Naujienos

 • Verslo pusryčiai su Tauragės rajono savivaldybės meru Sigitu Mičiuliu2017 Kovo 21d.
  Verslo pusryčiai su Tauragės rajono savivaldybės meru Sigitu Mičiuliu

  2017 m. kovo 21 d. Tauragės r.  savivaldybės meras S. Mičiulis pakvietė visus, norinčius daugiau sužinoti apie naujausias rinkodaros tendencijas, dalyvauti tradiciniuose verslo pusryčiuose. Susitikimas vyko Tauragės krašto muziejuje.

  Temos tikslas  -  praplėsti verslininkų akiratį ir parodyti, kad labai svarbu neatsilikti nuo šiandieninių rinkodaros aktualijų, nes reikia nuolat tobulėti, siekiant prisitraukti naujų klientų.

  Pusryčiuose dalyvavęs svečias „Makyoulocal“ direktorius Baltijos šalyse Donatas Gudelis  pristatė šias temas:

  1. Rinkodaros struktūra:

  - organizacijos tapatybės strategija;

  - el. tinklapio svarba (kodėl tai svarbu eksportui);

  - kaip sukurti strategiją, kuri atneš maksimalią naudą;

  - prekės ženklo istorija. Produktas nėra vienintelis dalykas, kurį perka klientai. Jie taip pat perka įmonės istoriją ir patirtį.

  2. Srauto pritraukimas: mokamų ir nemokamų kanalų apžvalga:

  - socialiniai tinklai;

  - adwords;

  - SEO, google paieškos kanalas;

  - turinio rinkodara;

  - video rinkodara;

  - el. pašto rinkodara.

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Kovo 20d.
  Tauragės Kultūros rūmų konferencijų salėje įvyko Tauragės apskrities verslininkų asociacijos visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas

  2017 m. kovo 20 d. Tauragės Kultūros rūmų konferencijų salėje įvyko Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) visuotinis ataskaitinis susirinkimas bei pirmininko ir tarybos narių rinkimai.  Susirinkime dalyvavo svečiai: LR Seimo narė A. Norkienė, Tauragės r. savivaldybės meras S. Mičiulis, mero patarėjas D. Kaminskas, administratorius M. Petraitis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei žiniasklaidos atstovai.

  TAVA nariai vienbalsiai pritarė ir patvirtino susirinkime TAVA pirmininko V. Liorančo pristatytai 2016 m. TAVA veiklos ataskaitai ir TAVA tarybos narei J. Austrevičienei pristatytai 2016 m. TAVA finansinės atskaitomybės ataskaitai.

  Susirinkimo svečias AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau ESO) paslaugų vystymo departamento direktorius Giedrius Kvedaravičius pristatė galimybes plečiant verslą greitai ir patogiai prisijungiant prie naujai į Tauragę atvesto dujotiekio bei atnaujintų elektros energijos tinklų. Užsiminta ne tik apie verslo subjektų, bet ir apie gyvenamųjų kvartalų dujofikavimo galimybes. Specialistas akcentavo, jog ESO Lietuvoje vykdo sparčią dujofikavimo plėtrą, siekia glaudaus bendradarbiavimo su verslu ir savivaldybių institucijomis, siūlo sprendimus verslumo skatinimui.

  Plačiau informacija pateikta nuorodoje:  http://www.taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2017/03/dujotiekis-taurageje-atvere-naujas-galimybes-verslui-ir-gyventojams-8259

      

  Po pranešimų pristatymų vyko kas dvejus metus rengiami asociacijos pirmininko ir tarybos narių rinkimai.
  Naująja TAVA pirmininke 2017-2019 m kadencijai vienbalsiai išrinkta vienintelė kandidatė į šias pareigas AB „Šiaulių bankas“ Tauragės klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Giedrė Stulginskienė, pakeitusi dvejus metus organizacijai vadovavusį UAB „Televizijos komunikacijos“ direktorių Vilmantą Liorančą.

  "Tauragės apskrities verslininkų asociacija yra organizacija, vienijanti drąsius žmones, lyderius, turinčius savo nuomonę, viziją savo verslui. Asociacijos tikslas yra suvienyti verslininkus, jiems atstovauti ir teikti informaciją. Šiam tikslui pasiekti reikia visų narių aktyvaus dalyvavimo. Ketinu aplankyti visas įmones, ypač stengsiuosi įtraukti jaunus verslininkus, todėl kviečiu visus aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, diskutuoti, siūlyti idėjas, kad galėtume taip plėtoti asociacijos veiklą, jog ji būtų naudinga mums visiems, teiktų pridėtinę vertę verslui”, – kalbėjo G. Stulginskienė.

    

  Balsavimo būdu, 2017 – 2019 m. kadencijai išrinkta ir naujoji TAVA taryba.

   1. Pirmininkė Giedrė Stulginskienė, AB „Šiaulių bankas“ Tauragės klientų aptarn. viršininkė.
  2. Narė Jurgita Austrevičienė, Tauragės kredito unijos valdybos pirmininkė.
  3. Narys Antanas Venckus, IĮ „Autoežeruona“ savininkas.
   4. Narys Vilmantas Liorančas, UAB „ Televizijos komunikacijos“ direktorius.
   5. Narys Darius Stankus, UAB „Taurana“ projektų vadovas.
   6. Narys Tomas Juodikis, UAB „Darbo turas“ direktorius.
   7. Marius Jucikas, UAB “Metta” direktorius.
   8. Tomas Alijošius, UAB „Tratorija“ direktorius.
   9. Audrius Šimkevičius, UAB „Tauragės medis“ direktorius.
   10. Vladas Latoža, VšĮ „Šou imperija“ (Tauragės radijas) direktorius.
   11. Kęstutis Keršys, AB “Modest” direktorius.

   

        

   

   

  Sveikiname naująją TAVA pirmininkę ir TAVA tarybos narius. Linkime sėkmingo bendradarbiavimo,skatinant Tauragės apskrities verslumą!
  Video reportažą apie įvykusį susirinkimą galite peržiūrėti TVK puslapyje: http://www.tvk.lt/index.php?m=22&tid=2904

  Skaityti plačiau
 • 2017 Vasario 21d.
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdis

  2017 m. vasario 21 d. TAVA pirmininkė G. Stulginskienė dalyvavao  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos posėdyje.

  Projekto „Verslo laiptai“ aptarimas  Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo keitimo projekto aptarimas. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prašymo svarstymas. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos ir Lietuvos turizmo rūmų prašymo svarstymas.

  Posėdžio protokolą rasite: http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/SVV%20tarybos%20protokolas%202017-02-21%20pdf.pdf

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Vasario 15d.
  Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis

  2017 m. vasario 15 d. TAVA tarybos narys D. Stankus dalyvavo Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris vyko Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, Tauragės raj. Posėdyje dalyvavo vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. 

  Posėdžio metu svarstyti šie klausimai:

  Regioninės politikos  2014-2020 m. Lietuvoje įgyvendinimas. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiamo Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano. Dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. ES paramos 2014-2020 m. Tauragės regione įsisavinimo būklės  apžvalga. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 „Dėl Tauragės 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės bendro regioninės svarbos projekto įgyvendinimo problemų. Dėl finansinio ir veiklos audito UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre (TRATC). Dėl Tauragės RPT atstovo delegavimo į sudaromą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. Tauragės regiono plėtros tarybos ataskaita už 2016 metus. Kiti klausimai.

  Papildomas klausimas. Dėl Tauragės regiono projektų sąrašo, patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/9S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302  „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  Posėdyje akcentuota, kad didesnis dėmesys turi būti skiriamas  regioninei politikai, užsiminta apie planus Tauragės regione įsteigti pareigybę, kuri dirbtų verslo klausimais su VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Ivestuok Lietuvoje“ ir kt. (Posėdžio protokolą prisegsime kartu su TAVA žiniomis kaip priedą).

  Skaityti plačiau
 • 2017 Vasario 13d.
  Tauragės teritorinės darbo biržos „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos“ komisijos posėdžiai.

  2017 m. vasario 13, 20 ir 28 dienomis.  TAVA tarybos nariai J. Austrevičienė, R. Stasytis ir narys M. Jucikas dalyvavo Tauragės teritorinės darbo biržos „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos“ komisijos posėdžiuose.

  Vykstančių posėdžių metu buvo vykdoma pateiktų paraiškų atranka: pirmiausiai buvo atliekama paraiškų, jų priedų ir paraiškų teikėjų atitikties Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimas, o po to galutinis paraiškų, kurios atitiko Aprašo reikalavimus, kokybės vertinimas.

  Skaityti plačiau
 • 2017 Vasario 3d.
  Regiono verslo ir bendruomenės apdovanojimų ceremonija „Tauragės Metų Žmogus 2016“.

  2017 m. vasario 3 d.  Tauragės sporto centro BASTILIJOS salėje įvyko regiono verslo ir bendruomenės apdovanojimų ceremonija „Tauragės Metų Žmogus 2016“.  Šiais metais kasmetinis TAVA organizuojamas renginys „Geriausios TAVA įmonės“ atsinaujino, buvo ieškoma naujovių. Pirmą kartą šis nominacijų projektas buvo organizuojamas kartu su Tauragės Radijo komanda, kuri jau penktą kartą organizuoja iškiliausių Tauragės krašto žmonių pagerbimo ceremoniją. Renginio metu buvo apdovanotos geriausios asociacijos įmonės ir kartu už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui nusipelnę Tauragės krašto žmonės. Tai buvo šiltas, padėkos ir pagarbos kupinas vakaras, su įspūdinga koncertine programa, kurioje dalyvavo charizmatiškasis Martynas Kavaliauskas ir ką tik savo veiklos 25-etį atšventęs Kauno Bigbendas, vadovaujamas dirigento Petro Tadaro. Renginį vedė Rima Latožienė ir Marijus Žiedas.
   Daug kam kilo įvairių minčių, kaip gi sporto centro „Bastilijos“ salėje, kur tokia „įdomi“ akustika, bus galima susikalbėti, išgirsti, suprasti kalbančiuosius? Kaip pasiseks pirmą kartą susijungus bendram renginiui Tauragės apskrities verslininkų asociacijai (TAVA) ir Tauragės Radijui? Juk iki šiol Metų žmogaus apdovanojimus ir metų verslo nugalėtojus šios organizacijos skelbdavo atskirai? Tačiau visi nuogąstavimai užsimiršo, vos tik užėjus į „Bastilijos“ sporto salę. Čia laukė netikėtas ir malonus vaizdas: net 57 elegantiški staleliai ir prie jų grakščios kėdės svečiams, didelė ir jauki, skoninga scena, jos gale ekranas, salės grindys uždengtos kilimine danga, lubos ir sienos drapiruotomis medžiagomis ne tik sugeriančiomis garsą, bet ir puošniai atrodančiomis.
   Kai salėje pasirodė ir užgrojo Kauno bigbendas, kai prakalbo tikri profesionalai renginio vedėjai populiarusis diktorius, LRT laidų vedėjas Marijus Žiedas ir Rima Latožienė, abejonių neliko – skamba gerai, renginys bus įdomus ir turiningas.
   Pristatant visus nominantus, apie kiekvieną iš jų iš ekrano kalbėjo kolegos, draugai, bendradarbiai, pažįstami, artimieji. Tokiu būdu salėje sėdintys žiūrovai, kurių buvo arti 250, ir Tauragės kabelinės televizijos žiūrovai (renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per Tauragės kabelinę televiziją), susidarė pilnesnį vaizdą apie nominuoto žmogaus asmenybę, apie nominuotas verslo įmones, jų vadovus ir kodėl verta juos apdovanoti
   garbingais titulais. Tauragės kabelinė televizija tikrai pasistengė ir surinko daug vertingos, įdomios informacijos, ją gražiai sumontavo ir skoningai pateikė žiūrovams.


  2016 M. BENDRUOMENIŲ APDOVANOJIMAI:

  Pirmoji nominacija „Bendruomenės siela“. Laureatu tapo Kunigiškių kaimo bendruomenės „Kunigiškietis“ pirmininkas Mindaugas Lukošaitis. Tai jaunas, iniciatyvus, atgaivinęs bendruomenės veiklą žmogus. Jis dirba ne tik savo bendruomenės labui, bet ir telkia kaimynines bendruomenes – organizavo bendruomenių, kurias jungia Šešuvis (Gaurės, Baltrušaičių, Kunigiškių) baidarių žygį šia upe. Rudenį inicijavo tų pačių bendruomenių dviračių žygį. Tai parodo, kad jam rūpi ne tik bendruomenė, bet ir mūsų kraštas. Puikiai bendrauja ir su jaunais, ir su vyresniais bendruomenės nariais. Žmonės juo pasitiki ir gerbia. Apdovanojimą įteikė ir pasveikino LR Seimo narė Aušrinė Norkienė.

  Antrosios nominacijos „Metų pareigūnas“ nugalėtoja paskelbta Rasvita Stirbienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio vyriausioji patrulė. Darbą komisariate patrulė pradėjo 2014 metais. Pareigūnės artimieji sako, kad moterį ši profesija žavi dėl adrenalino. Ji nuo vaikystės buvo drąsi. Be to darbe nuolat yra kur tobulėti, reikia turėti tam tikrą žinių bagažą ir, žinoma, šias žinias nuolat atnaujinti. Visuomenė labiausiai žino istoriją, kada jaunas vyras bandė nusižudyti, ketindamas nušokti nuo tilto, ir pareigūnės veiksmų dėka jį pavyko išgelbėti. Dar už vieną išgelbėtą gyvybę visą gyvenimą jai bus dėkingas žmogus ir jo artimieji, kuriems ji padėjo gaisro metu. Laureatę pasveikino ir atminimo raštą įteikė Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis. Jis tuo pačiu pasidžiaugė renginiu ir tuo, kad susijungė bendram tikslui, nusipelniusių žmonių pagerbimui – TAVA ir Tauragės Radijas.

  Tauragės ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėją Eugenijų Margį dėl jo profesijos, profesionalumo ir atsidavimo darbui pažįsta visa Tauragė. Jam dirbant, užaugo ištisa pacientų karta: dabar jis gydo savo buvusių pacientų vaikus. Gydytojas tiek atsidavęs darbui, kad, atrodo, gyvena vien tik darbu, o darbas gydant vaikus, yra jo gyvenimo būdas. Gražių žodžių gydytojo adresu pasakė Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapijos klebonas, dekanas Vytautas Gedvainis. Jis ir pasižadėjo nominaciją ir gėles asmeniškai perduoti laureatui Eugenijui Margiui, dėl svarbių priežasčių nedalyvavusiam renginyje.

  Tauragiškė Aistė Survilaitė jau dešimtmetį aktyviai šoka sportinių šokių klube „Spindulys“ ( vadovė Brigita Grinvaldaitė-Banienė). Paskutinius trejus metus Aistė poroje šoko su klaipėdiškiu Edvinu Ringiu iš sportinių šokių klubo „Žuvėdra“. Ši jauna šokėjų pora garsino Tauragės kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pora Lietuvos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate jaunimo grupėje iškovojo Lietuvos čempionų titulus ir įgavo teisę dalyvauti Europos ir Pasaulio sportinių šokių čempionatuose. Tarptautinėse LA varžybose Alytuje „Alytus Open 2016“ pora WDSF Jaunimo LA grupėje iškovojo I-ąją vietą. Lietuvos LA čempionate Klaipėdoje „Jaunimas iki 21-erių metų“ pora iškovojo sidabro medalius ir tapo Lietuvos vicečempionais. Klaipėdoje vykusiame WDSF LA Pasaulio Tarptautinėse varžybose „Klaipėda Open 2016“ LA jaunimo grupėje pora laimėjo I-ąją vietą. Pora varžybose dalyvavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, visose varžybose užimdami prizines vietas. Aistė ir Edvinas Šiaurės Europos šalių čempionate tapo čempionais ir pasipuošė iškovotais aukso medaliais. Svarbiausiose Pasaulio WDSF LA sportinių šokių varžybose pora pateko į pusfinalį ir iškovojo 11-tąją vietą, tai geriausias rezultatas iš visų Lietuvos LA šokėjų porų per paskutinius aštuonerius metus. Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovei Dianai Vaitiekienei regalijų Aistei nepavyko įteikti, nes šokėja, „Metų pasiekimo“ nominacijos laureatė, šiuo metu yra išvykusi į Italiją treniruotėms, tačiau per savo mamą renginio organizatoriams perdavė džiaugsmo ir padėkos žinutę.

  „Skolos nominacijos“ savininku pripažintas kultūros veteranas, žurnalistas, rajoninių, regioninių, respublikinių renginių vedėjas ir konkursų laureatas, Tauragės literatų klubo Žingsniai“ vienas iš įkūrėjų, dabartinis klubo pirmininkas, poezijos knygos „Grojimas šukomis“ autorius, kelių leidinių, knygų bendraautoris ir redaktorius, „Jūros“ ansamblio solistas (40 metų), Lengvosios muzikos orkestro vokalistas, pirmasis tiesioginių Tauragės televizijos laidų vedėjas, Tauragės radijo laidų vedėjas, pedagogas, apskrities dainų švenčių, parodų organizatorius Eugenijus Šaltis.
  „Už tai, ką padarei Tauragės krašto kultūrai, žurnalistikai, švietimui, literatūrai, paveldosaugai, Už atiduotą laisvalaikį, atostogas, ne darbo valandas, tam, kad Tauragės kultūra išlaikytų aukštą kultūrinį lygį. Tik tu pats gali suskaičiuoti, kiek valandų atidirbai festivaliuose, konkursuose, repeticijose, sueigose, renginiuose, reprezentuodamas Tauragės krašto kultūrą ir tai darei neatlygintinai. Todėl nominacija ir vadinasi - „Skolos nominacija“- įteikdamas apdovanojimą sakė vienas iš šio renginio organizatorių, Tauragės Radijo vadovas Valdas Latoža.
   

  Po bendruomeninių nominacijų įteikimo buvo pagerbti ir geriausi Tauragės apskrities verslininkai, verslo įmonės.


  UŽ 2016 M. METŲ PASIEKIMUS ĮVERTINTOS ŠIOS TAVA ĮMONĖS:

  Jurbarko krašto verslininkų sąjunga „Geriausia 2016 m. įmone“ paskelbė UAB "DK Statyba". Šios garbės bendrovė nusipelnė už plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą. Bendrovės direktorius Daivaras Rybakovas. Apdovanojimą įteikė Jurbarko krašto verslininkų sąjungos prezidentas Rimantas Žičkus.

  Jurbarko rajono verslininkų organizacija geriausia 2016 metų įmone išrinko UAB "Sanmonta", direktorius Antanas Pocevičius. Jurbarko rajono verslininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Stoškus įteikė apdovanojimus šiai įmonei.

  Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacija geriausia 2016 m. įmone išrinko UAB „Klaipėdos mėsinė“, generalinis direktorius Gintaras Valančius. Įmonę pasveikino ir apdovanojo Pagėgių sav. administracijos direktorė Dainora Butvydienė.

  Šilalės rajono verslininkų sąjunga nominacijos „Geriausia 2016 m. įmonė“ savininke pripažino Juzefos Gečienės įmonę. Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkas Singaras Vytaras pasveikino ir apdovanojo įmonės savininkę Juzefą Gečienę.

  Tauragės apskrities verslininkų asociacijos geriausią 2016 m. Tauragės įmonę paslaugų sektoriuje – UAB „Solregis“, vadovė Daiva Razbadauskienė, pasveikino TAVA pirmininkas Vilmantas Liorančas.

  Tauragės apskrities verslininkų asociacijos geriausią 2016 m. Tauragės įmonę gamybos sektoriuje - UAB „Alantas“, direktorius Juozas Kniukšta, pasveikino Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

  TAVA RENGINĮ VEDĖ LRT LAIDŲ VEDĖJAS MARIJUS ŽIEDAS IR TAURAGĖS RADIJAS LAIDŲ VEDĖJA RIMA LATOŽIENĖ

  RENGINIO METU KONCERTAVO MARTYNAS KAVALIAUSKAS IR KAUNO BIGBENDAS, VADOVAUJAMAS DIRIGENTO PETRO TADARO

          

      

  DĖKOJAME:

  Generaliniam rėmėjui: UAB „Tele2“.
  Pagrindiniams rėmėjams: I. Alijošienės PKF „Agava“, UAB „Solregis“ UAB „Lenktas medis“.
  Informaciniams rėmėjams: Laikraščiui „Tauragės žinios“, taip pat Tauragės radijas ir UAB „Lietuvos ir Vokietijos Televizijos komunikacijos“.

  Nuoširdžiausia padėka visiems už dalyvavimą kasmetiniame TAVA renginyje. Raginame aktyviau dalyvauti rinkimuose sekančiais metais. Tai puiki galimybė įvertinti savo pasiekimus, pasidžiaugti kitų sėkme, turiningai praleisti laiką kartu.

  „Pavyko suburti labai stiprią komandą renginiui organizuoti. Pavyko ir su vedėjais, ir su Kauno bigbendu, ir charizmatiškuoju Martynu Kavaliausku, kuris labai maloniai nuteikė žiūrovus, ir su svečių pamaitinimu, kurį ruošė „Požerūnų malūnas“, vadovaujamas Vidučio Šeštoko. Visi dirbo labai daug ir nuoširdžiai. Todėl rezultatas geras, ir kraštui nusipelnę žmonės, ir verslininkai tinkamai pagerbti“,- pavykusiu renginiu džiaugėsi vienas iš šio renginio organizatorių, TAVA pirmininkas Vilmantas Liorančias.

  Nuotraukų apžvalgą rasite nuorodoje https://www.facebook.com/Taurag%C4%97s-MET%C5%B2-%C5%BDMOGUS-451790684869938/

   TAVA inform.
   Romualdo Vaitkaus nuotr.

   

   

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2017 Sausio 31d.
  VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto skatinimo renginys.

  2017 m. sausio 31 d. TAVA nario UAB „Tauragės nekilnojamo turto agentūra“ direktorius G. Stanevičius ir K. Paulikas dalyvavo VšĮ „Versli Lietuva“ organizuojamame eksporto skatinimo renginyje.

  Renginio metu „Versli Lietuva“ atstovai apžvelgė šias temas:
   1. Eksporto skatinimo priemonių žemėlapis.
   2. Pardavimo proceso valdymas. Kaip parduoti daugiau.
   3. Kaip pasiekti maksimalių rezultatų dalyvaujant tarptautinėse parodose.
   4. Kaip kompleksinė komunikacija padeda įmonei augti.
   5. Sėkmės istorija.
   6. Individualios konsultacijos.

  Skaityti plačiau
 • -0001 Lapkričio 30d.Skaityti plačiau
 • -0001 Lapkričio 30d.
  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

  UAB „Added Value“ rubrika:

  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

  PASIKEITĖ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMAS

    

  2018 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo atnaujintos vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklės.

  Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formulė nesikeičia, tačiau tvarka patikslinta ir papildyta naujomis nuostatomis: aptariama, kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius, jei pelno siekiančio juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais arba yra trumpesni negu 12 mėnesių, paaiškinama, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi pelno siekiančio juridinio asmens darbuotojai, neatsižvelgiant į jų dirbtą laiką. Taip pat patikslinama darbuotojo samprata, kokie darbuotojai neįtraukiami į vidutinį darbuotojų skaičių, paaiškinama, kad šis skaičius apvalinamas taikant matematines apvalinimo taisykles. Naujos taisyklės taikomos rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumo reikalavimą. Vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklis taikomas vertinant, kokias finansines ataskaitas privalo pateikti įmonė, ar ataskaitas reikia audituoti. Su darbuotoju skaičiumi susijusioms mažoms įmonėms taikomos pelno mokesčio lengvatos, vidutinį darbuotojų skaičių reikia įrašyti į metinę įmonės statistinę ataskaitą.

  www.vz.lt

   

  NUO SPALIO 1 D. - SKAIDRESNĖS GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTYS

   

  Spalio pradžioje įsigalioja Draudimo įstatymo pakeitimai, kurie gyvybės draudimo bendroves įpareigos aiškiai nurodyti visus sutarties mokesčius. Taip pat draudimo bendrovės nuo kitų metų pradžios nebegalės imti mokesčio už investicinių krypčių valdymą, jei pačios to nedarys. Kiti įstatymo pokyčiai palies ir ne gyvybės draudimą – draudimo pasiūlymai turės atitikti draudėjo reikalavimus ir poreikius, taip pat jam turės būti pateikiamas pagrindinės informacijos dokumentas. Vartotojams bus paprasčiau apskaičiuoti tikrąją draudimo kainą, palyginti skirtingų bendrovių pasiūlymus ir pasirinkti naudingiausią. Deja, kol kas gyventojai drausdamiesi skirtingų draudikų pasiūlymus palygina daug rečiau, nei rinkdamiesi kitas finansines paslaugas.

  Turintiems gyvybės draudimą bendrovės turės pateikti aiškią ataskaitą apie sukauptą kapitalą ir visus išskaičiuotus mokesčius, o vartotojui nusprendus nutraukti sutartį nutraukimo mokestis turės atitikti tik su sutarties nutraukimu susijusias tiesiogines išlaidas arba turės būti lygus 2% sukaupto kapitalo vertės, bet neviršyti 50 Eur. Prieš ne gyvybės draudimo sutarties sudarymą draudėjui bendrovė turės pateikti pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame standartizuota forma bus išdėstomos pagrindinės draudimo sutarties sąlygos.

  www.vz.lt

   

      Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

        

      UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

      Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                          Mob. Nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                        www.addedvalue.lt

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • Biceda, UAB
 • Darbo turas, UAB
 • Švaros abėcėlė, UAB
 • Autoežeruona, A. Venckaus IĮ
 • Etada Freedom, UAB
 • Meduolis, UAB, Duonos namai
 • Švytis, UAB
 • Tauragės Agrotechnika, UAB
 • Uliksas, UAB
 • Olvirga, UADBB draudimo brokeris
 • Tauragės radijas, VšĮ Šou imperija
 • Šiaulių bankas, AB Tauragės KAS
 • Klasmann-Deilmann Laukėsa, UAB
 • Rimsauga, UAB
 • Sigma Trans, UAB
 • Alantas, UAB
 • Graveris, MB
 • Tauragės nekilnojamo turto agentura, UAB
 • SBAUTO, UAB
 • Bekonas, UAB
 • Sigitos kepiniai, UAB
 • Ginara autoservisas, UAB
 • Modest, AB
 • Autotauragė, UAB
 • Tele2, UAB Tauragės sk.
 • Infoface, UAB
 • Marko dizainas, UAB
 • Ferumeta, UAB
 • Elka Rainwear, UAB
 • Šaukštelis, UAB
 • Benera, UAB
 • Šviesos blyksnis, UAB
 • Eurobiuras, UAB
 • Medicinos namai šeimai, UAB
 • Kvartalo Tinklas, UAB
 • Topas LT, UAB
 • Mildrena, UAB
 • Netmark, UAB
 • Agava, I. Alijošienės PKF
 • GRIFS AG, UAB Tauragės skyrius
 • Roada, UAB
 • Nagoja, UAB
 • Egersund Net, UAB
 • Požerūnų malūnas, MB
 • Taurana, UAB
 • Šedbaro Advokatų profesinė bendrija      
 • Aliumina, UAB
 • Feniksas, UAB
 • Tūkstantis mylių, UAB
 • Luminaris, UAB
 • Kristensen & Kristensen, UAB
 • Bitė Lietuva, UAB
 • GBY, UAB
 • Vilivitas, UAB
 • Medicum Centrum, UAB
 • Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB
 • Solregis, UAB
 • TAURA GROUP, UAB
 • Onija, UAB
 • Verslas kitaip, UAB
 • Meta, UAB
 • Tauragės kredito unija
 • Hanzos brasta, UAB
 • Televizijos komunikacijos, Lietuvos ir Vokietijos UAB
 • Brolenta, UAB
 • Metta, UAB
 • Ryšininkas, UAB
 • SDG, UAB Tauragės skyrius
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • S-MEDIA GRUPĖ, MB
 • Jupiter Bach Lietuva, UAB
 • Optimali idėja verslui, UAB
 • Bremena, UAB

Naujienlaiškis

Prenumeruoti