• TAVA

  Jūs aplankėte Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tinklalapį. Čia talpinama informacija susijusi su verslu Tauragės regione. Taip pat galite rasti naudingos informacijos apie Tauragės apskrities įmones, jų veiklą bei kontaktinius duomenis.

Naujienos

 • Tauragėje lankėsi kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda2018 Spalio 11d.
  Tauragėje lankėsi kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda

  2018 m. spalio 11 d. Tauragėje surengtuose mero pusryčiuose svečiavosi ir su vietos verslininkais bei savivaldos atstovais bendravo kandidatas į LR prezidentus Gitanas Nausėda. Šio vakaro laidoje - Gitano Nausėdos mintys apie artėjančius rinkimus ir Tauragės regiono privalumus.

  Susitikime dalyvavo ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė Stulginskienė.

   

  Daugiau apie vizitą vaizdo ir garso įrašuose: http://www.tvk.lt/index.php?m=30&tid=3910

  http://tauragesradijas.lt/kandidatas-i-lr-prezidentus-g-nauseda/

  Skaityti plačiau
 • 2018 Spalio 10d.Tauragės rajono savivaldybė kviečia verslo atstovus teikti paraiškas iki 2018-10-31
  Tauragės rajono savivaldybė kviečia verslo atstovus teikti paraiškas iki 2018-10-31

  Tauragės rajono savivaldybė yra patvirtinusi tvarkos aprašą, pagal, kurį skatina smulkųjį verslą ir kviečia teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Tinkami pareiškėjai - mažos ir labai mažos įmonės plėtojančios verslą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Prašymą galima teikti iki š. m. spalio 31 d.

   

  Pagal patvirtintą aprašą kompensuojamos šios priemonės:

  - įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusių išlaidų kompensavimas;

  - mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidų kompensavimas;

  - naujų interneto svetainių kūrimo išlaidų kompensavimas;

  - rinkodaros priemonių išlaidų kompensavimas;

  - negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas.

   

   

  Kompensacijos skyrimas vienam verslo subjektui ir vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei.

  Tinkami pareiškėjai - mažos ir labai mažos įmonės plėtojančios verslą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

   

   

  Kontaktai pasiteiravimui:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas

  Andrius Laucius

  mob.: +370 672 29 843,

  el. paštas: andrius.laucius@taurage.lt

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 30d.Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.
  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

  UAB „Added Value“ rubrika:

  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

   

  PASIKEITĖ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMAS

    

  2018 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo atnaujintos vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklės.

  Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formulė nesikeičia, tačiau tvarka patikslinta ir papildyta naujomis nuostatomis: aptariama, kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius, jei pelno siekiančio juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais arba yra trumpesni negu 12 mėnesių, paaiškinama, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi pelno siekiančio juridinio asmens darbuotojai, neatsižvelgiant į jų dirbtą laiką. Taip pat patikslinama darbuotojo samprata, kokie darbuotojai neįtraukiami į vidutinį darbuotojų skaičių, paaiškinama, kad šis skaičius apvalinamas taikant matematines apvalinimo taisykles. Naujos taisyklės taikomos rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumo reikalavimą. Vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklis taikomas vertinant, kokias finansines ataskaitas privalo pateikti įmonė, ar ataskaitas reikia audituoti. Su darbuotoju skaičiumi susijusioms mažoms įmonėms taikomos pelno mokesčio lengvatos, vidutinį darbuotojų skaičių reikia įrašyti į metinę įmonės statistinę ataskaitą.

  www.vz.lt

   

  NUO SPALIO 1 D. - SKAIDRESNĖS GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTYS

   

  Spalio pradžioje įsigalioja Draudimo įstatymo pakeitimai, kurie gyvybės draudimo bendroves įpareigos aiškiai nurodyti visus sutarties mokesčius. Taip pat draudimo bendrovės nuo kitų metų pradžios nebegalės imti mokesčio už investicinių krypčių valdymą, jei pačios to nedarys. Kiti įstatymo pokyčiai palies ir ne gyvybės draudimą – draudimo pasiūlymai turės atitikti draudėjo reikalavimus ir poreikius, taip pat jam turės būti pateikiamas pagrindinės informacijos dokumentas. Vartotojams bus paprasčiau apskaičiuoti tikrąją draudimo kainą, palyginti skirtingų bendrovių pasiūlymus ir pasirinkti naudingiausią. Deja, kol kas gyventojai drausdamiesi skirtingų draudikų pasiūlymus palygina daug rečiau, nei rinkdamiesi kitas finansines paslaugas.

  Turintiems gyvybės draudimą bendrovės turės pateikti aiškią ataskaitą apie sukauptą kapitalą ir visus išskaičiuotus mokesčius, o vartotojui nusprendus nutraukti sutartį nutraukimo mokestis turės atitikti tik su sutarties nutraukimu susijusias tiesiogines išlaidas arba turės būti lygus 2% sukaupto kapitalo vertės, bet neviršyti 50 Eur. Prieš ne gyvybės draudimo sutarties sudarymą draudėjui bendrovė turės pateikti pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame standartizuota forma bus išdėstomos pagrindinės draudimo sutarties sąlygos.

   

  www.vz.lt

   

      Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

        

      UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

      Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                         Mob. Nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                        www.addedvalue.lt

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 20d. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 10-mečiui paminėti surnengta konferencija LR Seime
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 10-mečiui paminėti surnengta konferencija LR Seime

  2018 m. rugsėjo 19 d.  TAVA tarybos pirmininkė G. Stulginskienė, tarybos nariai D. Stankus ir M. Jucikus dalyvavo Seimo rūmuose vykusioje Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos konferencijoje, skirtai veiklos 10-mečiui paminėti.

   

  Renginio tikslas – apžvelgti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 10-mečio veiklą, aptarti ateities veiklos perspektyvas, verslo padėtį Lietuvoje ir plėtros regionuose galimybes. Konferencijos metu pranešimus skaitė valstybės įstaigų atstovai, ekonomikos ekspertai.

   

  Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama Seimo  YouTube paskyroje: https://www.youtube.com/watch?v=mrNejhmLyRo

  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos kvietimas-programa pridedama.

   

  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaryta iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų. Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti tarybos atstovų ar valstybės institucijų bendradarbiavimą, kurti palankią aplinką verslui. Tarybos veikla sudaro galimybes verslo subjektams išsakyti savo nuomonę, nusiskundimus ir pateikti pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo.

   

   

   

  Nuotraukoje: Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tarybos narių sveikinimo akimirka Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkei Daliai Matukienei veiklos dešimtmečio proga.

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 13d.Seminaras „Lyčių aspektas darbo rinkoje: iššūkiai ir galimybės“
  Seminaras „Lyčių aspektas darbo rinkoje: iššūkiai ir galimybės“

  2018 m. rugsėjo 13 d. Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko ir Tauragės skyriuose vyko seminaras darbdaviams „Lyčių aspektas darbo rinkoje: iššūkiai ir galimybės“. Renginį vedė Lyčių galimybių plėtros centro lektorė Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič. Pagrindinės seminaro temos: diskriminacija –teisiniai aspektai, lyčių lygybės veiklos prioritetinės sritys, tyrimo apie šeimos ir darbo derinimą įžvalgos: Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros projektavimo patirtys.

  Seminare dalyvavo: Jurbarko skyriuje - 16, Tauragės skyriuje – 20 darbdavių ar jų atstovų.

   

  Tauragės teritorinės darbo biržos informacija

  http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=979

  Skaityti plačiau
Naujienų archyvas

Kaip tapti nariais?

Bendradarbiavimo anketą galite parsisiųsti

 

TAVA anketa

Apklausa

Kaip vertinate verslo aplinką Tauragės rajone?
Archyvas

Skelbimai

 • Idėja Lietuvai - Pažangos premija Lietuvai
  Tauragės Rotary klubo prezidentas Romualdas Stasytis pasiūlė Idėją Lietuvai, prašymas paspausti verta igyvendinti.   https://www.idejalietuvai.lt/ide jos/ideja/1261   https://www.facebook.com/IdejaLi etuvai/   Tauragėje jau vykdoma Tauragės pažangos prem...
 • AMBERTON viešbučių grupė

  ...
Skaityti plačiau
Specialūs partnerių pasiūlymai asociacijos nariams

Draugai

 • Tele 2
 • Viada LT
 • Fleet Union
 • Amber team
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
 • LVK
 • ANTĖJA labaratorija
 • AMBERTON viešbučių grupė
 • Tauragės teritorinė darbo birža
 • Ternopilio nacionalinis technikos universitetas
 • Kauno kolegijos Tauragės skyrius
 • VMI
 • SODRA

Asociacijos nariai

 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Rimsauga
 • UAB Metta
 • Telia Lietuva
 • UAB Darbo turas
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • UAB Tauragės autobusų parkas
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB Netmark
 • UAB Egersund Net
 • UAB Taurana
 • UAB Alantas
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • UAB Bremena
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Verslas kitaip
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB Eurobiuras
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • Tauragės kredito unija
 • UAB Onija
 • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • UAB Senasis medvėgalis
 • UAB Gralis
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Tauragės vandenys
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Topas LT
 • UAB Solregis
 • UAB Švytis
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • AB Modest
 • UAB GRIFS AG
 • UAB Biceda
 • UAB SDG
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Added Value
 • UAB Šaukštelis
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Brolenta
 • UAB Uliksas
 • UAB Etada Freedom
 • UAB Sigma Trans
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Feniksas
 • UAB Infoface
 • UAB Tauraplastas
 • IĮ R-Sportas
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB Egidas
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija

Naujienlaiškis

Prenumeruoti