Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. balandžio mėn.

2018 Balandžio 27d.

 

UAB „Added Value“ rubrika:

Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. balandžio mėn.

 

 

PAAIŠKĖJO, KAS KURS VMI VIRTUALŲ BUHALTERĮ

  

VMI informuoja, kad pasirašyta sutartis su UAB „INSOFT", kuri laimėjo viešojo pirkimo konkursą dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui (i.APS) posistemio sukūrimo. Įgyvendinus projektą bus sukurtas virtualus buhalteris, t. y. elektroninė individualios veiklos apskaitos programa. Tai bus nemokamas įrankis, kuris palengvins individualia veikla užsiimančių gyventojų pajamų apskaitą ir leis sutaupyti popierinių pajamų-išlaidų žurnalų pildymui, mokesčių apskaičiavimui skiriamą laiką. 2017 m. individualia veikla užsiimančių gyventojų skaičius siekė daugiau nei 240 tūkst.

Virtualus buhalteris turės ir papildomų duomenų peržiūros ir analizės funkcijų, kurios leis verslininkams stebėti, ar jų vykdoma veikla yra pelninga, kokios gaunamų pajamų, patiriamų išlaidų tendencijos. Taip pat čia bus apskaičiuojamos GPM, PSDĮ ir VSD įmokos, taigi, gyventojams nebereikės ieškoti įrankio mokesčiams skaičiuoti, aiškintis, kaip jie apskaičiuojami, atlikti skaičiavimus. Tvarkomų duomenų pagrindu, įvertinus iš kitų šaltinių gautą informaciją, bus apskaičiuotos gyventojo veiklos pajamos bei išlaidos ir šie duomenys bus įkelti į būsimą preliminarią deklaraciją.

Virtualaus buhalterio vartotojai, atsižvelgdami į savo veiklos specifiką, galės pateiktus duomenis klasifikuoti, grupuoti, naudotis sandėlio apskaitos funkcija, taip pat bus informuojami, jei gaus pajamų iš juridinio asmens, vykdančio (įregistravusio) tokią pat veiklą kaip verslo liudijimo, gaus priminimus apie prievolių deklaruoti, registruotis PVM mokėtoju ir pan. atsiradimą.

 

www.vmi.lt

 

VMI SKELBS DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GYVENTOJŲ DEKLARUOTĄ TURTĄ

 

Šiais metais VMI savo tinklalapyje iki spalio 1 d. papildomai paskelbs Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos narių, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos kariuomenės vado ir kariuomenės vado pavaduotojo, Lygių galimybių kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo pavaduotojų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir jo pavaduotojų, Žurnalistų etikos inspektoriaus, valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, įskaitant išvardintų asmenų sutuoktinių 2017 m. turto deklaracijų išrašus. Išvardinti asmenys ir anksčiau turėjo prievolę deklaruoti turtą, tačiau iki šiol jų turto deklaracijų išrašai nebuvo skelbiami.

 

www.vmi.lt

 

VŽ PAAIŠKINA: KAIP SKAIČIUOS NT MOKESTĮ UŽ ANTRĄ IR KITUS BŪSTUS

 

Vyriausybė pasiūlė plėsti nekilnojamojo turto (NT) mokesčio bazę – 0,3% tarifu apmokestinti visą asmens turimą gyvenamosios paskirties būstą, išskyrus pagrindinį (pirmąjį). Taigi, jei asmuo, be pagrindinio, turi daugiau butų ar individualių namų, kotedžų, kiekvienas jų bus apmokestintas. Tokiam pasiūlymui dar turės pritarti Seimas. Jei Vyriausybės pasiūlymas liks nepakitęs, jis galėtų įsigalioti nuo 2019 m., taigi tokį NT mokestį reikėtų mokėti tik 2020 m. – deklaruojant pajamas ir turtą. Pačiam gyventojui šio mokesčio apskaičiuoti nereikės - VMI, gavusi informaciją iš Registrų centro, kuriame yra kaupiama visa informacija, gyventojui parengs preliminarią mokesčio deklaraciją, kurią tereikės peržiūrėti ir patvirtinti, tikina Finansų ministerija.

NT mokesčio bazė plečiama tiems objektams, kurių paskirtis nuosavybės dokumentuose nurodyta kaip gyvenamoji. Taigi, jei asmuo turi būstą ir sodo namelį, kurio paskirtis yra poilsio, ruošiama naujovė negalios. Vis dėlto, jei namelio paskirtis yra gyvenamoji, teks mokėti mokestį. Pagrindinis būstas reiškia, kad ten deklaruota asmens gyvenamoji vieta. Gyventojui priklausančių būstų vertė bus skaičiuojama nepaisant, ar tie būstai turi ir daugiau savininkų.

 

Visi NT vertės rėžiai būtų taikomi individualiai asmeniui, o ne, pavyzdžiui, sutuoktiniams. Dar 2015 m. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad apmokestinti visos šeimos turtą kartu yra neteisinga. T. y. vienam fiziniam asmeniui ir šeimai negali būti taikomi tokie patys neapmokestinamo turto vertės rėžiai. Tačiau du ir daugiau būstų per pusę besidalijantys sutuoktiniai pagal ruošiamą naujovę būtų apmokestinti.

Šiuo metu NT mokestį moka fiziniai asmenys, kurių nekomercinės paskirties turto bendra vertė viršija 220.000 Eur. Jei turto vertė siekia 220.000–300.000 Eur, NT mokesčio tarifas siekia 0,5%, jei 300.000–500.000 Eur, tuomet reikia mokėti 1%. Brangesniam nei 0,5 mln. Eur turtui taikomas 2% tarifas. Progresyvus tarifas taikomas vertei, kuri viršija nurodytą rėžį, pvz., 220.000 Eur, 300.000 Eur ir 500.000 Eur.

  

www.vz.lt

 

PASIRODĖ VMI LEIDINYS APIE INDIVIDUALIOS VEIKLOS YPATUMUS

 

Valstybinė mokesčių inspekcija išleido leidinį „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“, kuris parengtas pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.

Leidinyje rašoma, kad gyventojas, vykdantis kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali sumažinti pajamas faktiškai patirtomis išlaidomis arba pripažinti sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų. Jeigu gyventojas vykdo kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą (faktiškai patirtų išlaidų arba sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų.

Pavyzdžiui, gyventojas vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir individualią apgyvendinimo veiklą. Kadangi gyventojas užsiima keliomis skirtingomis individualios veiklos rūšimis, tai jis turi pasirinkti, ar leidžiamiems atskaitymams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, ar šių veiklų leidžiamiems atskaitymams priskirti sumą, lygią 30% gautų individualios veiklos pajamų sumos, t. y. turi pasirinkti vieną leidžiamų atskaitymų būdą, kuris bus taikomas visoms vykdomoms skirtingų rūšių individualioms veikloms.

Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagrįsti ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, kad jos buvo patirtos uždirbant individualios veiklos pajamas. Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis. Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio.

 

Telefono pokalbių išlaidas (taip pat ir interneto išlaidas) galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, net jei telefonas ar kompiuteris nebuvo deklaruotas FR0457 formoje. Telefono pokalbių (interneto paslaugų) sąskaita faktūra turi būti išrašyta individualią veiklą vykdančio gyventojo vardu arba individualią veiklą vykdančio gyventojo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu). Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galima priskirti išankstinio apmokėjimo mobilių telefonų pokalbių kortelių įsigijimo išlaidas („Labas“, „Ežys“, „ Tele 2“ ir t.t.), pagrįstas kasos aparato čekiais ar sąskaitomis faktūromis.

 

www.vz.lt

    


    Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

      

    UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

    Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                          Mob. nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                      www.addedvalue.lt

 « Atgal

  Asociacijos nariai

  • UAB Šaukštelis
  • UAB Eurobiuras
  • UAB Elka Rainwear
  • UAB Tauragės vandenys
  • MB Požerūnų malūnas
  • UADBB draudimo brokeris Olvirga
  • UAB Tūkstantis mylių
  • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
  • UAB Optimali idėja verslui
  • UAB Rimsauga
  • UAB Solregis
  • UAB Tauragės autobusų parkas
  • UAB Added Value
  • UAB Sigma Trans
  • UAB Televizijos komunikacijos
  • UAB Onija
  • I. Alijošienės PKF Agava
  • Tauragės profesinio rengimo centras
  • Ansell Protective Solutions Lithuania
  • UAB Uliksas
  • UAB Senasis medvėgalis
  • UAB Egidas
  • UAB Darbo turas
  • UAB Sigitos kepiniai
  • UAB Medicum Centrum
  • UAB Taurana
  • UAB SDG
  • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
  • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
  • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
  • UAB Tauragės Agrotechnika
  • UAB Verslas kitaip
  • UAB Etada Freedom
  • UAB Molupis ir Ko
  • UAB Topas LT
  • UAB Kristensen & Kristensen
  • UAB Tele2 Tauragės sk.
  • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
  • UAB Bremena
  • UAB Kvartalo Tinklas
  • UAB Egersund Net
  • UAB Brolenta
  • UAB Feniksas
  • Telia Lietuva
  • UAB Biceda
  • UAB Švytis
  • UAB Benera
  • Tauragės kredito unija
  • UAB Tauragės odontologijos centras
  • UAB GRIFS AG
  • UAB Marko dizainas
  • UAB Tauraplastas
  • UAB Netmark
  • UAB Infoface
  • AB Modest
  • UAB Metta
  • UAB Alantas
  • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
  • UAB Gralis

  Naujienlaiškis

  Prenumeruoti