Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2017 m. rugsėjo mėn.

2017 Rugsėjo 26d.

 

UAB „Added Value“ rubrika:

Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2017 m. rugsėjo mėn.

 

 

„SODROS“ SPECIALISTAI KONSULTUOJA: KĄ REIKIA ŽINOTI EINANT NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ

 

  Kasmet tūkstančiai darbuotojų išeina nemokamų atostogų. Nemokamos atostogos nėra kasmetinių atostogų alternatyva, nes šis laikotarpis nelaikomas draudiminiu, o socialinio draudimo praradimas gali turėti įvairių pasekmių. Jei nemokamos atostogos trunka ilgiau nei 1 mėnesį, tai reiškia, kad už jį nėra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos, todėl pastarąsias susimokėti reikia savarankiškai. Tačiau situacijų, kada atsiranda nedraudiminių laikotarpių, yra ir daugiau, todėl į tai svarbu atkreipti dėmesį.

Dėl nutrūkusio VSD įmokų mokėjimo nekaupiamas stažas ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokoms bei senatvės pensijai. Nemokamų atostogų metu susirgęs žmogus negali gauti ligos išmokos, o slaugydamas šeimos narį – slaugos išmokos.

Vėliau prireikus registruotis Lietuvos darbo biržoje, nedarbo išmoka būtų mažesnė arba jos iš viso nebūtų galima skirti, jei žmogus nebus sukaupęs teisės aktuose numatyto nedarbo draudimo stažo – 12 mėnesių per paskutinius 30 mėn.

Šių metų gegužės mėnesį Vyriausybei detalizavus Sveikatos draudimo įstatymo taikymą, atsirado nauja grupė asmenų, kuriems numatoma prievolė mokėti PSD įmokas savarankiškai. Pagal minėtą nutarimą, išėjus 30 arba daugiau dienų trunkančių nemokamų atostogų (ilgiau nei visam kalendoriniam mėnesiui) ir per tą laikotarpį neturint jokių pajamų, susijusių su darbo santykiais ar savarankiška veikla, nuo kurių būtų skaičiuojamos PSD įmokos, taip pat nepatenkant į valstybės lėšomis draudžiamų žmonių kategoriją, atsiranda prievolė privalomuoju sveikatos draudimu draustis savarankiškai. Šios įmokos jiems skaičiuojamos nuo 2017 m. birželio 1 d., o susimokėti jas reikės kitais metais – iki 2018 m. gegužės 1 d.

Svarbu žinoti, kad tuo laikotarpiu draustumas privalomuoju sveikatos draudimu nenutrūksta, todėl jo garantuojamomis medicininėmis paslaugomis naudotis galima įprastai. Nemokamų atostogų metu savarankiškai draustis nereikia tais atvejais, kai žmogus yra draudžiamas valstybės lėšomis – yra neįgalus, gauna pensiją, turi sukaupęs būtinąjį stažą pensijai ir pan. arba moka PSD įmokas nuo pajamų gaunamų pagal autorinę sutartį, individualios veiklos pažymą ir kt.

„Sodros“ specialistai pabrėžia, kad negaunant darbo užmokesčio ir nuo jo nemokant teisės aktuose numatytų valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų, nedraudiminiai laikotarpiai gali susidaryti ir dėl kitų priežasčių.

Darbuotojai, kuriems dėl nedraudiminių laikotarpių atsiras prievolė savarankiškai mokėti PSD įmokas, apie tai, suformavus prievolę kitų metų pradžioje, bus informuoti asmeninėje „Sodros“ paskyroje, o tie, kurie „Sodrai“ yra nurodę savo kontaktinius duomenis – ir kitais kanalais.

             www.sodra.lt

 

 

NEBELIKO DIENPINIGIŲ „GRINDŲ“

 

Nuo liepos 1 d., įsigaliojus naujai dienpinigių mokėjimo tvarkai, nebeliko reikalavimo, kad jie siektų bent 50% Vyriausybės nustatytos normos.

Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo dieną arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Dienpinigiai negali viršyti nustatytų maksimalių ribų. Tačiau darbdavys negali piktnaudžiauti ir sumažinti dienpinigių dydžio iki tokios sumos, kuri nepadengia padidėjusių darbuotojo išlaidų.

Iki 2017 m. liepos 1 d. dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje nustatyto dydžio dienpinigius, iki galėjo būti mokami esant vienam iš šių atvejų:

 • Jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50% dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas.
 • Jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t.y. kai dienpinigiai išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Nuo liepos 1 d. pirmojo punkto nelieka, nes nėra prievolės mokėti bent 50% dienpinigių normos.

www.vz.lt

 

 

 VŠĮ TURĖS REGISTRŲ CENTRUI TEIKTI IŪNFORMACIJĄ APIE DALININKUS

 

Lapkričio 1 d. įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo (VšĮ) pakeitimai, pagal kuriuos viešosios įstaigos privalės teikti informaciją apie dalininkus į Registrų centro (RC) tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS). Šiuo metu pareigą teikti duomenis apie akcininkus ir narius turi tik uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos.

RC praneša, kad įsigaliojus naujajai tvarkai, į JADIS turės būti teikiami kiekvieno VšĮ dalininko (ir fizinio, ir juridinio asmens) duomenys, jo teisių įgijimo data, dalininko įnašo vertė, dalininko teisių perleidimo data. Įregistravus naują VšĮ, duomenys apie jos dalininkus turės būti pateikiami JADIS ne vėliau kaip per 5 dienas nuo momento, kai steigėjas perdavė VšĮ įnašą ir tapo dalininku, o pasikeitus dalininkams ir jų duomenims – per 5 dienas nuo tokių pasikeitimų.

VšĮ, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., kurių dalininkai ir duomenys apie juos nuo š.m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. nepasikeis, į JADIS duomenis turės pateikti iki 2018 m. liepos 1 d.

www.vz.lt

 

 

 VMI PRIMENA, JOG NEBELIEKA ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ              

 

Artėjant žemės mokesčio mokėjimo terminui, VMI atnaujino šio mokesčio administravimo taisykles. Šios taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VM) pakeitė žemės mokesčio administravimo taisykles, nauja redakcija išdėstyta Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703), bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma

(KIT716).

VMI primena, jog nuo 2017 m. baigiasi pereinamasis laikotarpis ir apmokestinamosios vertės padidėjimas palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte nebus mažinimas, todėl mokestį reikės mokėti nuo visos žemės vertės. Iki 2017 m. dar galioja apribojimas, jog apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 Eur už arą. Nuo 2018 m. nelieka ir šios lengvatos.

Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d. Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos.

www.vz.lt

 

 

SUSIPAŽINKITE: VISOS „SODROS“ IŠMOKŲ LUBOS

 

„Sodros“ įmokos su kai kuriomis išimtimis apribojimų neturi, o jos išmokoms taikomi apribojimai. Dažniausiai jos negali viršyti dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžių.

Pensijų įstatymas nenustato maksimalaus senatvės pensijos dydžio – pagal šio įstatymo nuostatas skiriamos senatvės pensijos dydis priklauso nuo viso asmens įgyto valstybinio socialinio pensijų draudimo (darbo) stažo trukmės ir draudžiamųjų pajamų koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal visas asmens draudžiamąsias pajamas po 1994 m. sausio 1 d. iki išėjimo į pensiją mėnesio, dydžio.

Nuo 2018 m. įsigalioja naujos redakcijos Pensijų įstatymas. Jame numatyta automatinis nuo politikų sprendimų nepriklausantis pensijų indeksavimas, nustatyta aiškesnė pensijų skaičiavimo tvarka, o būtinojo stažo reikalavimas visai senatvės pensijai gauti palaipsniui nuo 30 m. bus didinamas iki 35 m.

Naujame įstatyme numatyta, kad iki 2018 m. asmenų įgytos pensinės teisės išsaugomos, taip pat nustatyta, kad taikomos buvusios stažo apskaičiavimo taisyklės (pagal įmokas nuo MMA) bei draudžiamųjų pajamų koeficientų apskaičiavimo taisyklės. Šie iki 2018 m. buvusia tvarka apskaičiuoti koeficientai bus perskaičiuoti į apskaitos vienetus. Nustatant už laikotarpį iki 2018 m. įgytų apskaitos vienetų skaičių bus pritaikytas ir koeficiento ribojimas 5 (taigi ir pensijos dydžio ribojimas).

www.vz.lt

 

 

VDI: UŽ DARBĄ POILSIO DIENĄ – DVI DIENOS PRIE ATOSTOGŲ

 

Valstybinė darbo inspekcija paskelbė kelis naujus išaiškinimus dėl naujojo Darbo kodekso.

Pasirodė Darbo kodekso straipsnių, susijusių su darbo sutarties nutraukimo apribojimais, mokėjimais už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbuotojų komandiruotėmis išaiškinimai. Šie teisiniai išaiškinimai Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) specialistų bus nuolat pildomi.

VDI pažymi, jog į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas (DK 107 str. 4 d.). Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. Anot VDI, jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, tai darbuotojui kelionės laikas yra įskaitomas į darbo laiką ir apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas, o už poilsį pirmą darbo dieną po kelionės paliekamas darbuotojo darbo užmokestis.

DK 144 str. 5 d. numatyta, kad darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.

www.vz.lt

 


     

    Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

     

    UAB „Added Value“                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

    Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                         Mob. nr.: 8 (684) 48887« Atgal

  Asociacijos nariai

  • MB Požerūnų malūnas
  • UAB Added Value
  • UAB Metta
  • UAB Švytis
  • UAB Egersund Net
  • UAB Netmark
  • UAB Medicum Centrum
  • UAB Šaukštelis
  • UAB Tele2 Tauragės sk.
  • UAB Gralis
  • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
  • AB Modest
  • UAB Dangija
  • UAB Alantas
  • UAB Biceda
  • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
  • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
  • UAB Eurobiuras
  • UAB Baltprojektas
  • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
  • Tauragės profesinio rengimo centras
  • UAB Onija
  • UAB Solregis
  • UAB Egidas
  • UAB Taurana
  • UAB Tauragės vandenys
  • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
  • UAB Kvartalo Tinklas
  • I. Alijošienės PKF Agava
  • UAB Bremena
  • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
  • UAB Brolenta
  • UAB Optimali idėja verslui
  • UAB Kristensen & Kristensen
  • UAB Margas
  • IĮ R-Sportas
  • UAB SDG
  • UAB Darbo turas
  • UAB Feniksas
  • UAB Rimsauga
  • Ansell Protective Solutions Lithuania
  • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
  • UAB Senasis medvėgalis
  • Tauragės kredito unija
  • UAB Tauragės Agrotechnika
  • UAB Marko dizainas
  • UAB Tauragės autobusų parkas
  • UAB Tauraplastas
  • UAB Televizijos komunikacijos
  • UAB Tauragės odontologijos centras
  • UAB Infoface
  • Telia Lietuva
  • UAB Sigma Trans
  • UAB Selentė
  • UAB Molupis ir Ko
  • UAB Etada Freedom
  • UAB Elka Rainwear
  • UAB Uliksas

  Naujienlaiškis

  Prenumeruoti