Naujienos

 • 2017 Birželio 29d.
  Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdyje dėmesys jaunimo verslumui

  Birželio 28 d. Tauragės teritorinės darbo biržos salėje įvyko Tauragės skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis. Dalyvavo TAVA tarybos narys M. Jucikas

   

  Tauragės skyriaus vyr. specialistė T. Vaičienė komisijos nariams pristatė informaciją apie darbo biržos organizuojamą savarankiško užimtumo rėmimo priemonę, kurios pagalba darbo biržoje registruotas jaunimas iki 29 metų gali gauti iki 15 200 Eur. subsidiją darbo vietos sau įsteigimui. Informavo apie darbo biržos paslaugas nuo verslo idėjos formavimo iki galutinio rezultato, pristatė projekto „Atrask save“ veiklas, skatinančias jaunimo savarankišką užimtumą. Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Birutė Tutlienė informavo apie verslumo skatinimo kursus, kurie skirti besidomintiems verslo kūrimo galimybėmis. Pristatymo metu pasidžiaugta pasiektais priemonės rezultatais: nuo 2014 m. darbo vietas sau Tauragės r. savivaldybėje įsisteigė 19 asmenų, iš kurių 5 veiklą pradėjo vykdyti šiemet. Atkreiptas dėmesys, kad Tauragės rajone vis dar trūksta profesionalių verslo konsultacijų pradedantiems savarankišką veiklą, nėra atliekami verslo aplinkos tyrimai. Komisijos narys Marius Jucikas pasidalino paraiškų rengimo patirtimi ir pažymėjo, kad jaunuoliams ypač svarbu sulaukti pagalbos rengiant šiuos dokumentus.   

  JUI ir ESF projekto ,,Atrask save“ su jaunimu dirbanti specialistė - koordinatorė R. Kavaliauskė pristatė darbo, mokymosi ir praktikos galimybių įvairovę projekte dalyvaujantiems jaunuoliams, pasidžiaugė jau pasiektais rezultatais ir dalyvių sėkmės istorijomis. JUI ir  ESF projekto „Atrask save“ darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistė I. Naujokaitė pabrėžė, kad orientuotiems į profesinį mokymą  projekto dalyviams bus teikiama nauja paslauga „Infobusas“.  Keliaujančiame „Infobuse“ vyks interaktyvios pamokos, kurių metu lankytojai išbandys 3D spausdintuvus, robotus, kompiuterizuotas stakles, krumpliaračių stendą, suvirinimo stimuliatorius ir kitas modernias priemones. „Infobusu“ pasinaudos ne mažiau 45 asmenys. Taip pat dalyviams bus teikiama dar viena nauja paslauga – skolų valdymo konsultacijos, kur bus aiškinama, kaip suvaldyti turimas skolas greitųjų kreditų bendrovėms, kredito unijoms ir kitoms institucijoms. Patariama kaip sumažinti įsiskolinimus, aptariamas asmeninių finansų valdymas, antstolių išieškomų skolų grąžinimo etapus ir panašiai. Konsultacija dalyviui truktų nuo valandos iki dviejų. Komisijos nariai aktyviai domėjosi šiomis paslaugomis ir pabrėžė jų naudą. Komisijos narys Vidas Bičkus atkreipė dėmesį į socialinius aspektus ir pristatė numatomas žalingų įpročių prevencijos priemones Skaudvilės bendruomenėje.

  Tauragės profesinio rengimo centro skyriaus vedėjas D. Bredelis informavo apie pasikeitusią stojančiųjų tvarką pirmajai kvalifikacijai įgyti profesinėse mokyklose bei sumažėjusią siūlomų mokymo programų pasiūlą. JDC skyriaus vedėja B. Tutlienė kalbėjo apie vykdomą akciją „Atvirų durų dienos mokiniams“, kurios metu siekiama supažindinti mokinius ir studentus su darbo rinka, įsidarbinimo ir užimtumo galimybėmis.

  Diskusijų metu komisijos nariai atkreipė dėmesį, kad jaunuolių geri atsiliepimai bei sėkmės istorijos turi sutelkti socialinius partnerius vykdyti gerosios patirties sklaidą.

   

  Šaltinis: http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=868

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 27d.
  Darbo birža ir Tauragės apskrities verslininkų asociacija aptarė veiklos gaires

  Birželio 27 d. Tauragės teritorinėje darbo biržoje  įvyko susitikimas su Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininke Giedre Stulginskiene, kuriame dalyvavo Tauragės TDB direktorius Mindaugas Macas, Tauragės skyriaus vedėjas Juozas Bendikas ir sąveikos su darbdaviais vyr. specialistė Daiva Žukauskienė. Susitikimo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės. Kalbėta, kaip efektyvinti aktualios verslui informacijos pateikimą, darbo biržos paslaugų pristatymą verslo renginiuose. Diskutuota dėl nutolusių, aukšto nedarbo teritorijų gyventojų užimtumo galimybių didinimo. TAVA vadovė pasiūlė darbo biržos atstovams, kaip socialiniams partneriams dalyvauti organizacijos tarybos posėdžiuose, aktualią informaciją darbdaviams viešinti ir atnaujintame asociacijos interneto puslapyje.
  (Tauragės TDB informacija)

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 26d.
  Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio informacija

  2017 m. birželio 26 d.TAVA tarybos pirmininkė Giedręė Stulginskienė dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdžio metu svarstyi šie klausimai:

  Regioninė  specializacija 2017-2020. Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projekto derinimo (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307, keitimo projektas). Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitos už 2016 m. pristatymas. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 51/9S-14 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Tauragės regiono plėtros plano įgyvendinimo už 2016 m. ataskaitos pristatymas. Kiti klausimai.

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 21d.
  Dėl moksleivių ir studentų įdarbinimo vasaros atostogų metu

  Tauragės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centruose vyksta akcija - atvirų durų dienos mokiniams, kurios metu siekiama mokiniams ir studentus suteikti užimtumo galimybes jų vasaros atostogų metu.

  Jaunuoliai siekia užsidirbti lėšų smulkioms išlaidoms, įgyti darbo patirties,  tapti nepriklausomais nuo savo artimų žmonių. Toks moksleivių noras yra sveikintinas, nes formuojasi pagrindinės žmogaus vertybės: motyvacija, noras dirbti, pasitikėjimas savimi. Šiuo laikotarpiu Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriuje registruota 115 moksleivių bei studentų ieškančių darbo vasaros sezono laikotarpiu, iš jų: 39 pilnamečiai asmenys. Jaunimą domina įvairūs pagalbiniai darbai žemės ūkyje, statybose, gamyboje ir kitose srityse.

  Kviečiame Jus - padėti jaunuoliams įgyti pirmosios darbo patirties, atvykite į Jaunimo darbo centrus - registruokite laisvas darbo vietas ir laikinai įdarbinkite jaunus asmenis.

  Darbdavių pasiūlymai priimami ir išsamesnė informacija teikiama tel. 8 446 61710   8 446 61750.

  Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Birutė Tutlienė, Tauragės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja, Birute.Tutliene@ldb.lt, www.facebook.com/jaunimui

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 14d.
  Kauno kolegijos Tauragės skyriaus nuolatinių studijų studentų baigiamųjų darbų gynimas

  Birželio 14 d. TAVA tarybos nariai Darius Stankus ir  Vilmantas Liorančas dalyvavo  Kauno kolegijos Tauragės skyriaus (KK TS) 19 profesinio bakalauro nuolatinių studijų studentų baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijoje.  KK TS vadovė Diana Vaitiekienė padėkojo deleguotiems TAVA tarybos  nariams už kokybišką darbą komisijoje bei pakvietė juos  į Diplomų įteikimo šventę, kuri vyks š.m. birželio 30 d. 14 val. miesto Kultūros rūmų konferencijų salėje.

   

   

  --

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 8d.
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdžio naujienos

  2017 m. birželio 8 d. TAVA tarybos narys Marius Jucikas dalyvavo LSVV tarybos posėdyje Vilniuje, kuriame buvo svarstomi klausimai:

  1. Dėl Socialinių įmonių įstatymo projekto.

  Posėdyje dalyvavo atstovai, ginantys neįgalių žmonių teises, vyko diskusijos dėl neįgalių žmonių darbo įmonėse, buvo dalijamasi patarimais, kaip apginti neįgalių darbuotojų teises. SVV taryba ruošiasi rašyti raštą Vyriausybei dėl palankesnių sąlygų dirbantiems neįgaliesiems.

  2. Dėl bankų teikiamų mokėjimo paslaugų.

  SVV tarybos posėdyje 2017-06-08 dalyvavo Lietuvos banko (LB) Finansinio  stabilumo departamento direktorius Simnas Krėpšta ir Rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vyriausioji ekonomistė Jūratė Butkutė.

  „LB atstovai teiravosi susirinkusiųjų, kaip galima būtų verslui palengvinti santykius su bankų institucijomis. Daugelis išsakė nepasitenkinimą dėl bankų įkainių, prieita vieningos nuomonės, kad įkainiai ženkliai dideli dėl mažos konkurencijos. LB atstovai nori skatinti elektroninių pinigų atsiskaitymus. Siūliau didinti elektroninių pinigų pasitikėjimą „žmonių akyse“, keičiant įstatymus ar darant pataisas, kad be žmogaus sutikimo  iš sąskaitų  nebūtų nurašomi pinigai nei antstolių, nei mokesčių institucijų, nei kitų organizacijų. Šiuo klausimu ateityje bus rengiamas susitikimas su valdžios atstovais ir verslininkais“ -  diskusijomis dalinosi M Jucikas.

  3. Dėl PVM įstatymo pakeitimų.

  Šiuo klausimu vyko diskusijos dėl PVM mokesčio įstatymo pataisų. Siūlyta atsisakyti mokėti į biudžetą PVM mokestį už PVM sąskaitas – faktūras, kurios dar neapmokėtos.

  Su LSSV 2017-06-08 posėdžio protokolu galite susipažinti atvėrę nuorodą:

  http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/Verslo%20aplinka/Smulkus%20verslas/protokolai/SVV%20tarybos%20protokolas%202017-06-08.pdf

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 8d.
  „Su konkurencija po Lietuvą“ Tauragėje: daugiau konkurencijos – daugiau naudos

  2017 m. birželio 8 d. Tauragės apskrities verslininkai, valdžios bei įvairių organizacijų atstovai buvo kviečiami į LR Konkurencijos tarybos organizuojamo turo "Su konkurencija po Lietuvą" renginį, kuris vyko viešbutyje „Banga“, Tauragėje.

   

  Konkurencijos naudos dažnas vartotojas nepastebi ir nesusimąsto, kad būtent konkurencija ne tik lemia mažesnes prekių bei paslaugų kainas, bet ir skatina inovacijas. Kaip užtikrinti konkurenciją ir nepažeisti jos taisyklių Konkurencijos tarybos ekspertai aiškino seminarų ciklo "Su Konkurencija po Lietuvą" renginio Tauragėje dalyviams.

  Šarūno Keserausko, Konkurencijos tarybos pirmininko, teigimu, konkurencijos problemos aktualios ne tik didžiuosiuose miestuose, tad diskusija su Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių viešojo ir privataus sektoriaus atstovais buvo puiki galimybė išgirsti konkrečias problemas ir atvirai pasikalbėti apie konkurenciją, jos teikiamą naudą ir būdus išvengti galimų konkurencijos ribojimų.

  Platesnei visuomenei pristatant institucijos veiklą, kaskart sulaukiama klausimų apie kylančias prekių ir paslaugų kainas, tad per seminarus vis dar tenka aiškinti, kad Konkurencijos taryba nėra kainų reguliuotoja.

  "Kai Lietuvoje nebuvo rinkos ekonomikos, nebuvo konkurencijos, nereikėjo ir tokių institucijų kaip Konkurencijos taryba. Šiandien dažnas vartotojas nepastebi ir neįvertina konkurencijos naudos, nors ji akivaizdį". Šarūnas Keserauskas

   

  Daugiau apie renginio įžvalgas: https://kt.gov.lt/lt/naujienos/su-konkurencija-po-lietuva-taurageje-daugiau-konkurencijos-daugiau-naudos

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Birželio 6d.
  Vaikų vasaros poilsio stovykla kartu su TAVA įmonėmis

  Tradiciškai jau keletą metų iš eilės pasibaigus mokslo metams nemažas būrys moksleivių renkasi į dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą „Atostogaukime kartu“, kurią finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.

  Stovyklos tikslas - kurti turiningą laisvalaikį, kurio metu tobulėtų vaiko asmenybė, saviraiška, kūrybiškumas, mokant dirbti komandoje, formuojant fizinio aktyvumo ir rūpinimosi savo sveikata įgūdžius.

  2017 m. birželio 5 - 9 dienomis Tauragės Tarailių progimnazijos moksleivius noriai priėmė ir apie savo veiklą papasakojo šešios TAVA įmonės.

  "Didžiulį dėmesį skyrėme moksleivių profesiniam orientavimui. Lankydamiesi TAVA bendrovėse "Alantas“, „Tauragės vandenys“, „Modest“, „Tauragės televizijos komukacijos“, "Elka Rainwear" ir formaliojo švietimo įstaigoje - Profesinio rengimo centre, susipažinome su jų veikla, darbo specifika, skatinome moksleivių žingeidumą, plėtėme akiratį. Dėkojame TAVA administracijai už suorganizuotas ekskursijas, o TAVA įmonėms - už šiltą priėmimą ir suteiktą informaciją moksleiviams" - gražiais įspūdžiais dalinosi stovyklos koordinatorė, kūno kultūros mokytoja Eglė Juozaitienė.

   

        

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Gegužės 25d.
  Tarptautinis investicinis forumas Ternopilio mieste Ukrainoje

  2017 m. gegužės 25 d. TAVA tarybos narys V. Liorančas kartu su Tauragės apskrities delegacija dalyvavo tarptautiniame investiciniame forume Ternopilio mieste Ukrainoje. 

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • UAB Infoface
 • UAB Verslas kitaip
 • UAB Topas LT
 • UAB Uliksas
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Alantas
 • UAB Tauragės autobusų parkas
 • UAB Added Value
 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Egersund Net
 • UAB Nagoja
 • UAB Vilivitas
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Sigitos kepiniai
 • UAB Onija
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Metta
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Egidas
 • UAB Medicum Centrum
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • Telia Lietuva
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB Gralis
 • UAB Brolenta
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Ginara autoservisas
 • UAB Solregis
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Etada Freedom
 • Tauragės kredito unija
 • UAB Bremena
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Taurana
 • UAB GRIFS AG
 • UAB Netmark
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB GBY
 • UAB Tūkstantis mylių
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Švytis
 • UAB Sigma Trans
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • UAB Tauraplastas
 • UAB Tauragės vandenys
 • UAB SDG
 • AB Modest
 • UAB Rimsauga
 • UADBB draudimo brokeris Olvirga
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • UAB Feniksas
 • UAB Tauragės nekilnojamo turto agentura
 • UAB Biceda
 • UAB Šaukštelis
 • UAB Benera
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Darbo turas

Naujienlaiškis

Prenumeruoti