Naujienos

 • 2019 Kovo 25d.
  Visuotinis - rinkiminis Tauragės apskrities verslininkų asociacijos narių susirinkimas 2019-03-28

  Gerb. Vadovai,

  2019 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. kavinėje „Fortūna“, Liepų takas 1A, Tauragėje vyks Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (toliau TAVA) narių visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas.

   

  DARBOTVARKĖ:

  TAVA narių ir svečių registracija: 17.30 val.

   

  Susirinkimo svečiai ir pranešėjai: UAB „Energijos tiekimas“ pardavimų vadovo Lauryno Švarco, produkto vystymo vadovų Arūno Pakulio ir  Martyno Šutkaus pranešimų temos. Elektros energijos vartojimo sprendimai ir patarimai; Saulės jėgainės; ESCO sprendimai (apšvietimo modernizavimas); Elektromobilių krovimo stotelės ir sprendimai. Susirinkimo svečias ir pranešėjas: UAB „SME Finance“ ekonomisto Aleksandro Izgorodino  pranešimas tema „Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalga“. Pagrindinių tendencijų ir grėsmių ES ir pasaulio ekonomikoje apžvalga;
  Lietuvos BVP dinamika; pagrindinių ekonomikos sektorių būklė; Eksporto dinamika ir perspektyvos; Darbo rinkos dinamika – ar esame toli nuo piko? Ar dabartinis darbo užmokesčio augimas yra tvarus?; Ateities prognozės. Susirinkimo Pirmininko, Sekretoriaus ir Įgalioto nario rinkimai TAVA visuotinio narių susirinkimo protokolo pasirašymui, patvirtinimui ir visais kitais, su šiuo susirinkimu susijusiais formalumais, atlikimui. TAVA veiklos ataskaitos už 2018 m. pristatymas ir patvirtinimas. TAVA finansinės atskaitomybės už 2018 m. pristatymas ir patvirtinimas. TAVA pirmininko dviejų (2019 -2021) metų kadencijai rinkimai. TAVA tarybos dviejų (2019 -2021) metų kadencijai rinkimai. Kiti klausimai (TAVA nario mokestis, narystė Lietuvos verslo konfederacijoje, kt.).

   

  Apie dalyvavimą iš anksto prašome pranešti el. paštu info@tava.lt arba tel. +370 685 66 553. Dalyvavimas susirinkime būtinas! Jeigu Jūsų įmonės vadovas negalėtų dalyvauti susirinkime, prašome įgalioti ir deleguoti dalyvauti susirinkime kitą įmonės darbuotoją.

   

  Pagarbiai, TAVA taryba

  Skaityti plačiau
 • 2019 Kovo 12d.
  Išvažiuojamasis TAVA narių posėdis į VšĮ "Tauragės profesionio rengimo centras"

  2019 m. kovo mėn. 6 d. TAVA taryba ir jos nariai buvo kviečiami į išvažiuojamąjį TAVA tarybos ir narių posėdį, kuris vyko pas TAVA narį - VšĮ „Tauragės profesionio rengimo centras".

   

  Posėdyje buvo svarstomi klausimai:

  TAVA nario, VšĮ „Profesinio rengimo centras“ atstovų, supažindinimas su Centro veikla. UAB "Nagoja", UAB GBY, UAB „Vilivitas“ priėmimas į TAVA narius. Dėl visuotinio  - rinkiminio susirinkimo 2019 m. kovo 28 d. organizacinių klausimų. TAVA organizuotų renginių sąmatos patvirtinimas. Dėl asociacijos stojimo galimybės į Lietuvos verslininkų konfederaciją. Kiti klausimai.

   

  I. Informacija apie  ugdomąją, ūkinę ir finansinę veiklą 2018 m. pristatė Centro direktorius Stasys Lapė.

  2019 m. sausio 1 d. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga Tauragės profesinio rengimo centras. Centro dalininkas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

  2018/2019 mokslo metus Centras  pradėjo turėdamas  405 mokinius: pirminio profesinio mokymo programose -339 mokiniai, I – II  gimnazijos klasėse – 66 mokiniai. Populiariausia  automobilių remontininko specialybė – mokosi 139 mokiniai.

  Gerai besimokantys, gero elgesio mokiniai gauna stipendijas. Stipendijos dydis 28,88 eurų.

   

  Pirminis profesinis mokymas vyksta pagal šias programas:

   

  Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa Higieninės kosmetikos kosmetologo modulinė profesinio mokymo programa Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

   

  2018 m. Centrą baigė 131 moksleivis. Pagal įgytą specialybę įsidarbino 61 moksleivis (46,6 proc.). Likę dirba kitus darbus, mokosi, 22  - išvykę į užsienį ir pan.

  Centre praktinį mokymą stengiamasi vykdyti verslui artimoje aplinkoje. Centre veikia mokomasis biuras, mokomasis baras, mokomoji virtuvė, grožio salonas, juose dirba mokiniai, čia  teikiamos atitinkamos paslaugos Centro bendruomenei, miesto gyventojams.

  Centre veikia vairavimo mokykla (B kategorija), ECDL testavimo centras, Žemdirbių mokymo centras.

  Centro mokymo bazė šiuolaikiška,  atitinka Lietuvos ir ES mokymo standartų reikalavimus. Iš įvairių paslaugų ir tęstinio mokymo gaunamos pajamos leidžia užtikrinti tinkamą jos priežiūrą, mokymo proceso aprūpinimą medžiagomis, priemonėmis ir pan.

   Centras turi bendrabutį, jame 125 vietos. Veikia valgykla.

  Centre 2018 m. dirbo 50 mokytojų, iš jų 29 – profesijos, 21 bendrojo ugdymo dalykų mokytojas. Centro mokytojai – patyrę specialistai,  iš jų 22 mokytojai metodininkai, 87 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ilgalaikę pedagoginio darbo patirtį. Pagal etatinio apmokėjimo tvarką Centre yra 30,45 mokytojo etato.  

    Darbuotojų interesus Centre atstovauja Darbo taryba, yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis.

  Centras vykdo profesinio orientavimo programą. Kasmet vyksta Atvirų durų savaitė Tauragės ir kaimyninių rajonų mokyklų mokiniams, ,,gyvai“ pristatomos   profesijos, Centro atstovai vyksta į susitikimus  bendrojo lavinimo mokyklose. Susitikimų metu Centro įvairių profesijų mokytojai pasakoja apie tai,  kuo patraukli viena ar kita profesija, kokios jos ateities perspektyvos,  kokios asmeninės savybės reikalingos pasirinktai specialybei,  ką turi žinoti vienos ar kitos profesijos specialistas,  Atvirų durų dienų dalyviai  supažindinami  su Centro mokymo baze, patys gali atlikti įvairias  praktines užduotis,  gauti tam tikras paslaugas grožio salone ir pan.

  Centras aktyviai dalyvauja prisistatydamas regiono bendrojo lavinimo mokyklose organizuojamuose profesinio informavimo ir orientavimo renginiuose, Tauragės miesto ir rajono renginiuose. Centre kasmet vyksta rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų olimpiada.              

  Dėl mokinių mažėjimo Tauragės ir kaimyninių rajonų bendrojo ugdymo mokyklose pastaraisiais metais mažėja Centro mokinių. Mokinių mažėjimą įtakoja ir nevykęs ministerijos eksperimentas mokinių priėmimą į profesines mokyklas nuo 2017 m. organizuoti per aukštojo mokslo studentų  priėmimo sistemą LAMA BPO.

  2018 m. Centro švietimo ir mokslo administravimo programos sąmata – 1 227 200,00 eurų. Centras taip pat gavo 282,8 tūkst. eurų pajamų už teikiamas paslaugas, iš jų – 234,8 tūkst. eurų už tęstinį mokymą.

  Centras 2018 m. įgyvendino 2 ES finansuotus projektus. Jų finansavimui buvo skirta 23,5 tūkst. eurų. Vykdant šiuos projektus Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje stažavosi 5 mokytojai ir 20 Centro mokinių.

  Centras vykdo tęstinį  (suaugusiųjų) mokymą. 2018 m. apmokyta 256 asmenys. Absoliuti dauguma šių asmenų  buvo atsiųsta  Darbo biržos.

   

  Centras turi licenciją mokyti pagal 70 tęstinio mokymo programų, 2018 m.  mokymas vyko  pagal šias programas:

   

  Apdailininko mokymo programa Apskaitininko mokymo programa Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa Baldžiaus mokymo programa Dažytojo mokymo programa Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa Konditerio mokymo programa Logisto mokymo programa Manikiūrininko mokymo programa Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa Kirpėjo mokymo programa Padavėjo mokymo programa Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa Pardavėjo mokymo programa Plytelių klojėjo mokymo programa Siuvėjo mokymo programa Suvirintojo elektra mokymo programa SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa Tekintojo mokymo programa TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa Virėjo mokymo programa

   

  Centre, prieš tai  įvertinus pretendentų  žinias,  atliekamas kompetencijų vertinimas savarankiškai pasiruošusiems žmonėms, turintiems praktinio darbo toje srityje patirtį (savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas).

  Centras yra pasirašęs virš 50 bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas vyksta derinant mokinių  priėmimo planus, rengiant naujas, tobulinant  naudojamas  mokymo programas, organizuojant mokinių ekskursijas į veikiančias įmones, organizacijas, kviečiant partnerių atstovus dalyvauti Centro renginiuose,  organizuojant praktinį mokymą pas darbdavius. Verslo atstovai dalyvauja kompetencijų vertinime. Socialinių partnerių atstovai dalyvauja Centro tarybos veikloje, jie įtraukiami į darbo grupes veiklos planams rengti.

   

  TAVA nariai diskutavo apie reikalingų profesijų būtinybę ir spragas, kurios trukdo apmokyti reikiamus specialistus, bei diskutavo, kaip pakelti Centro reitingą Tauragės regione,asociacijos pagalba, pritraukiant moksleivius bei norinčius persikvalifikuoti asmenis, kadangi Tauragei Centro veikla šiuo metu atitinka visas mokymo sąlygas ir bazę, ruošiant naujus specialistus.

  Po diskusijų TAVA nariai apžiūrėjo moderniai įrengtas ir specialistų mokymui paruoštas patalpas bei Centro infrastruktūrą.

   

  II. TAVA tarybos posėdžio metu TAVA taryba ir nariai pasveikino uždaras akcines bendroves "Nagoja", GBY, ir „Vilivitas“, papildžiusias asociacijos gretas.

   

  1. UAB "GBY" -  steigėjas ir savininkas - Giedrius Baciuška. Įmonė savo pirmąjį istorijos puslapį atvertė 1995 m. Pirmaisiais metais pagrindinė veiklos kryptis buvo naudotų automobilių iš Vakarų Europos gabenimas ir pardavimas. Nuo 1996 metų pradėta teikti automobilių pervežimo paslaugas. Bendrovėje dirba 123 darbuotojai.

  Šiuo metu Įmonės pagrindinis ekonominės veiklos pobūdis  mažmeninė ir didmeninė prekyba naudotais automobiliais, paslaugų, susijusių su automobiliais ir jų pervežimu, veikla.

  Parduodamų automobilių parkas atnaujinamas kiekvieną savaitę. Norintiems Įmonėje įsigyti automobilį, suteikiama išsami informacija apie siūlomus automobilius, jų įsigijimo galimybes. Teikiamų pervežimo paslaugų geografiją nuo vienos šalies išplėsta iki pervežimų po didžiąją Europos dalį. Šiandien bendrovėje GBY yra 60 autovežių, atitinkančių, EURO 6 standartus, galinčių gabenti 9-10 automobilių.

  Įmonės tikslas vykdyti automobilių pardavimą, aukštos kokybės tarptautinių vežimų paslaugų teikimą konkurencingomis kainomis, automobilių vidaus ir išorės valymas, automobilių nuoma.

  Visa Įmonės darbuotojų veikla nukreipta - operatyviai ir kokybiškai tenkinti klientų poreikius, automobilių pardavimo ir krovinių pervežimo srityje.

  Bendrovės kontaktiniai duomenys:  

  Pramonės g. 30-4E, LT-72363 Tauragė, tel.: +370 698 78877, +370 634 42494, el. p.: v.paulauskas@gby.lt, g.baciuska@gby.lt, tinklapio adresas: http://www.gby.lt,
   

  2. UAB "Vilivitas“ direktorius - Vilius Stumbra.  Bendrovė įkurta 2018 m., kurioje dirba 11 darbuotojų.

  UAB "Vilivitas"  - tai visuomeninio maitinimo įstaiga, kuriai priklauso KINGS PICA, picerija, įsikūrusi Vytauto g. 91, Tauragėje. Pagrindinė bendrovės veikla - Maisto gamyba ir tiekimas. Šiuo metu ypač picų paklausa yra didėlė, Per dieną pagaminama daugiau nei 60 picų, o švenčių dienomis iki 200. Bendrovės Facebook paskyroje nuolat atnaujinami dienos pasiūlymai. Bendrovės savininkas mielai kviečia visus apsilankyti.

  Bendrovės kontaktiniai duomenys: 

  KINGS PICA, UAB VILIVITAS picerija:

  Vytauto g. 91, LT-72211 Tauragė,  tel.: +370 8 653 222 64;

  tinklapio adresas:  http://www.kingspica.lt, https://www.facebook.com/kingspicos

  Registracijos adresas: Mokyklos g. 4-8, Eičiai, LT-73145 Tauragės r. Tauragė, tel.: +370 654 34745, el. p.: vilius.stumbra@gmail.com

   

  3. UAB "Nagoja“ direktorius -  Juozas Midvikis.  TAVA posėdyje direktorius nedalyvavo, todėl bendrovės veiklą trumpai pristatė TAVA pirmininkė G. Stulginskienė. UAB „Nagoja“ - tai 2002 metais įkurta medienos perdirbimo bei medžio dirbinių gamybos įmonė, kurioje dirba 11 darbuotojų. Šiuo metu pagrindinė įmonės veikla ir gaminiai yra: ąžuolinių grindlenčių, parketlenčių, grindjuosčių, terasinių lentų gamyba. Įmonė 2011 metais atnaujino 85% įrengimų, todėl yra pasiekiama preciziška gaminių kokybė ir įvairovė.

  Bendrovės kontaktiniai duomenys: 

  Pramonės g. 30 A, Tauragė; tel.: +370 685 22704, el. p.: info@nagoja.lt, tinklapio adresas:  http://www.nagoja.lt.

   

  TAVA pirmininkė Giedrė Stulginskienė pasidžiaugė, kad Tauragės regiono apdovanojimuose geriausių verslo įmonių titulus laimėjusios UAB „Nagoja“ ir UAB „GBY“ papildė asociacijos gretas.

  Pirmininkė taip pat pasveikino posėdyje dalyvavusius bendrovių „GBY“ ir „Vilivitas“ direktorius Giedrių Baciušką ir Vilių Stumbrą, įteikdama jiems TAVA nario pažymėjimus bei palinkėjo aktyvaus įsiliejimo į asociacijos veiklą.

   

  Kiti posėdžio klausimai svarstyti ir patvirtinti posėdžio protokole ir išsiųsti TAVA nariams susipažinimui.

   

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 24d.
  Tekstilės verslą puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas AlijošiaiNamų jaukumą kuria net nedidelės detalės, o ypač tekstilė – pagalvėlės, pledai, kokybiška patalynė. Būtent tekstilės verslą kiek daugiau nei metus puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas Alijošiai. Į gimtąjį miestą po studijų jie grįžo tam, kad padėtų vystyti verslą tėvams, tačiau to jauniems žmonėms neužteko – drąsos ir idėjų nestokojanti pora nutarė sukurti ir šį tą savo, o gyvenimas mažesniame mieste netapo tam kliūtimi.

  Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/gyvi-regionai/tauragiskiu-kurta-stilinga-patalyne-pasiekia-ir-talina-ir-londona-1150-1105626?fbclid=IwAR2PctYD-Ska7E1RDBr1AcarqvJ6S9Oq9mPDLVfSTRUwt1q-C-3ARB9dlg4&copied Namų jaukumą kuria net nedidelės detalės, o ypač tekstilė – pagalvėlės, pledai, kokybiška patalynė. Būtent tekstilės verslą kiek daugiau nei metus puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas Alijošiai. Į gimtąjį miestą po studijų jie grįžo tam, kad padėtų vystyti verslą tėvams, tačiau to jauniems žmonėms neužteko – drąsos ir idėjų nestokojanti pora nutarė sukurti ir šį tą savo, o gyvenimas mažesniame mieste netapo tam kliūtimi.

  Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/gyvi-regionai/tauragiskiu-kurta-stilinga-patalyne-pasiekia-ir-talina-ir-londona-1150-1105626?fbclid=IwAR2PctYD-Ska7E1RDBr1AcarqvJ6S9Oq9mPDLVfSTRUwt1q-C-3ARB9dlg4&copied Namų jaukumą kuria net nedidelės detalės, o ypač tekstilė – pagalvėlės, pledai, kokybiška patalynė. Būtent tekstilės verslą kiek daugiau nei metus puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas Alijošiai. Į gimtąjį miestą po studijų jie grįžo tam, kad padėtų vystyti verslą tėvams, tačiau to jauniems žmonėms neužteko – drąsos ir idėjų nestokojanti pora nutarė sukurti ir šį tą savo, o gyvenimas mažesniame mieste netapo tam kliūtimi.

  Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/gyvi-regionai/tauragiskiu-kurta-stilinga-patalyne-pasiekia-ir-talina-ir-londona-1150-1105626?fbclid=IwAR2PctYD-Ska7E1RDBr1AcarqvJ6S9Oq9mPDLVfSTRUwt1q-C-3ARB9dlg4&copied

  Namų jaukumą kuria net nedidelės detalės, o ypač tekstilė – pagalvėlės, pledai, kokybiška patalynė. Būtent tekstilės verslą kiek daugiau nei metus puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas Alijošiai. Į gimtąjį miestą po studijų jie grįžo tam, kad padėtų vystyti verslą tėvams, tačiau to jauniems žmonėms neužteko – drąsos ir idėjų nestokojanti pora nutarė sukurti ir šį tą savo, o gyvenimas mažesniame mieste netapo tam kliūtimi.
   

  Namų jaukumą kuria net nedidelės detalės, o ypač tekstilė – pagalvėlės, pledai, kokybiška patalynė. Būtent tekstilės verslą kiek daugiau nei metus puoselėja Tauragėje gyvenantys Jurgita ir Tomas Alijošiai. Į gimtąjį miestą po studijų jie grįžo tam, kad padėtų vystyti verslą tėvams, tačiau to jauniems žmonėms neužteko – drąsos ir idėjų nestokojanti pora nutarė sukurti ir šį tą savo, o gyvenimas mažesniame mieste netapo tam kliūtimi.

  Skaitykite daugiau:

  https://www.15min.lt/naujiena/gyvi-regionai/tauragiskiu-kurta-stilinga-patalyne-pasiekia-ir-talina-ir-londona-1150-1105626?fbclid=IwAR2PctYD-Ska7E1RDBr1AcarqvJ6S9Oq9mPDLVfSTRUwt1q-C-3ARB9dlg4

   

  UAB „15min”informacija

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 22d.
  IQ forumas Tauragėje - regiono verslo ir plėtros iššūkiai, galimybės, geriausių įmonių apdovanojimai

  Š. m.  vasario 21 dieną Tauragėje vyko politikos, verslo ir kultūros žurnalo IQ, rajono savivaldybės ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos forumas „Tauragė 2019 – regiono verslo ir plėtros perspektyvos“. Forume žinomi ekonomistai, verslo atstovai, rinkodaros, kitų sričių ekspertai dalinosi įžvalgomis ir idėjomis apie regionų patrauklumo didinimą, miesto rinkodarą, verslo plėtrą, emigraciją, regionų ateitį ir iššūkius.

  Forumo dalyvius pasveikino LR Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. Padėkota gausiai susirinkusiems dalyviams, palinkėta konstruktyvaus darbo renginio metu.

  Pranešimus apie regionų lyderystę, Lietuvos konkurencingumo didinimą, ekonomikos evoliuciją ES biudžetą, Tauragės regiono perspektyvas pristatė EK atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas Darius Imbrasas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.

  Forume svarbią dalį užėmė ne tik ekonomistų įžvalgos, bet ir diskusijos apie regionų ateitį ir laukiančius iššūkius, ryšius ir diasporą – abipusę naudą ir galimybes. Akcentuota, kiek svarbu investuoti į mokslą, išmaniąsias technologijas, bendradarbiauti su išvykusiais, siekiant pritraukti didelį potencialą turinčių išvykusių tauragiškių dėmesį gimtajam kraštui.

  Ilgalaikių veiksmingų sprendimo būdų, pakreipsiančių regionus pažangos keliu diskusijos metu buvo ieškoma ir išklausius Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidento Žilvino Šilėno bei Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjo Dovydo Kaminsko pranešimus.

  „Ekonomikos augimas ir miesto bei regiono ateitis priklauso nuo daugelio faktorių – vietos ir centrinės valdžios požiūrio, įvairių institucijų sugebėjimo bendradarbiauti su vietos verslininkais ir užsienio investuotojais, pačių verslininkų ambicingumo, atvirumo inovacijoms“,- teigė forumo dalyviai.

  Tauragės industrinio parko steigėjas Antanas Stankus pristatė pranešimą „Tarptautinio verslo plėtra regione: kas lemia sėkmingą investicijų pritraukimą“, AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius ir steigėjas Gintaras Bertašius – „25 metų rezultatas: 1000 darbo vietų ir didžiausių regiono eksportuotojo bei investuotojo titulai“.

  Po forumo apdovanotos geriausios Tauragės regiono verslo įmonės.

  "IQ forumas šiemet suteikė galimybę į Tauragės rajono verslo sąlygas pažvelgti plačiau – įvertinti stiprybes ir galimybes mūsų krašte augančiam verslui. Su šiuo forumu, Tauragės apskrities verslininkų asociacija taip pat atnaujino Tauragės geriausios įmonės rinkimo principus. Šiemet, kartu su Tauragės rajono savivaldybės kompetentingų darbuotojų pagalba, buvo išrinktos  dvi geriausios įmonės. Nominacija “Augantis verslas - maža įmonė” ir “Augantis verslas - vidutinė įmonė”. Vertinimo kriterijai buvo 5, t. y. įmonės veiklos periodas  - netrumpesnis nei 3 metai; pardavimų ir paslaugų suma už 2016, 2017 metus bei 2018 metų preliminarūs rezultatai; vidutinis darbuotojų atlyginimas už 2017 ir 2018 metus; išvestiniai kriterijai – bankroto reitingas ir atsiskaitymų vėlavimo reitingai, kuriuos skaičiuoja UAB „Creditinfo“. Vertinome ne tik įmones, esančias TAVA narių sąraše, bet ir visų Tauragės rajone įregistruotų įmonių duomenis. Didžiausią plėtrą mažųjų įmonių grupėje pagal šiuos kriterijus vykdė UAB „Nagoja“, o vidutinių įmonių grupėje UAB „GBY“. Džiaugiuosi, kad šios įmonės nuo šių metų tapo asociacijos narėmis", - teigė TAVA pirmininkė  Giedrė Stulginskienė.

   

  Apibendrinant, geriausios metų įmonės titulus šiemet iškovojo dvi Tauragės rajono bendrovės. Didžiausią plėtrą, pagal rinkimo kriterijus, vidutinių įmonių grupėje įvykdė bendrovė – UAB GBY, direktorius Giedrius Baciuška (pagrindinė veikla: krovinių pervežimas). Apdovanojimą įteikė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Mažųjų įmonių grupėje sparčiausiai augančia bendrove pripažinta UAB „Nagoja“, direktorius Juozas Midvikis (pagrindinė veikla: ąžuolinių parketlenčių gamyba). Nominaciją įteikė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas.

  Šilalės rajono savivaldybės geriausia įmone išrinkta UAB  UAB „Raudoniai“, direktorius Tomas Raudonius. Verslo žinių žurnalo duomenimis, ši bendrovė - labiausiai augančių Lietuvos įmonių sąraše, per metus apyvartą padidinusi net 82 proc. Apdovanojimą bendrovės direktoriui buvo pakviesti įteikti Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkas Singaras Vytartas ir Šilalės rajono savivaldybės  mero patarėja Rima Norvilienė.

  Jurbarko rajono geriausia verslininkų įmone pripažinta seniausiai sėkmingai veikianti Laimutės Šulinskienės dantų protezų gamybos įmonė, direktorė Laimutė Šulinskienė, Apdovanojimą įteikė ir pasveikino TAVA pirmininkė Giedrė Stulginskienė.

   

  Daugiau naujienų apie IQ forumą skaitykite:

  https://www.alfa.lt/straipsnis/50371834/iq-forumas-taurageje-apie-regiono-ateiti-su-didele-optimizmo-doze

  http://www.taurage.lt/go.php/lit/Taurageje--iq-forumas-taurage-2019-regiono-verslo-ir-pletros-perspektyvos/1

   

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 19d.
  Tauragės METŲ ŽMOGUS 2018: netradiciškai ir su didele pagarba

  Pati gamta pirmąjį antrojo atkuros Lietuvos valstybės šimtmečio gimtadienį apdovanojo pavasariška saule, maloniu ir gaiviu oru, bundančio pavasario nuojauta. Gal tai simboliška, bet taip ir norisi tikėti šia gamtos siūloma mintimi: nėra taip jau viskas blogai, po žiemos ateina pavasaris, žiūrėkite, niekas niekur neprapuolė, žemė, o su ja visa gyvastis, bunda, atgyja, judinasi iš miego.  Ir tikrai, tauragiškiai SAVO VALSTYBĖS atkūrimo 101-ąjį gimtadienį paminėjo prasmingai, šiltai, draugiškai, oriai. Kas vienišius, tas individualiai vasario 16-ąją šventė, kas šeimos rato pasiilgęs ir iš kelionių ar iš užjūrių sugrįžęs į  atkurtosios SAVO VALSTYBĖS gimtadienį ar mėgstantis laiką leisti šeimoje, tas rinkosi su ja kartu pabūti. Visuomeniškesni  piliečiai, jaučią pareigą būti kartu bendruomenėje, KARTU su kaimynais, bičiuliais, kolegomis, VISA TAUTA atšvęsti, rinkosi bendruomeniškus renginius. Kas suskaičiuos, kiek jų būta mokyklose, įstaigose, organizacijose, bendruomenių namuose, bibliotekose, kultūros įstaigose. Judėjo visas Tauragės rajonas – be didelės pompastikos, natūraliai, iškeldami vėliavas, susiburdami, linksmai ir, taip jau pradeda atrodyti, kad verkšlenimų ir kaltinimų vieni kitiems vis mąžta. Galų gale pradedame matyti, kas gero Lietuvoje nuveikta per 101-erius metus, kurių daugiau (nereikia užmiršti šito!) negu pusė praėjo okupacijos sąlygomis.

   

  Vasario 16 d. nuo pat ryto ūžė renginiai: vyko tradicinės autoslalomo varžybos, skvere prie katalikų bažnyčios buvo atidengta atminimo lenta Kęstučio apygardos partizanams, bažnyčiose laikomos mišios už Lietuvą, Tauragės bendruomenės namuose  vyko Šeimos diena, Tauragės kultūros centras ir dainų ir šokių ansamblis „Jūra“ padovanojo kartu su soliste Rasa Serra šventinį koncertą „Tu,,Lietuva, tu mana!”, kultūros rūmuose parodytas filmas „Purpurinis rūkas“... Ir visa tai vainikavo tradicinis renginys „Tauragės Metų žmogus 2018“.

   

  Metų žmogaus apdovanojimų ceremonija - bažnyčioje

  Prieš tai keletą metų vykusiuose Tauragės „Metų žmogaus“ apdovanojimų renginiuose ne visi norintys patekti į juos ir pažiūrėti, sudalyvauti tai galėdavo padaryti. Jie vyko uždarose ir mažiau erdviose patalpose – Kultūros  rūmuose, Bastilijos sporto salėje, Tauragės kabelinės televizijos studijoje ir tik su kvietimais. O šį kartą organizatoriai pasirinko mielai sutikusią renginį priglausti Tauragės Švenčiausiosios Trejybės bvažnyčią. Ir patekti galėjo visi, kas tik pageidavo. Ar nepergyveno renginio organizatoriai dėl pasirinktos vietos? Pergyveno. Kaip pažiūrės žmonės į pasaulietinį renginį, ar susirinks, neišsivaikščios po mišių, ar pasiteisins? Iš karto galima pasakyti: pasiteisino, susirinko, pavyko.

   

  Į spalvingai ir skoningai prožektorių apšviestą bažnyčią (ir iš lauko, ir viduje) atėję žmonės aiktelėjo iš nuostabos – ji sušvito nuostabiomis ATKURTOS VALSTYBĖS GIMTADIENIO spalvomis. Geras apšvietimas, vietos sakralumas ir iš to plaukiantis santūrumas ir rimtumas, anaiptol nesutrukdė ypač maloniai ir šventiškai pagerbti Tauragės kraštui nusipeniusius žmones. Ir, mano kuklia nuomone, Metų žmogaus apdovanojimui pasirinkta vieta – Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia – tikrai vykusi. Pagarba ir tai supratusiam parapijos klebonui Mariui Venskui ( jo „ėjimas į žmones“, natūralus priartėjimas prie jų, atvirumas, bendruomeniškumas tikrai teikia dvasinės naudos ir suartina visuomenę).

   

  Sveikinimai ir įstabi muzika

  „Per sniegą, per lietų, per  tylą, per vėją, bet svarbiausia nepasiklydusi kasdienybėje „Tauragės Metų žmogaus“ apdovanojimų ceremonija vėl atkeliavo pas Jus. Šį vakarą susirinkome padėkoti  savo kraštą mylintiems , aktyviems, iniciatyviems  žmonėms, kurie turtina mūsų kraštą savo darbais, idėjomis ir su besąlygiška meile dirba savo kraštui“, - tokiais žodžiais renginio pradžioje kreipėsi į gausiai susirinkusius žmones (bažnyčia buvo pilna) balsingi, patyrę, artistiški ir nuoširdūs vakaro šeimininkai, vedėjai Rima Bandzinaitė – Latožienė ir Laimonas Rimkus. Jų pakviesti visus su Lietuvos valstybės atkūrimo švente, su Tauragės Metų žmogaus švente sveikino LR Seimo narė Aušrinė Norkienė, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.

   

  Bet visa tai vyko po Miko Karoso, trimitininko ir kultūros centro lengvosios muzikos orkestro vadovo iš Tauragės, įspūdingai atlikto muzikinio kūrinio. Beje, visą vakarą gerai parinkti muzikiniai kūriniai lydėjo apdovanojimų ceremoniją. Dainavo jaunosios Tauragės solistės Atėnė Ravinkaitė, Tauragės moksleivių kūrybos centro vokalinio meno studijos „Adagio“ solistė. Ji Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, LNK televizijos projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ dalyvė.  Taip pat publika klausė ir Viltės Kirstukaitės – LNK televizijos projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ pusfinalininkės, įvairių vokalinių tarptautinių konkursų laureatės, dainavimo studijos „Lota ir DO“  mokinės.

   

  Visus sužavėjo ir Sauliaus Bernoto (vargonai) bei Miko Karoso (trimitas) atliekama „Ave Marija“, o ceremonijos pabaigoje koncertavęs berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ iš Šiaulių, visą bažnyčią pakėlė ant kojų.  „Dagilėlis“ yra vienas ryškiausių šio žanro kolektyvų Lietuvoje. Choras kiekvienais metais surengia dešimtis koncertų. „Dagilėlio“ klausosi ir jam ploja šimtai klausytojų įvairiose Lietuvos ir užsienio koncertų salėse. Jaunieji dainininkai užburia klausytojų širdis emocionalumu, džiugina puikiai atliekama muzika, skambiais balsais. Remigijaus Adomaičio suburtas ir jau trečias dešimtmetis gyvuojantis choras surengė tikrą chorinio dainavimo fiestą. Jų dainavimas nepaliko nė vieno abejingo tą vakarą bažnyčioje buvusio žmogaus. Po ceremonijos surengtas choro koncertas – neabejotinai puiki dovana ne tik Metų tautragiškiams, bet visai Tauragei.

   

  Kas jie, Metų tauragiškiai?

  Pirmoji  vakaro nominacija - „Socialiai atsakinga įmonė“. Sveikinimo žodį tarė ir apdovanojimą Taurų nuotykių parkui (įkūrėjas ir savininkas Antanas Venckus) įteikė Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė Stulginskienė.  Taurų nuotykių parkas yra socialiai atsakinga verslo bendruomenė. Būti socialiai atsakingu verslu  šitai bendruomenei nėra įvaizdžio ar mados dalykas. Ši įmonė ne tik daug prisideda prie Taurų bendruomenės tradicijų išsaugojimo, bet yra ir nuolatinė kultūrinių renginių rėmėja visame Tauragės krašte.

  „Socialiai atsakinga įmonė“ – tokia pati nominacija ir apdovanojimas įteiktas „Šaukštelio studijai“. Sveikinimo žodį tarė ir nominaciją įteikė vienas iš renginio organizatorių Tauragės kabelinės televizijos direktorius Vilmantas Liorančas. „Šaukštelio studija maža, bet labai didinga savo daromais gerais darbais įmonė. Ji vykdo socialines akcijas, kurios svarbios ir labai reikalingos kiekvienam mūsų krašto žmogui. Šaukštelio studijos kolektyvas tiki, kad visi kartu būdami dėmesingi vyresniems, mes auginame jaunimą, kuris  gerbia senjorus. Jie sako, kad daro tai todėl, jog tiki, kad kažkada, kai jie bus senjorai, juos jau kiti šilto gėrimo puodeliu pavaišins. Juk „laikas puodeliui kavos – tai laikas akimirkai šilumos“, - sako „Šaukštelio studijos“ kolektyvas, kuris nuo 2015 metų Tauragės metų žmogaus apdovanojimų vakaro kviečia Tauragės senjorus puodeliui kavos kiekvieną sekmadienį nuo 12 valandos“, - pasakojo apie nominantus vakaro vedėjai.

  Trečioji nominacija – „Atsidavimas profesijai“. Nominaciją įteikti ir sveikinimo žodį tarti buvo pakviestas Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapijos klebonas, dekanas, bažnytinės teisės daktaras Marius Venskus. Štai kas buvo kalbama apie Metų žmogaus titulą pelniusį Virginijų Jankauską:

  „Virginijus Jankauskas   ugniagesio gelbėtojo darbą pradėjo nuo 1998 metų.  Virginijus per visus tarnybos metus yra sukaupęs nemažą patirtį gaisrų gesinimo bei gelbėjimo darbuose, Savo sugebėjimus jis įrodė gaisre, kuris kilo 2018 metų rugpjūčio mėnesį Tauragės mieste V. Kudirkos gatvėje. Iš bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas, kad dega gyvenamas namas ir jame yra vaikų, kurie negali išeiti laukan. Šis gaisras vos nesibaigė tragiškai, bet dėka operatyviai bei teisingai priimtų sprendimų, atvykus į įvykio vietą, dėl greito reagavimo ir profesionalumo aukų išvengta. Virginijus  ištraukiamų kopėčių pagalba iš antro aukšto išgelbėjo tris ten buvusius vaikus ir vieną suaugusį žmogų. Taip pat savo darbinius sugebėjimus parodė ir tų pačių metų pavasarį Šilinės girininkijoje Sakalinės miške kilusiuose gaisruose. Atvykus į incidento vietą, jis su kolegomis savo profesionalumo dėka greitai užkirto ugnies plitimą miško masyve, taip buvo išvengta dar didesnių nuostolių.Per visus tarnybos metus Virginijus Jankauskas įrodė, kad yra geras pareigūnas,  pareigingas, atsakingas, imlus naujovėms. Vykdo švietėjišką veiklą“.

  Ketvirtoji nominacija – „Metų bendruomenės siela“. Nominaciją Nijolei Saleckienei įtekė ir sveikinimo žodį tarė  Tauragės sav. Mero pavaduotoja Virginija Eičienė. Ji yra Vaitimėnų bendruomenės „Vaitimėnų šilas“ vadovė. Vaitimėnų gyvenvietė toliausiai nutolusi nuo Mažonų seniūnijos centro. Nijolei Saleckienei pradėjus vadovauti kaimo bendruomenei "Vaitimėnų šilas",  suaktyvėjo bendruomeninis gyvenimas tame krašte. Parengtas ne vienas projektas, atnaujinta materialine baze, kartu su seninijos pagalba baigti įsirengti erdvūs bendruomenės namai. Vaitimėnų  žmonės  džiaugiasi, kad jų gimtasis kaimas atgyja.

  Dar viena šio iškilmingo vakaro nominacija - „Jaunimo lyderis“. Nominaciją įteikė Lions klubo įkūrėjas, kultūrinių renginių mecenatas, Tauragės moksleivių pažangos premijos sumanytojas ir rėmėjas Laurynas Jarutis.

  Ji atiteko Marinai Cariovai, Lietuvos Šaulių sąjungos narei nuo 2015 metų. Šiandien ji vadovauja 77 jauniesiems šauliukams, kitaip tariant „carioviukams“. „Jaunimas tai mano varomoji jėga, myliu juos, mokausi iš jų ir kartu visi kuriame Tauragę ir  Lietuvą“, - sako Marina.

  „Skolos nominacija“ apdovanojimų ceremonijoje paskutinė. Ją įteikė vienas iš šio renginio organizatorių, Tauragės radijo vadovas Valdas Latoža. Lygiai prieš 40 metų vasario pirmą dieną tuometinis Tauragės liaudies teatro režisierius Antanas Naraškevičius ir šio teatro aktorius, žinomas žurnalistas Robertas Krapas pasitiko jauną mergaičiukę Genovaitę Urmonaitę, aukštaitę pakruojietę, ką tik baigusią Vilniaus kultūros mokyklos dramos režisierę Tauragės autobusų stotyje. Iš kur gavo tais laikais vasario mėnesį tulpių, bet jai jų įteikė puokštę. Ji, nominantė Genovaitė Urmonaitė,  ir Tauragės liaudies teatro režisierė, asociacijos Mažoji scena įkūrėja, renginių vedėja, festivalio "Kvartetas" sumanytoja ir vykdytoja, nuostabi skaitovė, aktorė, buria Tauragės kraštiečius Vilniuje.

  Visi „Tauragės Metų žmogaus 2018“ nominantai po apdovanojimų sakė kalbas, dėkojo už gražų renginį ir sakė toliau dirbsią Lietuvos, Tauragės, visuomenės labui.

  Eugenijaus Šalčio informormacija

   

   

  Generaliniai rėmėjai: UAB VIADA LT ir UAB GINARA AUTOSERVISAS.

   

  Rėmėjai:

  Bendrovės "Tauragės vandenys", „Tauraplastas“, Medicum Centrum“,„Muzikos servisas“, „SDG“, „Švytis“, „Biceda“, „Metta“, F.B. "Production", „Elka Rainwear“, „Eurobiuras“, „Danra“, “Tauragės nekilnojamo turto agentūra“, I. Alijošienės KPF “Agava“, „Solregis“, „Verslas kitaip“, „Onija“, „Požerūnų malūnas“, „Benera“, "Klasmann Deilmann", „Netmark“, Tauragės Kredito Unija, Laikraštis „Tauragės žinios“.

  Už bendradarbiavimą renginio organizatoriai nuoširdų ačiū taria Švč. Trejybės parapijai ir klebonui, dekanui, dr. Mariui Venskui.

   

  Renginio organizatoriai: Tauragės apskrities verslininkų asociacija, Tauragės kabelinė televizija ir Tauragės radijas.

   

   

  Daugiau renginio akimirkų galima  pamatyti čia

  TVK tiesioginė transliacija internete čia

   

  Romualdo Vaitkaus nuotraukos

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 15d.
  Skandinavijos Pramonės prekybos rūmų vadovų ir įmonių atstovų vizitas Tauragėje

   

  2019 m. vasario 15 d.  Tauragėje lankėsi Švedijos, Norvegijos, Suomijos Pramonės prekybos rūmų vadovai, Danijos įmonių atstovai. Dovydas Kaminskas pristatė Tauragės regioną, pasidalino informacija apie verslo aplinką, sąlygas ir investavimo galimybes Tauragėje. Su Tauragės industrinio parko įsikūrimo Tauragėje istorija, veiklos rezultatais, perspektyvomis supažindino industrinio parko Verslo plėtros direktorius Darius Stankus. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius Romualdas Vaitkus supažindino su muziejaus istorija, įvykdytais ir vykdomais projektais.
  Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis padėkojo ivestuojantiems ir kuriantiems darbo vietas, investuojantiems ir į Tauragės rajono teritorijos tvarkymą. Atminimui knygas apie Tauragės kraštą įteikiau asociacijos „Norvegijos ir Lietuvos prekybos rūmai“ vadovei Linai Mockutei, asociacijos " Suomijos - Lietuvos prekybos rūmai“ vadovei Rubinai Haapamaki" , Švedijos prekybos rūmų projektų vadovei Augustei Užpelkytei.

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 11d.
  Nominacijų ceremonija "Tauragės METŲ ŽMOGUS 2018“

  Mielieji,

  Kviečiame dalyvauti kasmetinėje nominacijų ceremonijoje "Tauragės METŲ ŽMOGUS 2018“. Renginio metu bus apdovanoti už reikšmingus neatlygintinus darbus Tauragės bendruomenės labui nusipelnę Tauragės krašto žmonės ir socialiai atsakingos Tauragės apskrities verslininkų asociacijos įmonės. Mūsų visų laukia jaukus, šiltas, padėkos ir pagarbos kupinas vakaras, su įspūdinga koncertine programa, kurioje dalyvaus pasaulinį pripažinimą pelnęs berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ iš Šiaulių.

  Renginyje koncertuos ir tauragiškiai – LNK projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ dalyvės - Atėnė Ravinkaitė ir Viltė Patricija Kirstukaitė, trimitininkas Mikas Karosas, Saulius Bernotas. Septintą kartą organizuojamas renginys žada netradicinę aplinką ir ypatingą vakaro atmosferą.

   

  Renginio data: 2019 m. vasario 16 d. 19.30 val. Renginio vieta: Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia.

   

  Renginys  - nemokamas ir skirtas visai Tauragės  miesto bendruomenei. Vietos rezervuojamos nebus, tad į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią rekomenduojame atvykti anksčiau.

   

  Pagarbiai, Organizatoriai

   

  Renginio rėmėjai:

   

  Daugiau informacijos:

  https://www.facebook.com/events/1976436105986207/

   

  Renginio dalyviai:

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 5d.
  Tendencijos 2019: Ugdymo skaitmenizacija neišvengiama

  2018 m. vasario 5 d. TAVA pirmininkė G. Stulginskienė,  bei TAVA nariai: UAB "Elka Rainwear" direktorė Rima Zėringienė, UAB "Oda plius" direktorė Danguolė Stasytienė, UAB "Taurana" projektų vadovas Darius Stankus dalyvavo  tendencijų konferencijoje Klaipėdoje, kuri vyksta jau ketvirti metai ir  skirta įmonių vadovams ir HR vadovams, kuriantiems ir sekantiems svarbiausias tendencijas.

  Šių metų renginys skirtas vienai karščiausių aktualijų Lietuvoje – mokymų skaitmenizavimo klausimams. Kokie mokymai gali vykti e-platformoje, o kokie „gyvai“? Kaip efektyviai planuoti ir valdyti darbuotojų karjerą bei ugdymą? Kaip pasiekti didžiausią ugdymo atsiperkamumą? Ši tema buvo nagrinėjama su e-mokymų ekspertais, e-mokymų turinio kūrėjais, mokymų lektoriais. Savo praktinėmis įžvalgomis dalinosi pažangiausių Lietuvos įmonių atstovai, kurie jau susidūrė su šiais klausimais.

   

  Daugiau informacijos: https://www.grandpartners.lt/renginys/tendencijos/

  Skaityti plačiau
 • 2019 Vasario 4d.
  Šilalės rajono verslininkų sąjungai – 10 metų!

  Vasario 1 d. Šilalės rajono verslininkų sąjunga paminėjo  dešimtmetį. Jubiliejaus proga, sąjungos nariai buvo pakviesti į restoraną „Meldai“. Šventę lydėjo graži aplinka ir saksofono muzika, mieli pašnekesiai. Sąjungos nariai dalinosi prisiminimais apie įkūrimo pradžią, nuveiktus darbus. Šilalės rajono verslininkų sąjungos primininką Singarą Vytartą ir jos narius pasveikinti atvyko Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė Stulginskienė kartu su TAVA tarybos nariu Dariumi Stankumi. Taip pat sveikinimo žodžius tarė Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus ir  naujasis Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas Saulius Katkus.

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • UAB Taurana
 • UAB Netmark
 • UAB GBY
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Solregis
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • UAB Medicum Centrum
 • UAB Tauragės nekilnojamo turto agentura
 • UAB Biceda
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Nagoja
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • Tauragės kredito unija
 • UAB SDG
 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Egidas
 • UAB Rimsauga
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • UAB Feniksas
 • UAB Metta
 • UAB Optimali idėja verslui
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Added Value
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • AB Modest
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Gralis
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Topas LT
 • UAB Tauragės vandenys
 • UAB Brolenta
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • UAB Sigma Trans
 • UADBB draudimo brokeris Olvirga
 • Telia Lietuva
 • UAB Tauragės autobusų parkas
 • UAB Infoface
 • UAB Tūkstantis mylių
 • UAB Vilivitas
 • UAB Švytis
 • UAB Etada Freedom
 • UAB Verslas kitaip
 • MB Požerūnų malūnas
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Ginara autoservisas
 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Sigitos kepiniai
 • UAB Egersund Net
 • UAB Onija
 • UAB Alantas
 • UAB Tauraplastas
 • UAB Uliksas
 • UAB Darbo turas
 • UAB Šaukštelis
 • UAB GRIFS AG
 • UAB Bremena
 • UAB Benera
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS

Naujienlaiškis

Prenumeruoti