Naujienos

 • Jubiliejinio gimtadienio proga pasveikintas TAVA tarybos narys V. Liorančas 2019 Rugsėjo 19d.
  Jubiliejinio gimtadienio proga pasveikintas TAVA tarybos narys V. Liorančas

  2019 m. rugsėjo 19 d. TAVA tarybos nariai, asociacijos vardu, pasveikino aktyvų TAVA tarybos narį Vilmantą Liorančą su Jubiliejiniu gimtadieniu! Linkėdami asmeninės laimės, nariai taip pat padėkojo Vilmantui už nuoširdų indėlį asociacijos veikloje.

  Skaityti plačiau
 • 2019 Rugsėjo 17d.
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdis 2019-09-17

  2019 m. rugsėjo 17 d. TAVA tarybos narys Marius Jucikas  (UAB "Metta" direktorius) dalyvavo  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos verslo valdybos posėdyje, kuris vyko  LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje Vilniuje.  Pagrindiniai posėdžio klausimai:

  1. Susitikimo LR Prezidentūroje aptarimas ir tolimesni darbai,rengiantis  susitikimui su LR Prezidentu.

  2. Pasirengimas susitikimui su Lietuvos banko vadovais. (Saulius Žilinskas,Gintaris Stoškus,Bronius Povilaitis ).

  3. SOŽE, verslo laiptų koreliacija su ,,Gerovės valstybės,, idėja.

  4. Mokesčių politikos įtaka SVV.

  5. Verslo įvaizdžio svarba ,,Gerovės valstybei,,.

   

  Skaityti plačiau
 • 2019 Rugpjūčio 30d.
  Vizitas Ternopilyje: bus plėtojamas bendradarbiavimas daugelyje sričių

  Rugpjūčio 23 – 26 dienomis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis kartu su delegacija (tarybos nariais bei TAVA nariais Vilmantu Lioranču ir Sigitu Mičiuliu) lankėsi Ukrainoje, Ternopilio mieste. Oficialaus vizito metu dalyvauta šventiniuose renginiuose, skirtuose Ukrainos nepriklausomybės dienai ir Ternopilio miesto dienoms paminėti.

   

  2015 metais rugpjūčio 28 d. iškilmingose Ternopilio miesto 475-ųjų metinių iškilmėse, centrinėje miesto aikštėje buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Ternopilio miesto ir Tauragės rajono savivaldybės. Šalys susitarė bendradarbiauti administravimo, ekonomikos, kultūros, švietimo, sporto, sveikatos apsaugos, miestų statybos, transporto, prekybos, pramonės, žemės ūkio, mokslo ir technologijų, aplinkos apsaugos, ekologijos, turizmo ir verslo srityse. Taip siekiama glaudesnio bendradarbiavimo, kuris suteikia naudingos patirties ir gerosios praktikos abiems miestams.

   

  Vizito Ternopilio mieste metu tauragiškių delegacija susitiko su Ternopilio meru Sergėju Nadaliu, dalyvavo šventiniuose renginiuose, miestų partnerių konferencijoje, susitikime su ICC Ukrainos tarptautinių prekybos rūmų regioninės plėtros viceprezidentu Taras Demkura. Tauragės rajono administracijos direktorius bei tarybos nariai vieni  pirmųjų aplankė dar šiais metais atidarytą naują Lietuvos Respublikos garbės konsulatą Ukrainoje ir Garbės konsulą Ternopilio srityje. Susitikimų metu dėkota už šiltą priėmimą, sutarta įgyvendinti projektus, kurie dar labiau suartintų Lietuvą ir Ukrainą.

   

  Tauragesradijas.Lt

  Skaityti plačiau
 • 2019 Rugpjūčio 28d.
  Ukrainos Ternopilio miesto nacionalinio technikos universiteto studentai renkasi praktiką TAVA verslo įmonėse

  TAVA įmonėse IĮ "Autoežeruona" ir UAB "Bremena" dviejų mėnesių vasaros praktiką atliko 4 studentai iš Ukrainos Ternopilio miesto nacionalinio technikos universiteto. Studentai ne tik sėmėsi žinių, bet ir turėjo galimybę, dėka Tauragės rajono savivaldybės ir asociacijos "Tauragės apskrities Ternopilio bičulių draugija", lydint TAVA administratorei Jolantai Ruznienei ir jaunimui iš Tauragės, aplankyti Trakų ir Vilniaus miestus, susipažinti su reikšmingais Lietuvos įvykiais  bei  turiningai praleisti laiką. Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys Sigitas Mičiulis suorganizavo studentams išvažiuojamąją ekskursiją po Tauragės miestą.

   

   

  Bendradarbiavimo tikslas:

  2016 m. sausio 19 d. TAVA pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Ukrainos Ternopilio visuomenine organizacija „UniJa“. Šiuo susitarimu šalys išreiškia savo siekimą plėtoti bendras veiklas, siekiant sudaryti sąlygas efektyviam dialogui, kuris padės vystyti bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir Lietuvos visuomeninių organizacijų, verslo struktūrų, švietimo įstaigų, valstybės ir savivaldos valdymo organų, teritorinių bendrijų ir žiniasklaidos.

   

  Šalių bendradarbiavimo tikslas yra sukurti abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarp fizinių asmenų, visuomeninių asociacijų, privataus sektoriaus, valdžios bei valdymo struktūrų, siekiant gilinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties studijavimą bei pritaikymą šiose srityse: partnerystės su verslu vystymas, siekiant pakelti žmogiškųjų išteklių (ypač jaunimo) parengimo kokybę ir jų adaptavimą veikti europietiškoje aplinkoje; bendrųjų projektų, skirtų verslumo iniciatyvos skatinimui ir partnerystės užmezgimui, siekiant organizuoti įvairių formų bendradarbiavimą su savo šalies ir užsienio įmonėmis, mokslo įstaigomis, organizacijomis ir įstaigomis, valstybinėmis institucijomis ir verslo struktūromis, įgyvendinimas; keitimasis moksline informacija ir aukštos kvalifikacijos specialistais; konferencijų, seminarų, apvalių stalų ir kitų mokslo bei švietimo priemonių įgyvendinimas, siekiant pasikeisti įgyta patirtimi ir susipažinti su Šalių istoriniu, kultūriniu paveldu bei šiuolaikinėmis aktualijomis.

   

  Paruošė: TAVA administratorė Jolanta Runzienė

  Skaityti plačiau
 • 2019 Rugpjūčio 27d.
  TAVA narių susitikimas su Tauragės rajono savivaldybės atstovais dėl kelių remonto į verslo subjektų teritorijas poreikių.

  2019 m. rugpjūčio 22 d. TAVA pirmininkė G. Stulginskienė kartu su suinteresuotais TAVA nariais dalyvavo susitikime su Tauragės rajono savivaldybės atstovais administracijos direktoriumi M. Petraičiu, statybos skyriaus vedėju A. Preikšaičiu ir kitais dėl kelių remonto į verslo subjektų teritorijas poreikių.

   

  Susitikimo metu aptartos  svarbiausios infrastruktūros problemos, mieste apsunkinančios verslo įmonių darbą, taip pat aptarti sprendimai, kaip Tauragės rajono savivaldybė galėtų pagerinti ir prisidėti prie verslo plėtros ir kokybiškesnio darbo.

  1. Prieita nuomonės, kad rekonstruojant miesto gatves, iškasami pagrindai galėtų būti panaudojami savivaldybės kelių, vedančių į verslo objektus remontui.

  2. Nuspręsta keletą objektų teikti ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kelių infrastruktūros sutvarkymo į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos:

  Planuojama UAB „Egersund Net“ plėtra, kurios metu numatyta įrengti  ne mažiau kaip 4000 kv.m. ploto gamybines patalpas.

  Investicijoms ruošiamas sklypas, esantis  sankryžoje  su Pramonės gatve.

  Planuojamo remontuoti kelio ilgis: 1200 m., plotis 5,5 m. Numatoma statybos rūšis: paprastasis remontas/ kapitalinis remontas. Preliminari darbų kaina: 200'000,00 Eurų.

  Planuojama AB „Vilkyškių pieninė“ plėtra, kurios metu numatoma įrengti  gamybines patalpas, plečiant gaminamos produkcijos apimtis.

  Investicijoms ruošiamas sklypas ir pastatai, esantys buvusioje „Keramikos“ teritorijoje.

  Planuojamo remontuoti kelio ilgis: 700 m., plotis 5,5-6,5 m. Numatoma statybos rūšis: paprastasis remontas. Preliminari darbų kaina: 100'000,00 Eurų.

  Pramonės g. esančioje teritorijoje įsikūrusios dešimtys įmonių kurių darbui būtinas šios gatvės atkarpos remontas. Šioje teritorijoje sėkmingai veikia logistikos, autoservisų ir kitas aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės.

  Planuojamo remontuoti kelio ilgis: 300 m., plotis 5,5-6,5 m. Numatoma statybos rūšis: kapitalinis remontas. Preliminari darbų kaina: 80'000,00 Eurų.

  Pramonės g. esančioje teritorijoje įsikūrusi logistikos bendrovė UAB „GBY“, kurioje šiuo metu dirba  135 darbuotojai ir numatoma dar didesnė įmonės plėtra. Tam kad užtikrinti patogesnį, greitesnį ir saugesnį įvažiavimą į teritoriją, reikalinga įrengti antrą įvažiavimą Ližių gatve.

  Planuojamo remontuoti kelio ilgis: 160 m., plotis 5,5-6,5 m. Numatoma statybos rūšis: kapitalinis remontas. Preliminari darbų kaina: 50'000,00 Eurų.

  3. Verslo įmonės taip pat parašė Tauragės rajono savivaldybės parengti preliminarius skaičiavimus atskiriems objektams, nes planuojama kad  įmonės galėtų/ norėtų prisidėti savomis lėšomis prie šios infrastruktūros sutvarkymo. Jeigu TAVA nariai norėtų pateikti pasiūlymus dėl savo teritorijoje esančius remontuotinus kelius, tuomet savivaldybė prisėdėtų apie 70%. Prisidėti galima  tik statant valstybinėje žemėje, šis prisidėjimas NEGALIOJA PRIVAČIOJE TERITORIJOJE. Detalesnį sąrašą  žadėjo pateikti Tauragės apskrities verslininkų asociacija.

   

  Informacija pateikta, remiantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus duomenimis.

  Skaityti plačiau
 • 2019 Rugpjūčio 23d.
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdis 2019-08-23

  2019 m.  rugpjūčio 23 d. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė Zita Sorokienė atstovavo Tauragės apskrities verslininkų asociaciją Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo valdybos posėdyje Ūkio ministerijoje Vilniuje.  Pagrindiniai posėdžio klausimai:

  1. Statybininko kortelė. Teigiami ir neigiami jos įvedimo niuansai. 

  2. Sprendimas dėl CTAIS . Vytenis Butkevičius.

  3.  Dėl NPD mažinimo problematikos.

  4. Kiti klausimai.

  Skaityti plačiau
 • 2019 Liepos 16d.
  Užsieniečių įdarbinimo praktiniai aspektai

  Trečiųjų šalių darbuotojų įdarbinimas Lietuvos verslo įmonėse neretai tampa smulkaus ar vidutinio verslo vadovų išsigelbėjimu ir teisingu sprendimu. Ypatingą darbuotojų trūkumą jaučiančios transporto, logistikos, statybų ar aptarnavimo sektoriaus bendrovės, šiandien gali lengviau atsikvėpti. Ir nors darbuotojų rotacijos klausimas vis dar sprendžiamas, tačiau užsieniečių įdarbinimas nišinėse darbo vietose bent iš dalies atremia darbuotojų trūkumo problemą.

   

  Kodėl tai naudinga verslui ir valstybei

   

  Transporto, logistikos ir statybų bendrovės, turėdamos daugiau kokybiškos ir kvalifikuotos darbo jėgos, šiandien gali vykdyti plėtrą ir kurti pridėtinę vertę ne tik visuomenei, bet ir valstybei. Darbdavys, mokėdamas oficialų atlyginimą užsienio piliečiams, sumoka ir visus reikalingus mokesčius valstybei. Sodros ir GPM mokesčiai lieka valstybės biudžete, kadangi trečiųjų šalių darbuotojas į juos nepretenduoja ir išmokų ar pašalpų negauna. Darbinant trečiųjų šalių gyventojus su D viza, pastarieji nepretenduoja ir į privalomąjį sveikatos draudimą.

  Verslo plėtra didina ir pramonės augimą. Plečiantis pramonei – kuriamos naujos vadovaujamo darbo vietos Lietuvos piliečiams, kas padeda vystytis bendram sąmoningumui ir skatina visuomenės narių verslumą bei poreikį mokytis.

  Samdomi trečiųjų šalių gyventojai taip pat kelia ir vidutinį darbo užmokestį, kadangi dirbti atvyksta už ne minimalų, o vidutinį atlyginimą.

   

  Situacija kaimyninėse šalyse

  Slovakija, Vengrija ir Lenkija priėmė sprendimus, padedančius greitai ir kokybiškai susitvarkyti reikalingus dokumentus ir paskatinti verslo plėtrą – įdarbinant trečiųjų šalių gyventojus. Susipažinkite su šių šalių pasiteisinusiais sprendimais:

  Nacionalinei vizai gauti reikalinga tik sutartis su darbdaviu ir užsienyje galiojantis pasas. Viza išduodama pusei metų. Jei darbdavys pratęsia darbinius santykius, tokiu atveju pradedamas tvarkyti ir leidimas gyventi. Nei vienoje šalyje nereikalaujami kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju atsakomybė ir sprendimai yra darbdavio valioje – jis sprendžia, ar jam tinka darbuotojas, ar vis tik – ne. Palengvintas vizų išdavimas tik pagal šalių sąrašą: Ukraina, Baltarusija, Rusija, Gruzija, Armėnija ir Moldavija.

   

  Šiandieninė situacija Lietuvoje

   

  UAB DARBO TURAS direktorius, Tauragės apskrities verslo asociacijos Tarybos narys Tomas Juodikis, 2019 metų birželio 12 dieną dalyvavo Seimo Migracijos komisijoje, kurios metu diskutuota apie galimybes tobulinti imigracijos procedūras, greitesnio ir paprastesnio užsieniečių įdarbinimo poreikiam Lietuvos versle patenkinti.

  Tarptautinės įdarbinimo agentūros vadovas teigia, kad šiandien Lietuvoje vis dar juntama spragų, kurias išsprendus – pasiektumėm greitesnius įdarbinimo rezultatus, kurie atneš aiškią pridėtinę vertę bendrai Lietuvos verslo plėtrai.

  UAB DARBO TURAS vadovas pateikė kelis svarius pasiūlymus, kad dabartinės problemos būtų sprendžiamos efektyviau:

  Elektroninis dokumentų pateikimas užimtumo tarnyboje. Lankstesnė leidimų dirbti sezoninį darbą išdavimo tvarka (perteklinis reikalavimas gyvenamos vietos nuomos sutarties registravimas registrų centre). Leidimo dirbti apmokėjimas dar neatvykus darbuotojams. Trumpinti leidimo dirbti išdavimo ir anuliavimo terminus. Reikalavimo diplomui ir darbo stažui panaikinimas, geriau griežtinti pranešimus jei darbuotojas neatvyko, ar buvo atleistas: Išplėsti profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą: Įtraukti nekvalifikuotus darbuotojus (linijos darbuotojus, rūšiuotojus, sandėlio darbuotojus ir kitus, kuriems nereikia kvalifikacijos, bet apmokomi darbo vietoje).

   

  Jei reikalinga konsultacija trečiųjų šalių darbuotojų įdarbinimo klausimais, kviečiame susisiekti su UAB DARBO TURAS.

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2019 Liepos 10d.
  TAVA tarybos narių išvažiuojamasis posėdis Tauragės odontologijos centre

  2019 m. liepos 4 d. TAVA narių išvažiuojamasis posėdis vyko pas TAVA narį - „Šimtmečio" pastate įsikūrusiame Tauragės odontologijos centre (TOC), kuriame š. m. birželio 28 d. buvo švenčiamas naujų patalpų atidarymas. TOC naujasis adresas: S. Dariaus ir S. Girėno gatvė 10, Tauragė.

  Odontologijos klinikos vadovą, Verslo centro "Šimtmetis", įkūrėją Lauryną Jarutį įsikūrimo proga pasveikino TAVA pirmininkė Giedrė Stulginskienė.

  TOC klinikos atidarymo šventės akimirkos užfiksuotos video reportaže:

  https://www.youtube.com/watch?v=Med6AIAnlCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FR34RfIpy7uRF2B6XdbK91oObMgRr5mFIrmBn4ZFsS79h2M-1OpzViCY

  bei socialinio tinklo Facebook paskyros nuotraukose: https://www.facebook.com/pg/tocklinika/photos/

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2019 Birželio 28d.
  Diplomai įteikti 25 Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentams

  Nuotaikinga diplomų įteikimo šventė vyko Kauno kolegijos Tauragės skyriuje. Mantijomis pasipuošę mokslo vaisius raškė 25 įstaigų ir įmonių administravimo ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai. Tai jau 14-oji skyriaus laida.

  Į skyriaus fojė trečiame aukšte susirinko absolventai ir jų artimieji, pasveikinti jų atvyko Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas,  kuris kartu su skyriaus vadove Diana Vaitiekiene ir įteikė diplomus. Studentus bei dėstytojus sveikino ir ilgametis baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas nuo Tauargės apskrities verslininkų asociacijos Tauragės industrinio parko komercijos direktorius Darius Stankus bei komisijos narys  buvęs rajono meras Sigitas Mičiulis.

   

  Daugiau informacijos Tauragės žinių žurnalistės E. Červinskaitės straipsnyje: http://www.taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2019/07/diplomai-iteikti-25-kolegijos-studentams-10527

   

   

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Sigitos kepiniai
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Tauragės nekilnojamo turto agentura
 • UAB Švytis
 • UAB Brolenta
 • UAB Feniksas
 • UAB Nagoja
 • UAB Rimsauga
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • AB Modest
 • UAB Netmark
 • UAB Šaukštelis
 • UAB Darbo turas
 • Medicinos namai šeimai
 • UAB Alantas
 • UAB Onija
 • Telia Lietuva
 • UAB Bremena
 • UAB Infoface
 • UAB Benera
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Tauragės kredito unija
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Taurana
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Topas LT
 • UAB Biceda
 • UAB Elka Rainwear
 • UADBB draudimo brokeris Olvirga
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB Uliksas
 • UAB GBY
 • UAB Verslas kitaip
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Metta
 • UAB Autotauragė
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB Solregis
 • UAB Ginara autoservisas
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB Egersund Net
 • UAB Etada Freedom
 • UAB GRIFS AG
 • UAB Sigma Trans
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Gralis
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Egidas
 • UAB Vilivitas
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Tauraplastas
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • UAB SDG

Naujienlaiškis

Prenumeruoti