Išvažiuojamasis TAVA narių posėdis į VšĮ "Tauragės profesionio rengimo centras"

Išvažiuojamasis TAVA narių posėdis į VšĮ 2019 Kovo 12d.

2019 m. kovo mėn. 6 d. TAVA taryba ir jos nariai buvo kviečiami į išvažiuojamąjį TAVA tarybos ir narių posėdį, kuris vyko pas TAVA narį - VšĮ „Tauragės profesionio rengimo centras".

 

Posėdyje buvo svarstomi klausimai:

 1. TAVA nario, VšĮ „Profesinio rengimo centras“ atstovų, supažindinimas su Centro veikla.
 2. UAB "Nagoja", UAB GBY, UAB „Vilivitas“ priėmimas į TAVA narius.
 3. Dėl visuotinio  - rinkiminio susirinkimo 2019 m. kovo 28 d. organizacinių klausimų.
 4. TAVA organizuotų renginių sąmatos patvirtinimas.
 5. Dėl asociacijos stojimo galimybės į Lietuvos verslininkų konfederaciją.
 6. Kiti klausimai.

 

I. Informacija apie  ugdomąją, ūkinę ir finansinę veiklą 2018 m. pristatė Centro direktorius Stasys Lapė.

2019 m. sausio 1 d. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga Tauragės profesinio rengimo centras. Centro dalininkas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2018/2019 mokslo metus Centras  pradėjo turėdamas  405 mokinius: pirminio profesinio mokymo programose -339 mokiniai, I – II  gimnazijos klasėse – 66 mokiniai. Populiariausia  automobilių remontininko specialybė – mokosi 139 mokiniai.

Gerai besimokantys, gero elgesio mokiniai gauna stipendijas. Stipendijos dydis 28,88 eurų.

 

Pirminis profesinis mokymas vyksta pagal šias programas:

 

 • Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
 • Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa
 • Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa
 • Higieninės kosmetikos kosmetologo modulinė profesinio mokymo programa
 • Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa
 • Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa
 • Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa
 • Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
 • Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

 

2018 m. Centrą baigė 131 moksleivis. Pagal įgytą specialybę įsidarbino 61 moksleivis (46,6 proc.). Likę dirba kitus darbus, mokosi, 22  - išvykę į užsienį ir pan.

Centre praktinį mokymą stengiamasi vykdyti verslui artimoje aplinkoje. Centre veikia mokomasis biuras, mokomasis baras, mokomoji virtuvė, grožio salonas, juose dirba mokiniai, čia  teikiamos atitinkamos paslaugos Centro bendruomenei, miesto gyventojams.

Centre veikia vairavimo mokykla (B kategorija), ECDL testavimo centras, Žemdirbių mokymo centras.

Centro mokymo bazė šiuolaikiška,  atitinka Lietuvos ir ES mokymo standartų reikalavimus. Iš įvairių paslaugų ir tęstinio mokymo gaunamos pajamos leidžia užtikrinti tinkamą jos priežiūrą, mokymo proceso aprūpinimą medžiagomis, priemonėmis ir pan.

 Centras turi bendrabutį, jame 125 vietos. Veikia valgykla.

Centre 2018 m. dirbo 50 mokytojų, iš jų 29 – profesijos, 21 bendrojo ugdymo dalykų mokytojas. Centro mokytojai – patyrę specialistai,  iš jų 22 mokytojai metodininkai, 87 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ilgalaikę pedagoginio darbo patirtį. Pagal etatinio apmokėjimo tvarką Centre yra 30,45 mokytojo etato.  

  Darbuotojų interesus Centre atstovauja Darbo taryba, yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis.

Centras vykdo profesinio orientavimo programą. Kasmet vyksta Atvirų durų savaitė Tauragės ir kaimyninių rajonų mokyklų mokiniams, ,,gyvai“ pristatomos   profesijos, Centro atstovai vyksta į susitikimus  bendrojo lavinimo mokyklose. Susitikimų metu Centro įvairių profesijų mokytojai pasakoja apie tai,  kuo patraukli viena ar kita profesija, kokios jos ateities perspektyvos,  kokios asmeninės savybės reikalingos pasirinktai specialybei,  ką turi žinoti vienos ar kitos profesijos specialistas,  Atvirų durų dienų dalyviai  supažindinami  su Centro mokymo baze, patys gali atlikti įvairias  praktines užduotis,  gauti tam tikras paslaugas grožio salone ir pan.

Centras aktyviai dalyvauja prisistatydamas regiono bendrojo lavinimo mokyklose organizuojamuose profesinio informavimo ir orientavimo renginiuose, Tauragės miesto ir rajono renginiuose. Centre kasmet vyksta rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų olimpiada.              

Dėl mokinių mažėjimo Tauragės ir kaimyninių rajonų bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais mažėja Centro mokinių. Mokinių mažėjimą įtakoja ir nevykęs ministerijos eksperimentas mokinių priėmimą į profesines mokyklas nuo 2017 m. organizuoti per aukštojo mokslo studentų  priėmimo sistemą LAMA BPO.

2018 m. Centro švietimo ir mokslo administravimo programos sąmata – 1 227 200,00 eurų. Centras taip pat gavo 282,8 tūkst. eurų pajamų už teikiamas paslaugas, iš jų – 234,8 tūkst. eurų už tęstinį mokymą.

Centras 2018 m. įgyvendino 2 ES finansuotus projektus. Jų finansavimui buvo skirta 23,5 tūkst. eurų. Vykdant šiuos projektus Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje stažavosi 5 mokytojai ir 20 Centro mokinių.

Centras vykdo tęstinį  (suaugusiųjų) mokymą. 2018 m. apmokyta 256 asmenys. Absoliuti dauguma šių asmenų  buvo atsiųsta  Darbo biržos.

 

Centras turi licenciją mokyti pagal 70 tęstinio mokymo programų, 2018 m.  mokymas vyko  pagal šias programas:

 

 • Apdailininko mokymo programa
 • Apskaitininko mokymo programa
 • Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa
 • Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa
 • Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa
 • Baldžiaus mokymo programa
 • Dažytojo mokymo programa
 • Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa
 • Konditerio mokymo programa
 • Logisto mokymo programa
 • Manikiūrininko mokymo programa
 • Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa
 • Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa
 • Kirpėjo mokymo programa
 • Padavėjo mokymo programa
 • Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa
 • Pardavėjo mokymo programa
 • Plytelių klojėjo mokymo programa
 • Siuvėjo mokymo programa
 • Suvirintojo elektra mokymo programa
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa
 • Tekintojo mokymo programa
 • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa
 • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa
 • Virėjo mokymo programa

 

Centre, prieš tai  įvertinus pretendentų  žinias,  atliekamas kompetencijų vertinimas savarankiškai pasiruošusiems žmonėms, turintiems praktinio darbo toje srityje patirtį (savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas).

Centras yra pasirašęs virš 50 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas vyksta derinant mokinių  priėmimo planus, rengiant naujas, tobulinant  naudojamas  mokymo programas, organizuojant mokinių ekskursijas į veikiančias įmones, organizacijas, kviečiant partnerių atstovus dalyvauti Centro renginiuose,  organizuojant praktinį mokymą pas darbdavius. Verslo atstovai dalyvauja kompetencijų vertinime. Socialinių partnerių atstovai dalyvauja Centro tarybos veikloje, jie įtraukiami į darbo grupes veiklos planams rengti.

 

TAVA nariai diskutavo apie reikalingų profesijų būtinybę ir spragas, kurios trukdo apmokyti reikiamus specialistus, bei diskutavo, kaip pakelti Centro reitingą Tauragės regione,asociacijos pagalba, pritraukiant moksleivius bei norinčius persikvalifikuoti asmenis, kadangi Tauragei Centro veikla šiuo metu atitinka visas mokymo sąlygas ir bazę, ruošiant naujus specialistus.

Po diskusijų TAVA nariai apžiūrėjo moderniai įrengtas ir specialistų mokymui paruoštas patalpas bei Centro infrastruktūrą.

 

II. TAVA tarybos posėdžio metu TAVA taryba ir nariai pasveikino uždaras akcines bendroves "Nagoja", GBY, ir „Vilivitas“, papildžiusias asociacijos gretas.

 

1. UAB "GBY" -  steigėjas ir savininkas - Giedrius Baciuška. Įmonė savo pirmąjį istorijos puslapį atvertė 1995 m. Pirmaisiais metais pagrindinė veiklos kryptis buvo naudotų automobilių iš Vakarų Europos gabenimas ir pardavimas. Nuo 1996 metų pradėta teikti automobilių pervežimo paslaugas. Bendrovėje dirba 123 darbuotojai.

Šiuo metu Įmonės pagrindinis ekonominės veiklos pobūdis  mažmeninė ir didmeninė prekyba naudotais automobiliais, paslaugų, susijusių su automobiliais ir jų pervežimu, veikla.

Parduodamų automobilių parkas atnaujinamas kiekvieną savaitę. Norintiems Įmonėje įsigyti automobilį, suteikiama išsami informacija apie siūlomus automobilius, jų įsigijimo galimybes. Teikiamų pervežimo paslaugų geografiją nuo vienos šalies išplėsta iki pervežimų po didžiąją Europos dalį. Šiandien bendrovėje GBY yra 60 autovežių, atitinkančių, EURO 6 standartus, galinčių gabenti 9-10 automobilių.

Įmonės tikslas vykdyti automobilių pardavimą, aukštos kokybės tarptautinių vežimų paslaugų teikimą konkurencingomis kainomis, automobilių vidaus ir išorės valymas, automobilių nuoma.

Visa Įmonės darbuotojų veikla nukreipta - operatyviai ir kokybiškai tenkinti klientų poreikius, automobilių pardavimo ir krovinių pervežimo srityje.

Bendrovės kontaktiniai duomenys:  

Pramonės g. 30-4E, LT-72363 Tauragė, tel.: +370 698 78877, +370 634 42494, el. p.: v.paulauskas@gby.lt, g.baciuska@gby.lt, tinklapio adresas: http://www.gby.lt,
 

2. UAB "Vilivitas“ direktorius - Vilius Stumbra.  Bendrovė įkurta 2018 m., kurioje dirba 11 darbuotojų.

UAB "Vilivitas"  - tai visuomeninio maitinimo įstaiga, kuriai priklauso KINGS PICA, picerija, įsikūrusi Vytauto g. 91, Tauragėje. Pagrindinė bendrovės veikla - Maisto gamyba ir tiekimas. Šiuo metu ypač picų paklausa yra didėlė, Per dieną pagaminama daugiau nei 60 picų, o švenčių dienomis iki 200. Bendrovės Facebook paskyroje nuolat atnaujinami dienos pasiūlymai. Bendrovės savininkas mielai kviečia visus apsilankyti.

Bendrovės kontaktiniai duomenys: 

KINGS PICA, UAB VILIVITAS picerija:

Vytauto g. 91, LT-72211 Tauragė,  tel.: +370 8 653 222 64;

tinklapio adresas:  http://www.kingspica.lt, https://www.facebook.com/kingspicos

Registracijos adresas: Mokyklos g. 4-8, Eičiai, LT-73145 Tauragės r. Tauragė, tel.: +370 654 34745, el. p.: vilius.stumbra@gmail.com

 

3. UAB "Nagoja“ direktorius -  Juozas Midvikis.  TAVA posėdyje direktorius nedalyvavo, todėl bendrovės veiklą trumpai pristatė TAVA pirmininkė G. Stulginskienė. UAB „Nagoja“ - tai 2002 metais įkurta medienos perdirbimo bei medžio dirbinių gamybos įmonė, kurioje dirba 11 darbuotojų. Šiuo metu pagrindinė įmonės veikla ir gaminiai yra: ąžuolinių grindlenčių, parketlenčių, grindjuosčių, terasinių lentų gamyba. Įmonė 2011 metais atnaujino 85% įrengimų, todėl yra pasiekiama preciziška gaminių kokybė ir įvairovė.

Bendrovės kontaktiniai duomenys: 

Pramonės g. 30 A, Tauragė; tel.: +370 685 22704, el. p.: info@nagoja.lt, tinklapio adresas:  http://www.nagoja.lt.

 

TAVA pirmininkė Giedrė Stulginskienė pasidžiaugė, kad Tauragės regiono apdovanojimuose geriausių verslo įmonių titulus laimėjusios UAB „Nagoja“ ir UAB „GBY“ papildė asociacijos gretas.

Pirmininkė taip pat pasveikino posėdyje dalyvavusius bendrovių „GBY“ ir „Vilivitas“ direktorius Giedrių Baciušką ir Vilių Stumbrą, įteikdama jiems TAVA nario pažymėjimus bei palinkėjo aktyvaus įsiliejimo į asociacijos veiklą.

 

Kiti posėdžio klausimai svarstyti ir patvirtinti posėdžio protokole ir išsiųsti TAVA nariams susipažinimui.

 « Atgal

Asociacijos nariai

 • UAB Tauragės nekilnojamo turto agentura
 • UAB Biceda
 • UAB Sigitos kepiniai
 • UAB Mildrena
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Rimsauga
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Autotauragė
 • UAB Taurana
 • UAB Šaukštelis
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Jupiter Bach Lietuva
 • UAB Alantas
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB Sigma Trans
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • Telia Lietuva
 • UAB Egersund Net
 • UAB Optimali idėja verslui
 • UAB SDG
 • UAB Verslas kitaip
 • UADBB draudimo brokeris Olvirga
 • UAB Bremena
 • UAB Onija
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Topas LT
 • UAB Vygasta
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Metta
 • UAB Uliksas
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB GRIFS AG
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • UAB GBY
 • UAB Infoface
 • Tauragės kredito unija
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • UAB Brolenta
 • UAB Darbo turas
 • UAB Vilivitas
 • UAB Egidas
 • UAB Švytis
 • Medicinos namai šeimai
 • UAB Ginara autoservisas
 • UAB Nagoja
 • UAB Elka Rainwear
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Solregis
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Benera
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • AB Modest
 • UAB Etada Freedom
 • UAB Netmark
 • UAB Feniksas

Naujienlaiškis

Prenumeruoti