose pradėjusio Mariaus Juciko teigimu, prieš ketvirtį amžiaus Tauragėje atsirado iniciatyvių žmonių, kurie galvojo ne tik apie save, savo verslą, bet ir ėmėsi veiklos, vėliau padėjusios kelioms dešimtims verslo subjektų.

  – Labai šaunu, kad tuomet patys dar būdami pradedantys verslininkai (juk Lietuvos Nepriklausomybė buvo ne taip seniai atkurta), keletas žmonių pasvarstė, susijungė į asociaciją ir davė kitiems daugiau, nei patys kada nors buvo gavę, - sakė M. Jucikas. – Esame jiems nuoširdžiai dėkingi. O gražią sukaktį, be abejo, paminėsime kiek vėliau. Tikriausiai tuomet, kai vyks TAVA įmonių rinkimai.

  Na, o vakar Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai rinkosi į kasmetinį ataskaitinį susirinkimą.

  Paklaustas, kurie asociacijos per praėjusius metus atlikti darbai yra reikšmingiausi, M. Jucikas sakė, kad visi asociacijos suplanuoti ir per metus atlikti darbai reikšmingi: aktyviai dalyvauta Regiono plėtros tarybos veikloje, darbo grupėse, įvairiose diskusijose, socialinių partnerių komisijose bei komisijų, tarybų, valdybų posėdžiuose ir susirinkimuose, verslo konferencijose, informaciniuose renginiuose, forumuose, verslo vizituose, svarstytos paraiškos, dalyvauta projektų atrankose, priimti keturi nauji nariai. Per metus įvyko aštuoni TAVA tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta kelios  dešimtys klausimų. Du posėdžiai buvo išvažiuojamieji, jie vyko TAVA narių bendrovėse, keturis kartus buvo vykstama į ekskursijas ir susitikimus su kitų miestų verslininkais ir įvairių organizacijų atstovais, vyko susitikimai su užsienio partneriais, dalyvauta begalėje kitų verslo renginių.

  Išskirtinis dėmesys praėjusiais ataskaitiniais metais buvo skirtas mokestinei reformai, - prisiminė M. Jucikas. – Mūsų asociacija dalyvavo Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos valdybos posėdžiuose, kuriuose ir buvo svarstomi verslininkus gąsdinantys mokesčių reformos klausimai. Nežinau, kiek įtakos turėjo mūsų išsakyta nuomonė šiuo klausimu, mūsų asociacijos požiūris, tačiau verslo sąlygas pabloginusi reforma neįvyko.

  TAVA praėjusių metų finansinę atskaitomybę pateikė TAVA tarybos narė Jurgita Austrevičienė.

  Renginio pradžioje TAVA pirmininkas Marius Jucikas pasveikino naujo narės UAB „Antras planas“, direktorę Eglę Stanevičienę ir įteikė TAVA nario pažymėjimą bei palinkėjo abipusio bendradarbiavimo.

  Susirinkusius asociacijos narius atvyko pasveikinti Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, iš Tauragės kilęs politikas Remigijus Šimašius. Į TAVA susirinkimą negalėjęs atvykti LR Seimo narys Romualdas Vaitkus perdavė sveikinimą, kuriame rašoma: „Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų svarbų ir prasmingą indėlį, puoselėjant mūsų regioną. Jūsų veikla ne tik skatina ekonominį augimą, bet ir padeda kurti darbo vietas, investuoti į infrastruktūrą bei plėtoti mūsų ekonomiką. Ačiū už Jūsų nuoširdų atsidavimą Tauragės kraštui“.

  Asociacijos narius sveikino gausus socialinių partnerių būrys iš Šilalės, Tauragės ugdymo įstaigų ir organizacijų. VšĮ ”Žaliasis regionas” direktorė Gaiva Mačiulaitienė dėkojo UAB „Elka Reinwear“ direktorei Rimai Zėrinigenei už daugiausiai nupirktų miesto autobusų bilietų.

  VšĮ „Tauragės profesinio rengimo centras“ direktorius Vidas Bičkus padėkojo tarybos veikloje aktyviai dalyvaujantiems TAVA nariams - UAB „Šaukštelis“ vadovei Justinai Visockienei ir Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkui Singarui Vytartui.

  Kaip neretai būna, ataskaitiniai susirinkimai – tai ne tik rezultatų suvedimas ar įsivertinimas, bet ir galimybė gauti naujos informacijos, naujų žinių. Pastarajame susirinkime apskrities verslininkai susipažino su šių metų investicinėmis galimybėmis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Apie tai pasakojo sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ pardavimų komandos vadovė Erika Voverė ir šios platformos plėtros vadovas užsienio rinkoms Benediktas Laurušonis.

   

  Šaltiniai: Tauragės žinios

  https://taurageszinios.lt/naujienos/verslas/2024/03/tava-izenge-i-jubiliejinius-metus-20354

   

  Video reportažas: Tauragės kabelinė televizija

  https://www.facebook.com/tava.lt/videos/921872442968963 

  https://www.youtube.com/watch?v=hB3DJNZbHQE&fbclid=IwAR3nDjlXdQVZhKOAgJ2i3B4U0PI2hm5yR_DpV3_TskBlyogmWyeh1a0FDUw_aem_AR7An6z68-8T_zJs6iO4D5HeDLseVWM7_p616tgK37zGs-hMiGxrYixhUh3l3u--z1lZagJ660GWV-vpmvx2U-1H  

   

  Nuotraukų autorė: Rasita Liulienė

  https://www.facebook.com/jolantabrigita/posts/pfbid02FvbiDHiZSVTEd6tAuPdUYrZaqroL38zh2FQQCWTCqhM9WZYo2REaR64eCZJKQ6TAl

   

   

  Nuoširdžiai dėkojame TAVA nariams ir partneriams už Jūsų bendrystę!

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 14d.Verslo misija į Niujorką (JAV)
  Verslo misija į Niujorką (JAV)

  Kovo 3 - 10 d. įvyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo misija į Niujorką (Jungtinės Amerikos Valstijos), kurioje dalyvavo 6 įmonių atstovai, tame tarpe ir TAVA pirmininkas Marius Jucikas. Pagrindinis verslo kelionės tikslas - dalyvauti trečiajame Šiaurės Amerikos - Lietuvos verslo forume ir jo renginiuose.


  Verslo misijos metu įmonių atstovai lankėsi Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, kur vyko praktiniai seminarai apie JAV rinkos ypatumus. Renginio dalyviai sužinojo naudingos informacijos apie JAV teisinę bazę, mokesčių ir muitų reikalavimus, įėjimo į JAV rinką sąlygas ir strategijas, pateiktas remiantis jau šioje rinkoje veikiančių lietuviškų įmonių patirtimi. Dalyviai turėjo galimybę susitikti su JAV verslo įmonėmis bei kitais JAV rinkos dalyviais. Forumo išvakarėse įmonių atstovai dalyvavo verslo kontaktų renginyje.


  Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas prasidėjo neformaliais verslo kontaktų pusryčiais, kurių metu verslo misijos dalyviai susitiko su potencialiais JAV partneriais. Forumo metu vyko diskusijos, skirtos Lietuvos ir JAV verslo ryšiams svarbiausiose srityse stiprinti. Renginio dalyviai dalyvavo praktinėse sesijose.

   

  Verslo misijos dalyviai pabrėžė, jog naudingiausia kelionės dalis – individualūs susitikimai ir bendravimas, pasikeitimas kontaktais su renginio dalyviais, su kuriais tikimasi ateityje pradėti bendradarbiauti.

   

  Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija

  https://www.kcci.lt/lt/nuotrauku-galerija/

  Skaityti plačiau
Naujienų archyvas

Kaip tapti nariais?

Bendradarbiavimo anketą galite parsisiųsti

 

TAVA anketa

Skelbimai

 • Visuotinis ataskaitinis TAVA narių susirinkimas š. m. kovo 21 d.

  ...
 • Lenktynininko Rokas Baciuško veikla ir kreipimasis į TAVA

  2019 m. veikla:

   

  * Pirmas lietuvis, dalyvaujantis automobilių sporto Pasaulio čempionate.

  * Pirmas lietuvis, tais pačiais metais dalyvaujantis dviejuose Pasaulio čempionatuose (ralio-kroso ir kartingo).

  * Dalyvavo 7 Pasaulio ralio-kroso čempionat...

 • Kviečiame prisijungti prie mentorystės programos

  ...
Skaityti plačiau
Specialūs partnerių pasiūlymai asociacijos nariams

Partneriai

 • Circle K
 • Viada LT
 • Fleet Union
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
 • BC SPIEČIUS
 • LVK
 • Užimtumo tarnyba prie LR SADM
 • Ternopilio nacionalinis technikos universitetas
 • Kauno kolegijos Tauragės skyrius
 • ANTĖJA labaratorija
 • AMBERTON viešbučių grupė
 • VMI
 • SODRA
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Tauragės bendruomenių namai
 • STEAM

Apklausa

Kaip vertinate verslo aplinką Tauragės rajone?
Archyvas

Asociacijos nariai

 • Solregis, UAB
 • Aliumina, UAB
 • Kvartalo Tinklas, UAB
 • Autoežeruona, A. Venckaus IĮ
 • Brolenta, UAB
 • Roada, UAB
 • Požerūnų malūnas, MB
 • Graveris, MB
 • Medicinos namai šeimai, UAB
 • Mildrena, UAB
 • Tūkstantis mylių, UAB
 • Ginara autoservisas, UAB
 • Luminaris, UAB
 • Švytis, UAB
 • Klasmann-Deilmann Laukėsa, UAB
 • GRIFS AG, UAB Tauragės skyrius
 • TAURA GROUP, UAB
 • Tauragės nekilnojamo turto agentura, UAB
 • Šaukštelis, UAB
 • Topas LT, UAB
 • Kristensen & Kristensen, UAB
 • Tauragės Agrotechnika, UAB
 • Uliksas, UAB
 • Šedbaro Advokatų profesinė bendrija      
 • Agavos prekyba, UAB
 • Olvirga, UADBB draudimo brokeris
 • Sigitos kepiniai, UAB
 • Etada Freedom, UAB
 • Elka Rainwear, UAB
 • SBAUTO, UAB
 • Bitė Lietuva, UAB
 • Ferumeta, UAB
 • Tauragės radijas, VšĮ Šou imperija
 • Šviesos blyksnis, UAB
 • Darbo turas, UAB
 • Šiaulių bankas, AB Tauragės KAS
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • Biceda, UAB
 • Verslas kitaip, UAB
 • Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB
 • Benera, UAB
 • Feniksas, UAB
 • Onija, UAB
 • Vailida, UAB
 • Medicum Centrum, UAB
 • Nagoja, UAB
 • Alantas, UAB
 • Švaros abėcėlė, UAB
 • Optimali idėja verslui, UAB
 • Meduolis, UAB, Duonos namai
 • Metta, UAB
 • Marko dizainas, UAB
 • Jupiter Bach Lietuva, UAB
 • Televizijos komunikacijos, Lietuvos ir Vokietijos UAB
 • Rimsauga, UAB
 • Eurobiuras, UAB
 • Bremena, UAB
 • Infoface, UAB
 • Sigma Trans, UAB
 • Modest, AB
 • Taurana, UAB
 • Antras planas, UAB
 • Narasa, MB
 • Tele2, UAB Tauragės sk.
 • Gabrelle, UAB
 • GBY, UAB
 • Tauragės kredito unija
 • Meta, UAB
 • SDG, UAB Tauragės skyrius
 • Netmark, UAB
 • Hanzos brasta, UAB
 • Ryšininkas, UAB

Naujienlaiškis

Prenumeruoti