• TAVA

  Tauragės Apskrities Verslininkų Asociacija
 • TAVA

  Tauragės Apskrities Verslininkų Asociacija

Naujienos

 • TAVA nariai nuotoliniu balsavimu patvirtino 2019 m. veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitas2020 Gegužės 8d.
  TAVA nariai nuotoliniu balsavimu patvirtino 2019 m. veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitas

  Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įvestą karantino režimą, kurio laikotarpiu „draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai“ bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijas karantino laikotarpiu juridinių asmenų (asociacijų, viešųjų įstaigų, bendrijų, bendrovių ir kt.) dalyvių susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos visuotinis narių susirinkimas – TAVA tarybos 2020-04-21 sprendimu Nr. 108, vyko nuotoliniu būdu balsuojant el. paštu.  Balsavimo terminas: nuo 2020-04-28 iki 2020-04-30

   

  Balsavime dalyvavę TAVA nariai susipažino ir patvirtino asociacijos 2019 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitas bei 2020 m. biudžetą.

  TAVA pirmininkė G. Stulginskienė informavo, kad 2019 m. TAVA gretas papildė 10 naujų narių ir paliko 12 narių (iš kurių su 6 įmonėmis nutraukta narystė tarybos pritarimu dėl neįvykdytų įsipareigojimų asociacijai).

   

  Asociacijos pirmininkė G. Stulginskienė,  apibendrindama asociacijos veiklą, pabrėžė, kad asociacija dirba savo narių labui:

  „Atstovaujame asociacijos narių interesams savivaldoje, Regiono plėtros taryboje, Smulkaus ir vidutinio verslo taryboje, Lietuvos verslo konfederacijoje ir kitose institucijose bei organizacijose; Mūsų nariai gali tiesiogiai dalyvauti įstatymų leidybos procese ir teikti pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei kitiems teisės aktų leidėjams, dalyvauti ES normatyvinių aktų rengime kartu su Lietuvos verslo konfederacija; Mūsų nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, galinčias įtakoti jų verslo sektorių todėl gali atitinkamai reaguoti. Savo nariams organizuojame verslo renginius aktualiomis temomis, kviečiame juose dalyvauti valdžios atstovus, sprendimų priėmėjus, verslo lyderius ir įvairių sričių ekspertus. Mūsų nariai didina savo įmonės ir veiklos žinomumą mūsų komunikacijos kanalais. Mūsų organizuojami renginiai – puiki galimybė plėsti verslo kontaktų ratą. Nariams siunčiame naudingą informaciją, kurią gauname iš Lietuvos atstovybių visame pasaulyje, apie užsienio rinkas, aktualius renginius, užsienio įmonių pasiūlymus ir verslo galimybes. Mūsų nariai naudojasi išskirtiniais pasiūlymais ir nuolaidomis mobiliems pokalbiams, internetui, degalams, medicinos paslaugoms, viešbučių tinklams, sporto klubams ir kt. TAVA nariai turi galimybę pasirašyti išskirtines paslaugų bei prekių pirkimo sutartis su UAB „TELE2”, UAB „Fleet Union“ (Viada, Baltic petroleum, Milda, Olerex degalinių tinklai), UAB „Circle K Lietuva“,  UAB “Littaura”,  UAB „SGD“, UAB „Darbo turas“, UAB „GBY“, UAB „Infoface“, DBUAB „Olvirga“, UAB „Marko dizainas“ ir t.t. Savo narius kviečiame dalyvauti konsultacijose bei diskusijose su savivaldos, VMI, Valstybine darbo inspekcija, muitinės pareigūnais, Užimtumo tarnyba, Kauno kolegijos Tauragės skyriumi, Tauragės profesinio rengimo centru keičiantis norminiams dokumentams, įstatymams bei veiklos taisyklėms. Mūsų nariai gauna naujausią informaciją apie Tauragės savivaldybės viešuosius pirkimus. Bendraujame su kitų rajonų verslininkų organizacijomis, bendradarbiaujame su savivaldos atstovais dėl investicijų paieškos ir pritraukimo, turizmo plėtros, efektyvaus ES lėšų panaudojimo ir kt. klausimais“.

  Dėkojame visiems nariams, dalyvavusiems s asociacijos organizuotame nuotoliniame balsavime!

  Ačiū, kad esate su TAVA!

   

  Paruošė: TAVA administratorė Jolanta Runzienė

  Skaityti plačiau
 • 2020 Balandžio 21d.Asociacijos siūlymas dėl verslo skatinimo priemonių
  Asociacijos siūlymas dėl verslo skatinimo priemonių

  2020 m. balandžio 21 d. TAVA tarybos narių susirinkimas dėl paskelbto karantino vyko virtualioje erdvėje per "Zoom" programą. Posėdžio metu svarstyti klausimai:

  Dėl visuotinio metinio ataskaitinio susirinkimo vykdymo nuotoliniu būdu. TAVA tarybos nariai pritarė pirmininkės siūlymui. Visuotinį ataskaitinį TAVA narių susirinkimą nutarta organizuoti nuotoliniu būdu balsuojant el. paštu nuo 2020 m. balandžio 28 d. iki  2020 m. balandžio 30 d. TAVA pirmininkė G. Stulginskienė tarybos narius supažindino su asociacijos 2018 m. ir 2019 m. metines pelno nuostolio ataskaitomis ir pristatė 2020 metų biudžetą. TAVA tarybos nariai pasidžiaugė rezultatais bei išanalizavę rodiklius pritarė 2020 m. biudžetui. Posėdžio metu vyko diskusija dėl TAVA pagalbos asociacijos nariams, esant pandeminei Covid-19 situacijai. TAVA pirmininkė G. Stulginskienė kartu su TAVA tarybos narių pagalba teiks siūlymą (Žr. žemiau) LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai, LR Seimo Ekonomikos komitetui, LR Vyriausybei dėl verslo skatinimo priemonių. Kiti klausimai.

   

  SIŪLYMAS DĖL VERSLO SKATINIMO PRIEMONIŲ

   

  Atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 viruso plitimo, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymu, Vyriausybė pratęsė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki gegužės 11 d. Karantino laikotarpiu daugelis smulkaus ir vidutinio verslo įmonių patiria tiesioginį ir netiesioginį verslo apribojimą, pirkėjų skolų apmokėjimo vėlavimą, tiekimo sutrikimą ir kitus veiklos suvaržymus. Šiuo laikotarpiu labiausiai kenčia smulkusis verslas, ypatingai Tauragės regione, kur didžiąją dalį veikiančių įmonių sudaro SVV įmonės. Skelbiama, kad apie 22 tūkstančių įmonių darbuotojus išleido į prastovas. Skaičiuojamas nedarbas padidėjo iki 11%, Tauragės regione iki 14%, tačiau šis rodiklis gali augti, pradėjus įmonėms veiklas, kurios buvo sustabdytos. Užimtumo tarnybos išmokos bedarbiams dažnu atveju yra gerokai didesnės nei išmokos už prastovas, todėl tai yra tiesioginis skatinimas tiek darbdaviams, tiek darbuotojams pasirinkti kraštutinę priemonę – atleidimą. Valstybės pagalba per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ yra labai lėtai įsivažiuojanti ir tikėtina pasieks labai mažai įmonių. Tikrai ne visoms paskoloms, kurioms bus atidėti daliniai grąžinimai galima pritaikyti palūkanų subsidijas (sąskaitų kreditai, kredito limitai (linijos). Daug apribojimų suteikiant naujas INVEGA priemones.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ekonomikos pagalbos bei skatinimo planas teikė verslo įmonėms daug vilčių. Visgi, einant 7 karantino savaitei ir ekonomikos krizei gilėjant, įsivyrauja pesimistinės nuotaikos. Todėl manome, kad  šiuo metu paskelbtos ekonomikos gelbėjimo priemonės turėtų būti papildytos ir nukreiptos į smulkių ir vidutinių įmonių veiklos skatinimą:

   1. Suteikti 1 – 2 mėnesių mokesčių atostogas (atleisti įmones nuo Sodros, PVM, GPM mokėjimų 1 – 2 mėnesių laikotarpiui). Tikrai viltingai nuteikė VMI ir Sodra informacija apie galimybę atidėti mokesčių mokėjimą ir delspinigių netaikymą, vėluojant sumokėti mokesčius. Visgi, ši priemonė tik perkelia ir didina įmonių įsipareigojimą valstybei ateityje. Tikimybė maža, kad 2021 metais verslas atsigaus ir  įmonės galės mokėti ne tik einamuosius mokesčius, bet ir papildomus, t. y. sukauptus per 2020 metus.

  2. Išmokos SVV įmonėms, kurios nuo 2020-03-01 išlaikė ne mažiau kaip 50 % darbuotojų. Minėta pagalba turėtų būti proporcinga darbuotojų skaičiui: 1 darbuotojui – nemažiau kaip 1 000 EUR išmoka. Tai būtų paskata išlaikyti darbuotojus įmonėms ekonomikos sunkmečiu, o darbuotojams būti lojaliems darbdaviams ir būti suinteresuotiems, kad įmonė, kurioje dirba liktų gyvybinga. Šias išmokas gali administruoti Sodra, Užimtumo tarnyba arba VMI. Kiekviena išlaikyta darbo vieta yra papildomi mokesčiai valstybei, savivaldybėms, tai stimuliuoja ekonomiką, nėra poreikio nedarbingumo išmokom

  3. 5 000 – 20 000 EUR parama verslo skatinimui smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios stengiasi įveikti krizinę situaciją (atsidarė e-parduotuvę, įveda naują produktą, pateikia trumpą planą, kaip skatins savo veiklą, pasibaigus karantinui). Tai turėtų būti vykdoma, užpildžius trumpą paraišką. Administravimas turėtų būti kuo paprastesnis. Administruoti išmokas galėtų INVEGA, LVPA, MITA, NMA. Tikslas – išlaikyti gyvybingą smulkųjį verslą ir, galbūt paskatinti sukurti sau darbo vietą užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams.

  4. INVEGA subsidijuoti paskolų palūkanas įmonėms, kurių apyvartinių lėšų stygius buvo finansuotas sąskaitos kreditais arba kredito limitais (linijomis).

  Tikimės, kad pasiūlytų priemonių įgyvendinimas padėtų ne tik paskatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą, stabilizuotų nedarbo lygį, bet ir padidintų Lietuvos įmonių tarptautinį konkurencingumą.

   

  Tauragės apskrities verslininkų asociacijos vardu,

  Pirmininkė Giedrė Stulginskienė

   

   

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2020 Balandžio 10d.Sveikinimas Šv. Velykų proga!Skaityti plačiau
 • 2020 Kovo 23d.Valstybės parama ekstremalios situacijos laikotarpiu
  Valstybės parama ekstremalios situacijos laikotarpiu

  Parama darbo vietoms išsaugoti

  Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams. 

  Valstybės subsidijų dydžiai:

  60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto. 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.

  Didesnė subsidija bus mokama įmonėms iš sektorių, kur yra nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu. Nutarimo projektą su sektorių sąrašu Vyriausybė patvirtins artimiausiu metu.

   

  Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius, o darbdavys  įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. 

   

  Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija nebus skiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.

  * Viešosios įstaigos patenka tarp darbdavių, kurie gali pretenduoti į subsidiją. 

   

  Išmoka dirbantiems savarankiškai

  Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka.  

  Išmokos dydis sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą –  257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį. 

  Išmoką gaus visi savarankiškai dirbantys asmenys, kurie faktiškai vykdo veiklą, nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių bei kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir neturi socialinio draudimo įmokų įsiskolinimų. Išmoka priklausys ir tiems savarankiškai dirbantiems žmonėms, kurie yra atleisti nuo įmokų – pensininkams, neįgaliesiems, pirmąkart veiklą pradėjusiems asmenims.

  Paraiškas Užimtumo tarnyboje bus galima teikti nuo balandžio 6d.

  Visoms įmonėms, kurios išleido žmones prastovai, taip pat ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos bus galima nuo 2020 m. balandžio 6 d.

  Profesinis mokymas atleidžiamiems darbuotojams

  Kartu su kitais pakeitimais Užimtumo įstatyme  įtvirtinta nuostata, kad jeigu dėl ekstremaliosios situacijos arba karantino darbdavys įspėja darbuotoją apie galimą atleidimą, nes jo atliekama funkcija tapo perteklinė, tokiam darbuotojui galima organizuoti profesinį mokymą, siekiant jį perkvalifikuoti. Profesinio mokymo metu Užimtumo tarnyba finansuoja asmens mokymosi išlaidas.

   

  Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis :

  darbdaviai - tel. 72674, mob.tel. 860811134 (Tauragės sk. paslaugų darbdaviams vyr. specialistė  Gintarė Stulgienė) savarankiškai dirbantys - tel. 72672, mob. tel. 865973034 ( Tauragės sk. užimtumo rėmimo vyr. specialistė Lina Ogintienė)

  Arba trumpuoju telefonu 1883.

  Skaityti plačiau
 • 2020 Kovo 18d.Visa svarbiausia informacija apie COVID-19 Tauragės rajone
  Visa svarbiausia informacija apie COVID-19 Tauragės rajone

  Tauragės rajono savivaldybė paleidžia internetinę svetainę http://koronavirusas.taurage.lt. Joje pateikiami dažniausiai užduodami klausimai apie koronavirusą, savizoliaciją, paslaugų teikimą izoliuotiems asmenimis ir patarimai grįžtantiems iš užsienio. Interneto svetainėje taip pat patalpinta kontaktinė darbuotojų informacija dėl saviizoliacijos, maitinimo, transportavimo ir dezinfekavimo paslaugų teikimo. Tinklapis nuolat bus atnaujinamas ir teikiama svarbiausia informacija, naujienos ir įvykiai iš Tauragės rajono.

  Skaityti plačiau
Naujienų archyvas

Kaip tapti nariais?

Bendradarbiavimo anketą galite parsisiųsti

 

TAVA anketa

Skelbimai

 • Lenktynininko Rokas Baciuško veikla ir kreipimasis į TAVA

  2019 m. veikla:

   

  * Pirmas lietuvis, dalyvaujantis automobilių sporto Pasaulio čempionate.

  * Pirmas lietuvis, tais pačiais metais dalyvaujantis dviejuose Pasaulio čempionatuose (ralio-kroso ir kartingo).

  * Dalyvavo 7 Pasaulio ralio-kroso čempionat...

 • Idėja Lietuvai - Pažangos premija Lietuvai
  Tauragės Rotary klubo prezidentas Romualdas Stasytis pasiūlė Idėją Lietuvai, prašymas paspausti verta igyvendinti.   https://www.idejalietuvai.lt/ide jos/ideja/1261   https://www.facebook.com/IdejaLi etuvai/   Tauragėje jau vykdoma Tauragės pažangos prem...
 • AMBERTON viešbučių grupė

  ...
Skaityti plačiau
Specialūs partnerių pasiūlymai asociacijos nariams

Partneriai

 • Viada LT
 • Fleet Union
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
 • BC SPIEČIUS
 • LVK
 • Užimtumo tarnyba prie LR SADM
 • Ternopilio nacionalinis technikos universitetas
 • Kauno kolegijos Tauragės skyrius
 • ANTĖJA labaratorija
 • AMBERTON viešbučių grupė
 • VMI
 • SODRA

Apklausa

Kaip vertinate verslo aplinką Tauragės rajone?
Archyvas

Asociacijos nariai

 • UAB Brolenta
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • UAB Jupiter Bach Lietuva
 • UAB Švytis
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Autotauragė
 • UAB Ferumeta
 • UAB Bitė Lietuva
 • UAB Medicinos namai šeimai
 • UAB Sigitos kepiniai
 • UAB Infoface
 • AB Modest
 • UAB Molupis ir Ko
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • AB Telia Lietuva
 • UAB Benera
 • UAB Egidas
 • UAB Verslas kitaip
 • UAB GBY
 • UAB Metta
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • UAB Alantas
 • UAB Nagoja
 • UAB Onija
 • UAB Topas LT
 • UAB Šaukštelis
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • UAB Feniksas
 • Tauragės kredito unija
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Taurana
 • UAB Ginara autoservisas
 • UAB Solregis
 • UAB GRIFS AG
 • UAB Bremena
 • UAB Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Vilivitas
 • UADBB draudimo brokeris Olvirga
 • UAB Netmark
 • UAB Biceda
 • UAB Darbo turas
 • UAB SDG
 • UAB Uliksas
 • UAB Etada Freedom
 • UAB Mildrena
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • UAB Tauragės nekilnojamo turto agentura
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB Vygasta
 • UAB Egersund turtas
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Sigma Trans
 • UAB Rimsauga

Naujienlaiškis

Prenumeruoti