Naujienos

 • Mero verslo pusryčiai: Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link. 2024 Birželio 12d.
  Mero verslo pusryčiai: Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link.

  2024 m. birželio 12 d. TAVA nariai dalyvavo  Mero verslo pusryčiuose Tauragės bendruomenių namuose, tema Tauragės verslo bendruomenės vaidmuo kelionėje klimato neutralumo link. Tai itin svarbus susitikimas, kadangi šiuo metu yra kuriama Tauragės rajono klimato neutralumo strategija, kuriai didelę reikšmę turi ir verslo bendruomenė! 

  Susitikime inovacijų agentūros GreenTech padalinio vadovė Teresė Škutaitė pristatė temą ,,Žalioji transformacija: Inovacijų agentūros galimybės verslui’’. Inovacijų agentūroje sukurtas „GreenTech Hub“ padalinys padeda Lietuvos įmonėms prisitaikyti prie žaliosios transformacijos reguliacinių reikalavimų. Jis skatina žaliųjų technologijų taikymą, teikia konsultacijas dėl finansavimo. Padalinio veikla orientuojasi į tris sritis: inovacijų paramą, žaliųjų technologijų plėtrą ir tarptautinę bendradarbiavimą žaliosios ekonomikos srityje. „GreenTech Hub“ siekia skatinti Lietuvos įmonių bei mokslo ir studijų institucijų įsitraukimą į tikslinius tarptautinius tinklus, orientuotus į žaliąsias inovacijas.

  Inovacijų agentūros „GreenTech Hub“ vadovė Teresė Škutaitė pabrėžia, kad jų tikslas – suteikti naują postūmį Lietuvos žaliųjų inovacijų sektoriui, siekti paskatinti verslą įsitraukti į žaliųjų sprendimų taikymą, o vieno langelio principu teikiamos konsultacijos padėtų įmonėms suprasti ir pasiruošti reguliaciniams pokyčiams, bei gauti finansavimą iš Europos Sąjungos ir valstybės žiediškumo ir žaliųjų sprendimų sritims.

   

  Skaityti plačiau
 • 2024 Birželio 6d.
  Susitikimas su Tauragės rajono savivaldos atstovais

  2024 m. birželio 6 d. TAVA nariai susitiko su savivaldos atstovais Tauragės r. sav. meru Dovydu Kaminsku ir administracijos direktore Gintare Rakauskiene dėl nariams rūpimų klausimų. Savivaldos atstovai trumpai supažindino narius su Tauragės r. sav. metine veiklos ataskaita.

  Vėliau su nariais buvo svarstoma idėja ateityje atnaujinti ar pritaikyti Bažnyčių gatvę visų suinteresuotų grupių poreikiams: tiek pėstiesiems, tiek transportui tiek dviratininkams, mažinant greitį šioje gatvėje, žinoma, jei būtų pritrauktos ES investicijos. Meras D. Kaminskas patikino, kad ši gatvė nebus uždaryta ir šioje gatvėje įsikūrusiam verslui dėl to nerimauti tikrai nereikėtų.
  Taip pat paliesti ir kiti verslininkams nerimą keliantys klausimai: dėl elektromobilių stotelių Tauragėje įrengimo; dėl įvairių specialybių darbuotojų, tame tarpe ir gydytojų Tauragėje trūkumo. Buvo gvildenama privačių mokyklų ir kitų mokymo įstaigų steigimo idėja.
  Verslininkai yra kviečiami teikti pasiūlymus, kaip pritraukti absolventus sugrįžti į Tauragę ir prisidėti prie jos ateities. TAVA nariai siūlė finansuoti gydytojų rezidentų bei kitų specialybių mokymosi, pagal poreikį, išlaidas, tam kad jaunieji specialistai sugrįžtų gyventi ir dirbti į Tauragę.

  Tauragės rajono savivaldybės indėlis į infrastruktūrą yra sveikintinas, kadangi tai prisideda prie gyventojų pritraukimo ir miesto vystymo, kuris išsiskiria šiuolaikiškumu, perspektyvumu, unikalia kultūra, renginių organizavimu ir laisvalaikio praleidimu, suteikiančiu galimybes tiek jau gyvenantiems, tiek planuojantiems grįžti ir įsikurti Tauragėje.

   

  Paruošė:  administratorė Jolanta Runzienė

  https://www.facebook.com/tava.lt/posts/pfbid023DFi9vS9NHgALeLKhXXEZ2TNB1XEchD4QDHiUHhF9wbJycuhX93Ph8fEib4hHgNEl

   

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 29d.
  Nuostabių ir prasmingų Šv. Velykų švenčių!Mielieji,  Šv. Velykos simbolizuoja naują pradžią, gyvybės pergalę, tikėjimą geresniu rytojumi ir atsiradusiomis naujomis galimybėmis. Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje žmonių viltis neturėtų išblėsti. Ji - kaip šviesa nakties tamsoje, kuri mums teikia stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Tad tebūna Velykų laikas mums visiems pilnas vilties, atjautos vieni kitiems, atgimimo džiaugsmo ir ramybės!

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 23d.
  TAVA įžengė į jubiliejinius metus

  Kovo 21 d. švenčių namuose "River House", vyko visuotinis ataskaitinis TAVA narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos.

   

  Susirinkusiems TAVA nariams ir svečiams pranešimą tema „Investicinės galimybės Vakarų Lietuvoje ir Baltijos šalyse 2024 m.“ pristatė pranešėjai Erika Voverė - sutelktinio finansavimo platformos “Profitus” pardavimų komandos vadovė ir Benediktas Laurušonis -  plėtros vadovas užsienio rinkoms.

   

  Susirinkimo metu patvirtinta naujo nario UAB „Antras planas“, kurio pagrindinė veikla - socialinių tinklų administravimas, narystė. Bendrovės direktorė - Eglė Stanevičienė:  https://www.tava.lt/asociacijos-nariai/socialiniu-tinklu-administravimas/antras-planas-uab

  Susirinkime dalyvavo ir sveikinimo bei padėkos žodžius tarė asociacijos partneriai ir svečiai.

   

  Daugiau informacijos apie tai pranešime spaudai

  TAVA įžengė į jubiliejinius metus

  Irina SADAUSKIENĖ

   

  Ko gero, mažai jau rastume tauragiškių ir aplinkinių rajono gyventojų, kurie nebūtų girdėję tokio trumpo, vos keturių raidžių darinio – TAVA. Gegužės mėnesį savo 25 metų sukaktį minėsianti Tauragės apskrities verslininkų asociacija ir toliau aktyvi, iniciatyvi ir, tarsi, nauja. Nauja, nes nuolat atsinaujinanti, sulaukianti naujų narių, ieškanti ir skleidžianti idėjas, vis dar nestokojanti  jaunatviško maksimalizmo, nors jau įgijusi ir pakankamai patirties.

  Ketvirtus kadencijos metus TAVA pirmininko pareigose pradėjusio Mariaus Juciko teigimu, prieš ketvirtį amžiaus Tauragėje atsirado iniciatyvių žmonių, kurie galvojo ne tik apie save, savo verslą, bet ir ėmėsi veiklos, vėliau padėjusios kelioms dešimtims verslo subjektų.

  – Labai šaunu, kad tuomet patys dar būdami pradedantys verslininkai (juk Lietuvos Nepriklausomybė buvo ne taip seniai atkurta), keletas žmonių pasvarstė, susijungė į asociaciją ir davė kitiems daugiau, nei patys kada nors buvo gavę, - sakė M. Jucikas. – Esame jiems nuoširdžiai dėkingi. O gražią sukaktį, be abejo, paminėsime kiek vėliau. Tikriausiai tuomet, kai vyks TAVA įmonių rinkimai.

  Na, o vakar Tauragės apskrities verslininkų asociacijos nariai rinkosi į kasmetinį ataskaitinį susirinkimą.

  Paklaustas, kurie asociacijos per praėjusius metus atlikti darbai yra reikšmingiausi, M. Jucikas sakė, kad visi asociacijos suplanuoti ir per metus atlikti darbai reikšmingi: aktyviai dalyvauta Regiono plėtros tarybos veikloje, darbo grupėse, įvairiose diskusijose, socialinių partnerių komisijose bei komisijų, tarybų, valdybų posėdžiuose ir susirinkimuose, verslo konferencijose, informaciniuose renginiuose, forumuose, verslo vizituose, svarstytos paraiškos, dalyvauta projektų atrankose, priimti keturi nauji nariai. Per metus įvyko aštuoni TAVA tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta kelios  dešimtys klausimų. Du posėdžiai buvo išvažiuojamieji, jie vyko TAVA narių bendrovėse, keturis kartus buvo vykstama į ekskursijas ir susitikimus su kitų miestų verslininkais ir įvairių organizacijų atstovais, vyko susitikimai su užsienio partneriais, dalyvauta begalėje kitų verslo renginių.

  Išskirtinis dėmesys praėjusiais ataskaitiniais metais buvo skirtas mokestinei reformai, - prisiminė M. Jucikas. – Mūsų asociacija dalyvavo Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos valdybos posėdžiuose, kuriuose ir buvo svarstomi verslininkus gąsdinantys mokesčių reformos klausimai. Nežinau, kiek įtakos turėjo mūsų išsakyta nuomonė šiuo klausimu, mūsų asociacijos požiūris, tačiau verslo sąlygas pabloginusi reforma neįvyko.

  TAVA praėjusių metų finansinę atskaitomybę pateikė TAVA tarybos narė Jurgita Austrevičienė.

  Renginio pradžioje TAVA pirmininkas Marius Jucikas pasveikino naujo narės UAB „Antras planas“, direktorę Eglę Stanevičienę ir įteikė TAVA nario pažymėjimą bei palinkėjo abipusio bendradarbiavimo.

  Susirinkusius asociacijos narius atvyko pasveikinti Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, iš Tauragės kilęs politikas Remigijus Šimašius. Į TAVA susirinkimą negalėjęs atvykti LR Seimo narys Romualdas Vaitkus perdavė sveikinimą, kuriame rašoma: „Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų svarbų ir prasmingą indėlį, puoselėjant mūsų regioną. Jūsų veikla ne tik skatina ekonominį augimą, bet ir padeda kurti darbo vietas, investuoti į infrastruktūrą bei plėtoti mūsų ekonomiką. Ačiū už Jūsų nuoširdų atsidavimą Tauragės kraštui“.

  Asociacijos narius sveikino gausus socialinių partnerių būrys iš Šilalės, Tauragės ugdymo įstaigų ir organizacijų. VšĮ ”Žaliasis regionas” direktorė Gaiva Mačiulaitienė dėkojo UAB „Elka Reinwear“ direktorei Rimai Zėrinigenei už daugiausiai nupirktų miesto autobusų bilietų.

  VšĮ „Tauragės profesinio rengimo centras“ direktorius Vidas Bičkus padėkojo tarybos veikloje aktyviai dalyvaujantiems TAVA nariams - UAB „Šaukštelis“ vadovei Justinai Visockienei ir Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkui Singarui Vytartui.

  Kaip neretai būna, ataskaitiniai susirinkimai – tai ne tik rezultatų suvedimas ar įsivertinimas, bet ir galimybė gauti naujos informacijos, naujų žinių. Pastarajame susirinkime apskrities verslininkai susipažino su šių metų investicinėmis galimybėmis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Apie tai pasakojo sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ pardavimų komandos vadovė Erika Voverė ir šios platformos plėtros vadovas užsienio rinkoms Benediktas Laurušonis.

   

  Šaltiniai: Tauragės žinios

  https://taurageszinios.lt/naujienos/verslas/2024/03/tava-izenge-i-jubiliejinius-metus-20354

   

  Video reportažas: Tauragės kabelinė televizija

  https://www.facebook.com/tava.lt/videos/921872442968963 

  https://www.youtube.com/watch?v=hB3DJNZbHQE&fbclid=IwAR3nDjlXdQVZhKOAgJ2i3B4U0PI2hm5yR_DpV3_TskBlyogmWyeh1a0FDUw_aem_AR7An6z68-8T_zJs6iO4D5HeDLseVWM7_p616tgK37zGs-hMiGxrYixhUh3l3u--z1lZagJ660GWV-vpmvx2U-1H  

   

  Nuotraukų autorė: Rasita Liulienė

  https://www.facebook.com/jolantabrigita/posts/pfbid02FvbiDHiZSVTEd6tAuPdUYrZaqroL38zh2FQQCWTCqhM9WZYo2REaR64eCZJKQ6TAl

   

   

  Nuoširdžiai dėkojame TAVA nariams ir partneriams už Jūsų bendrystę!

  Skaityti plačiau
 • 2024 Kovo 14d.
  Verslo misija į Niujorką (JAV)

  Kovo 3 - 10 d. įvyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų verslo misija į Niujorką (Jungtinės Amerikos Valstijos), kurioje dalyvavo 6 įmonių atstovai, tame tarpe ir TAVA pirmininkas Marius Jucikas. Pagrindinis verslo kelionės tikslas - dalyvauti trečiajame Šiaurės Amerikos - Lietuvos verslo forume ir jo renginiuose.


  Verslo misijos metu įmonių atstovai lankėsi Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, kur vyko praktiniai seminarai apie JAV rinkos ypatumus. Renginio dalyviai sužinojo naudingos informacijos apie JAV teisinę bazę, mokesčių ir muitų reikalavimus, įėjimo į JAV rinką sąlygas ir strategijas, pateiktas remiantis jau šioje rinkoje veikiančių lietuviškų įmonių patirtimi. Dalyviai turėjo galimybę susitikti su JAV verslo įmonėmis bei kitais JAV rinkos dalyviais. Forumo išvakarėse įmonių atstovai dalyvavo verslo kontaktų renginyje.


  Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas prasidėjo neformaliais verslo kontaktų pusryčiais, kurių metu verslo misijos dalyviai susitiko su potencialiais JAV partneriais. Forumo metu vyko diskusijos, skirtos Lietuvos ir JAV verslo ryšiams svarbiausiose srityse stiprinti. Renginio dalyviai dalyvavo praktinėse sesijose.

   

  Verslo misijos dalyviai pabrėžė, jog naudingiausia kelionės dalis – individualūs susitikimai ir bendravimas, pasikeitimas kontaktais su renginio dalyviais, su kuriais tikimasi ateityje pradėti bendradarbiauti.

   

  Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija

  https://www.kcci.lt/lt/nuotrauku-galerija/

  Skaityti plačiau
 • 2023 Gruodžio 21d.Skaityti plačiau
 • 2023 Lapkričio 29d.
  TAVA gretas papildė nauja narė MB „Narasa“ – laisvalaikio ir poilsio namai - „River House švenčių namai“

  Antradienio popietę TAVA narių išvažiuojamasis posėdis vyko pas naują asociacijos narę MB „Narasa“ – laisvalaikio ir poilsio namuose - River House Švenčių Namai. Šiltas bendrovės savininkų priėmimas leido pajusti organizuojamų švenčių "dvasią", už ką labai dėkingi šauniai švenčių namų komandai!

  TAVA pirmininkas Marius Jucikas pasveikino bendrovės direktorę Gretą Bartkutę, įstojus į asociacijos gretas. Džiaugiamės nauja nare ir linkime sėkmės bendradarbiaujant su TAVA.

  RIVER HOUSE ŠVENČIŲ NAMAI siūlo modernias, stilingas, o svarbiausia - jaukias ir skanias šventes bei renginius ant Ančios upės kranto, adresu, Marcelino Zelbos g. 6A 73425 Skaudvilė, Tauragės raj.! Visais Jūsų šventės klausimais pasirūpins bendrovės savininkai Greta ir Ernestas bei jų šauni komanda, su kuriais susieksite tel. Nr.+37063923282, el. paštu: mb.narasa@gmail.com arba Facebook Messenger programėle!

  Išsamiau apie veiklą, apie kurią kalba patys vaizdai, kviečiame susipažinti pridėtuose nuotraukose ir aprašymuose ir bendrovės Facebook tinklalapyje:River House Švenčių Namai: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067143555057

   

  TAVA naujienos taip pat talpinamos TAVA Facebook tinklalapyje:

  https://www.facebook.com/tava.lt/posts/pfbid0uDSX7omwjfvtoNKYJwKwWQgMtdZUvQffYWfNTRHDJxzxozA2CG287TrvKojD7Wpml?notif_id=1701264759605090&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

   

  Informaciją paruošė Jolanta Runzienė

  Skaityti plačiau
 • 2023 Lapkričio 21d.
  Pagerbtos geriausios Tauragės apskrities verslininkų asociacijos įmonės

  Raimonda ALYSIENĖ

   

  Tauragės apskrities verslininkų asociacijos (TAVA) nariai, partneriai, bičiuliai lapkričio 16-ąją rinkosi į tradicinį renginį – praėjusių metų geriausių įmonių apdovanojimus. Vakaro, kuriame pasidžiaugta įmonių pasiekimais, linkėta sėkmės plėtojant verslus, pakilią nuotaiką kūrė Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Jazz Island“. 

  Renkant geriausias apskrities įmones vertinti apyvartos pokyčiai, darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis. Pasak TAVA pirmininko Mariaus Juciko, šventę norėta suorganizuoti anksčiau, bet įmonių praėjusių metų rezultatų duomenys pasirodė gegužę, o paskutinieji – tik rugsėjį.

  Sveikinimo žodį tarusi vicemerė Andžela Jakienė mero, savivaldybės vardu sveikino ir dėkojo verslo atstovams už bendradarbiavimą, pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, sveikatos, kultūros įstaigoms, už pagalbą Ukrainai.

  – Žaliasis kursas, skaitmenizacija, aukštos pridėtinės vertės veiklos, darbuotojų rengimas, socialinis verslas – tai svarbūs veiksniai, leidžiantys jūsų verslams augti, o Tauragės krašto žmonėms – kokybiškai gyventi. Ryžto ir atkaklumo, drąsos ir užsidegimo tęsti verslus, veiklas, kad laukiantys iššūkiai būtų ne pamokos, o atsiveriančios galimybės įsivertinti, pamatyti, sužinoti, atrasti, tobulėti, keisti ir keistis. Ir visame tame svarbu verslo ir savivaldybės bendradarbiavimas, – kalbėjo A. Jakienė, akcentavusi, kad savivaldybė siekia verslui padėti veikti kuo sklandžiau. 

  Seimo narė Aušrinė Norkienė akcentavo, kad sėkmingas verslas lemia sėkmingą valstybę.

  – Žavi tai, kad jūsų organizacijoje suderinama konkurencija ir bendradarbiavimas, – teigė Seimo narė, palinkėjusi vadovautis trimis dalykais – bendryste, profesionalumu ir etikos principais.  

  Seimo nario Romualdo Vaitkaus patarėja Diana Skarbalė verslo atstovams linkėjo kasdieną pasitikti optimistiškai, nestokoti išradingumo įveikti iššūkius ir įteikė Seimo nario padėką TAVA administratorei Jolantai Runzienei už nuoširdų atsidavimą organizacijai.

  Po sveikinimų pirmieji į sceną apdovanojimų atsiimti kilo kaimyninių savivaldybių verslo atstovai.

  Geriausia 2022 m. Jurbarko krašto verslininkų sąjungos įmone išrinkta  UAB „Jurlota“. Daugiau nei 30 metų veikiančios, medienos perdirbimu besiverčiančios įmonės direktoriui Jonui Reičiūnui apdovanojimą įteikė Jurbarko krašto verslininkų sąjungos prezidentė Vilma Vasiliauskienė.

  Geriausia 2022 m. Jurbarko rajono verslininkų organizacijos įmone nominuota UAB „Paska“, 30-metį minėjusi spalį. Įmonės direktorius Algimantas Paškauskas apdovanojimą atsiėmė iš Jurbarko rajono verslininkų organizacijos pirmininko Gintario Stoškaus, kolegų pasveikinto 65-ojo gimtadienio proga, rankų.

  Apdovanojimų vakare dalyvavęs Jurbarko savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pasidžiaugė Tauragės regione veikiančia viešojo transporto sistemos.

  – Ši sistema analogų Lietuvoje ir Europoje neturi. Padėkoti reikia Sigitui Mičiuliui, kuris dirbo kryptimi, kurią realizuoja meras Dovydas Kaminskas. Turime kuo didžiuotis, Tauragės regionas minimas kaip pažangiausias, inovatyviausias, rodantis pavyzdį kitiems, – teigė Jurbarko meras.

  Geriausios 2022 m. Šilalės rajono verslininkų sąjungos įmonės nominacija atiteko UAB „Danrita“, jos direktoriui Ramūnui Aleksandravičiui apdovanojimą įteikė Šilalės rajono verslininkų sąjungos pirmininkas Singaras Vytartas. Jis pasidžiaugė, kad 19-us metus veiklą vykdanti ne vieną apdovanojimą pelniusi socialiai atsakinga įmonė, remianti įvairius renginius, projektus, yra Šilalės verslininkų sąjungos šviesulys.

  Gražių žodžių įmonės vadovui negailėjo ir šventėje dalyvavęs Šilalės savivaldybės vicemeras Ignas Gužauskis:

  – Ramūnas spinduliuoja šiluma. Jis – siektinas nuoširdumo, atkaklumo, pagarbos savo darbuotojams pavyzdys.

  Prieš teikdamas apdovanojimus Tauragės rajono verslo įmonėms TAVA pirmininkas M. Jucikas pasidžiaugė, kad visų TAVA įmonių apyvarta 2021 m. buvo 1 mlrd. eurų, o praėjusiais metais apyvarta augo net 16 proc.

  Bet Tauragėje, pasak M. Juciko, praėjusiais metais buvo ir įmonių, kurių apyvarta augo ir daugiau. Tad „Metų startuolio“ nominacija už sėkmingai vystomą verslą atiteko UAB „Šviesos blyksnis“. Šios įmonės apyvarta pernai augo 450 proc., o darbuotojų skaičius – 3 kartus. 

  – Sėkmė tame, kad iššūkį pavertėme galimybe. Tikimės kitais metais irgi taip pat augti, – atsiimdamas apdovanojimą teigė įmonės, atliekančios darbus suvirinimo, statybos, miškų šviesinimo ir sodinimo srityje subrangos būdu, vadovas Tomas Juodikis.

  Geriausia 2022 m. Tauragės rajono maža įmone nominuota UAB „Gabrelle“, besiverčianti mažmenine drabužių ir avalynės prekyba. Direktorei Irenai Gudkovienei skirtą apdovanojimą atsiėmė dukra Gabrielė Gudkovaitė.

  Geriausios didelės Tauragės įmonės apdovanojimas atiteko UAB GBY, kurios milijoninė apyvarta pernai augo 2,7 karto, įdarbinta 50 darbuotojų. 

  –  Smagu ir malonu, kad kažkas stebi, ką mes veikiame. Didžiuojuosi savo kolektyvu, jo narių užsispyrimu, nes be jų niekas nesidaro. Darbuotojų vardu dėkoju už įvertinimą, stengsimės ir toliau garsinti Tauragės kraštą, – atsiimdamas apdovanojimą sakė GBY vadovas Giedrius Baciuška.

  Apdovanojimų vakarą Kultūros rūmų fojė eksponuota fotografijų paroda „Pasimatuok profesiją“, kurioje atsispindi įsimintiniausios spalio pabaigoje surengtos „TAVA Verslo savaitės“ akimirkos, kai rajono mokiniai lankėsi verslo įmonėse ir organizacijose. 

  TAVA nuoširdžiai dėkoja geriausios įmonės apdovanojimų renginio rėmėjams UAB Tele2, UAB GBY, UAB „Egersund Net“, UAB „Elka Rainwear“, UAB SDG,  I.Alijošienės PKF „Agava“, UAB „Netmark“, „Liberty Beach“-VšĮ „Tauragės ekstremalusis sportas“.

  Informaciniai rėmėjai: TVK, Tauragės radijas, laikraščiai „Jurbarko šviesa“, „Šilalės artojas“, „Tauragės žinios“, „Tauragės kurjeris“ , „Jurbarko laikas“.

   

  Tauragė žinių straipsnis: https://taurageszinios.lt/naujienos/verslas/2023/11/pagerbtos-geriausios-taurages-apskrities-verslininku-asociacijos-imones?fbclid=IwAR3xXWyB4b_KsDqYfhv5oIkcHz8Heyv6wALYZ7bKNCYXfVhLO_fbzroa1ks

   

   Juozo Petkevičiaus nuotraukos

   

  Daugiau nuotraukų TAVA Facebook tinklalapyje:  

   https://www.facebook.com/tava.lt/posts/pfbid0eA5nUimFAmbLQxyLQhk8TALRXTMb65MvSUinWxZQioPrnQ7ZRvy2osaSP1WnDfQKl

   

  Tauragės kabelinė televizija (TVK) video reportažas: https://www.youtube.com/watch?v=siBL_kf6hYQ&t=6s&ab_channel=TVK 

  Facebook nuoroda į video reportažą:  https://www.facebook.com/tava.lt/videos/3559272454389554 

  Skaityti plačiau
 • 2023 Lapkričio 7d.
  Ir vėl nuostabioji TAVA "atviro verslo" savaitė subūrė moksleivius "įšokti į tėvų klumpes"

  Tauragės apskrities verslininkų (TAVA) asociacija, susidedanti iš 93 įmonių - narių yra atvira ir socialiai atsakinga organizacija, 2023 m. nuo spalio 23 d. iki 27 d. organizavo Atviro Verslo savaitę. TAVA nariai (įmonės) minėtomis dienomis sukvietė ikimokyklinio ugdymo vaikus, gimnazijų, progimnazijų moksleivius, Tauragės profesinio rengimo centro bei Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentus ir kt. mokymo įstaigų moksleivius ir jų vadovus į savo įmones susipažinti su verslininkų vykdoma veikla, verslo procesais, bei pasidalinti veiklų įkūrimo istorijomis.

   

  Šiemet jaunimą buvo pasiruošusios priimti 45 TAVA įmonės  ir TAVA partneriai: Tauragės apskrities ligoninė, Tauragės rajono savivaldybė, Kauno kolegijos Tauragės sk., Tauragės profesinio rengimo centras, bendradarbystės centras "Spiečius",  Tauragės „STEAM“ atviros prieigos centras, UAB „Tauragės autobusų parkas“, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Tauragės vandenys“, Užimtumo tarnybos Tauragės sk., VšĮ „Žaliasis regionas“. Jaunimas taip pat savo iniciatyva lankėsi ir kitose miesto įstaigose.

  Džiaugiamės, kad prie verslo savaitės prisijungė ir TAVA veikla susidomėjo  dvi įmonės „Sweet express“, kuri perėmė „saldžią“ veiklą iš  TAVA narės UAB „ Hanzos brasta“ ir UAB „Stido“.

   

  Atsiliepimai apie aplankytas įmones:

   

  Tauragės kabelinė televizija (TVK)

  Tauragės apskrities verslininkų asociacija vėl pakvietė asociacijai priklausančias įmones bei TAVA partnerius bendradarbiauti, organizuojant „Atviro verslo savaitę“ jaunimui - pažintines ekskursijas įmonėse ir įvairiose įstaigose gimnazijų, progimnazijų, vidurinių, pagrindinių mokyklų klasių moksleiviams.

  Tauragės televiziją šiemet aplankė Tauragės ,,Šaltinio" progimnazija 7c klasės mokiniai ir jų auklėtoja Inesa Siutilienė. Dėkojame mokiniams už domėjimąsi televizijos užkulisiais, parodytas iniciatyvas duoti interviu, drąsą klausti bei įgarsinti tekstą, o labiausiai dėkojame, kad atvykote!!! Mums, televizininkams, taip pat buvo labai įdomu dar kartą peržvelgti savo darbus ir susipažinti su jumis visais!

  Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija

  Karjeros savaitė „Šok į tėvų klumpes“ – savęs pažinimo ir atradimų keliu

  Spalio 23–27 dienomis Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko karjerai ugdyti skirta pažintinė netradicinė savaitė „Šok į tėvų klumpes“, per kurią sutiko ne tik daug malonių savo profesijomis besididžiuojančių žmonių, bet ir galėjo patirti, kas yra širdžiai mielas darbas, kaip svarbu pasirinkti profesiją, kuri būtų ir darbas, ir gyvenimo būdas.

  Mokinius buvo pasiruošusios priimti net 48 Tauragės apskrities verslininkų asociacija (TAVA) ir jų partnerių įmonės bei organizacijos. 1–8 klasių mokiniai su mokytojais dalį jų ir aplankė: Tauragės rajono savivaldybę, Tauragės apylinkės teismą, VšĮ Tauragės ligoninę, UAB „Autobusų parką“, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialą, Tauragės krašto muziejų „Santaka“, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių, „Vagos“ knygyną, vairavimo mokyklą UAB „Biceda“, įmones UAB „Taurų kedras“, UAB „Stido“, UAB SDG Tauragės skyrių, kavinę „Sweet express“, UAB TOC odontologijos centrą, duonos namus „Meduolis“, kepyklėlę „Bandelių jūra“. Mokiniams užsiėmimus vedė Doleta Vaznienė – veterinarijos gydytoja, Sigitas Klymantas – ūkininkas, gyvūnų globėjas.

  Skaityti daugiau: https://mazvydas.eu/.../537-karjeros-savaite-sok-i-tevu...

   

  Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Gaurės skyrius

  Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Gaurės skyriaus 2 ir 4 kl. mokiniai dalyvavo Tava verslo savaitė” pažintinėje ekskursijoje saldumynų parduotuvėje-kavinėje ,,Swet exspress”. Mokiniai susipažino su pardavėjo-barmeno darbu. Taip pat buvo pavaišinti kvapnia kakava. Nors mokiniai buvo apsupti saldumynais, bet buvo pakalbėta apie sveiką mitybą, saldumynų daromą žalą organizmui, saikingą jų vartojimą. Pabaigoje vaikai apžiūrėjo, įsigijo saldėsių. Dėkojame parduotuvėlės kolektyvui už šiltą, malonų priėmimą. 

  Pažintinė 1b klasės ekskursija elektriniu autobusu. ,, TAVA VERSLO SAVAITĖ 2023". Dėkojame Tauragės Autobusų parkui už nuostabią ekskursiją, suteiktas žinias, dovanas. Lina Butvydiene

   

  Tauragės „Versmės“ Gimnazija  

  Tauragės „Versmės“ gimnazijos mokiniai spalio 23-27 dienomis dalyvavo TAVA verslo savaitėje.

  Buvo puiki galimybė mokiniams susipažinti su įvairių įmonių atstovais ir gauti įžvalgų apie verslo pasaulį bei galimas karjeros galimybes.

  Keliaudami po įmones mokiniai susipažino su įmonių veikla, verslo ypatumais, įvairiomis profesijomis. Turėjo galimybę pabendrauti su įmonės atstovais ir sužinoti apie jų darbo sritis, atsakomybę ir kasdienį gyvenimą. Atstovai moksleivius skatino atsakyti į klausimus apie įmones, darbo saugą ir kt. Pažintis gali padėti pasirinkti karjeros kelią ateityje. Moksleiviai, lankydami įmones, nuotraukose užfiksavo įdomiausias akimirkas ir dalyvaus Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų fotografijų „Pasimatuok profesiją“ parodoje 2023 m. lapkričio 16 d. Tauragės apskrities verslininkų asociacijos metų renginyje „Geriausios 2022 m. TAVA įmonės“, nuo 2023-11-17 iki 2023-12-01 fotografijos bus eksponuojamos Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, 2023 m. gruodžio mėnesį paroda vyks Tauragės regiono karjeros centre.

  Profesinis veiklinimas UAB „ELKA RAINWEAR“

  II s klasės mokinė Augustė Stonytė

  II s klasės mokiniai lankėsi įmonėje UAB „ELKA RAINWEAR“, gaminančioje nuo lietaus (vandens) apsaugančią produkciją. Su veikla supažindino įmonės vadovė Rima Zeringienė. Vadovė papasakojo, jog įmonė priklauso danams. Danijoje yra priimami užsakymai ir atliekami pardavimai, o Tauragėje vykdoma prekių gamyba. Tauragėje dirba 78 darbuotojai, o Danijoje – 23. Pagaminama produkcija siunčiama į 40 pasaulio šalių. Daugiausiai produkcijos parduodama Vokietijai, o gaminiai pasiekia net Kanadą ir Japoniją. Mokiniai buvo supažindinti su guminių batų, neperšlampamų kelnių, liemenių ir kitų prekių gamyba. Taip pat matė, kaip kuriami gaminių brėžiniai, gaminamos drabužių etiketės, pakuojamos prekės. Iš viso įmonė gamina 4000 skirtingų modelių gaminių. Smalsiausi mokiniai už pateiktus klausimus ir atsakymus buvo apdovanoti išskirtinėmis įmonės dovanomis. Dėkojame direktorei Rimai Zeringienei už informatyvų įmonės pristatymą ir nuoširdų bendravimą

  Profesinis veiklinimas Duonos namai UAB „Meduolis“

  II r klasės mokinė Agnė Žebelytė

  II r klasės mokiniai apsilankė UAB „Meduolis“. Įmonės vadovė supažindino su konditerio profesijos ypatumais. Turėjome galimybę apžiūrėti gamybines patalpas bei paragauti UAB „Meduolis“ produkcijos. Profesinis veiklinimas patiko, nes sužinojome, kokį kelią nueina maisto gaminiai, kol patenka ant mūsų stalo.

  Profesinis veiklinimas SDG įmonėje

  I a klasės mokinė Kamilė Kuraitė

  Spalio 27 dieną mes, I a klasės mokiniai, apsilankėme SDG įmonėje, kuri Tauragėje veikia jau 16 metų ir teikia įmonių vadovams profesionalią pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Susitikimo metu atsakinėjome į klausimus apie saugų darbą ir už teisingus atsakymus buvome įvertinti saugos prizais ir pavaišinti karštu šokoladu. Sužinojome, kad SDG (Saugaus Darbo Garantas) padeda ukrainiečiams, atvykusiems dirbti į mūsų šalį.

  Dėkojame SDG komandai už suteiktas žinias ir šiltą priėmimą.

  Profesinis veiklinimas vairavimo mokykloje „Biceda“

  II s klasės mokinė Aistė Gerdauskaitė.

  Spalio 27d. ,,Versmės“ gimnazijos II s klasės mokiniai lankėsi vairavimo mokykloje „Biceda“. Šios mokyklos direktorius supažindino su vairavimo teisių įgijimo subtilybėmis, papasakojo apie reikalavimus laikant vairuotojo teises, pademonstravo įvairių eismo situacijų, kurių dalyviai buvo vairuotojai, pėstieji bei dviratininkai. Pateikė daug pavyzdžių iš vairavimo egzaminų, tad turėjome galimybę atsakyti į konkrečius klausimus. Direktorius, išvardindamas vairuotojų kategorijas, iššifravo mokyklos pavadinimą. Sužinojome, kad Tauragės „Biceda“ ruošia beveik visų kategorijų vairuotojus, įmonė turi didžiausią mokomąjį transporto parką Tauragės miete.

  Dėkojame „Bicedos“ direktoriui už išsamų pasakojimą.

  Profesinis veiklinimas draudimo bendrovėje „Olvirga“

  TB 2 klasės mokinės

  2023 m. spalio 25 d. TB2 klasės mokinės lankėsi draudimo brokerių bendrovėje „OLVIRGA“.

  Mokinės sužinojo, kad draudimo brokeris – tai nepriklausomas draudimo tarpininkas, kurio funkcija – tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis bei konsultavimas draudimo klausimais. Draudimo brokeriai bendradarbiauja su keletu draudimo kompanijų, o norint tapti draudimo brokeriu reikia išlaikyti sudėtingą egzaminą bei nuolat tobulinti savo žinias. Todėl bendrovės direktorė Olė Žūlinė akcentavo, kad svarbu išmokti mokytis, nes dirbant visus darbus reikia įdėti daug pastangų ir turėti motyvacijos.

  TAVA verslo savaitė 2023 m. buvo puiki galimybė mokiniams įgyti naudingos informacijos apie verslo pasaulį ir karjeros galimybes ateityje.

  Nuoširdžiai dėkojame įmonių vadovams, darbuotojams, gimnazijos administracijai, klasių vadovams, mokiniams už aktyvų dalyvavimą.

  Karjeros specialistė Danutė Bajorinienė

   

  Regina Mikaitienė.  Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

   

  Pažintinė 6b klasės ekskursija į UAB "Meduolis". TAVA VERSLO SAVAITĖ 2023". Dėkojame įmonės direktorei Irenai Kamandulienei už įdomią ekskursiją, suteiktas žinias. Ačiū visam kolektyvui už gaminių pristatymą ir degustaciją. 

   

  Regina Babonaitė PaulikaitienėJovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyrius

   

  Šiandien, Lauksargių skyriaus 1-4 klasių mokiniai dalyvavo "TAVA verslo savaitė" 2023 edukacijoje, "Tauragės žaliosios idėjos, vaikų skatinimas važinėtis ekologiškais autobusais, išgryninant jų naudą gamtai".

  Dėkojame Autobusų parkui už šiltą priėmimą, patirtus įspūdžius, žinias ir dovanas.

   

  Daugiau informacijos apie TAVA verslo savaitės įspūdžius su nuotraukomis rasite TAVA Facebook tinklalapyje https://www.facebook.com/tava.lt 

   

   

  Nuoširdžiai dėkojame TAVA įmonių, kitų verslo įmonių ir organizacijų, mokymo įstaigų vadovams ir jų moksleiviams

   už gražų abipusį bendradarbiavimą! 

  "Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.

   

   

  Pranešimą paruošė: TAVA administratorė Jolanta Runzienė

  Nuotraukos  - iš moksleivių asmeninio archyvo.

   

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • Tauragės kredito unija
 • Šiaulių bankas, AB Tauragės KAS
 • Medicinos namai šeimai, UAB
 • Narasa, MB
 • Autoežeruona, A. Venckaus IĮ
 • Meta, UAB
 • Tūkstantis mylių, UAB
 • Eurobiuras, UAB
 • Solregis, UAB
 • Šviesos blyksnis, UAB
 • Benera, UAB
 • Kristensen & Kristensen, UAB
 • Švaros abėcėlė, UAB
 • Sigma Trans, UAB
 • Elka Rainwear, UAB
 • Metta, UAB
 • Onija, UAB
 • Tauragės nekilnojamo turto agentura, UAB
 • Topas LT, UAB
 • Tauragės Agrotechnika, UAB
 • Graveris, MB
 • Ginara autoservisas, UAB
 • Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB
 • TAURA GROUP, UAB
 • Uliksas, UAB
 • GRIFS AG, UAB Tauragės skyrius
 • Verslas kitaip, UAB
 • Gabrelle, UAB
 • Agavos prekyba, UAB
 • SDG, UAB Tauragės skyrius
 • Etada Freedom, UAB
 • Brolenta, UAB
 • Vailida, UAB
 • Antras planas, UAB
 • Aliumina, UAB
 • Netmark, UAB
 • Mildrena, UAB
 • Nagoja, UAB
 • Ryšininkas, UAB
 • Meduolis, UAB, Duonos namai
 • Darbo turas, UAB
 • Jupiter Bach Lietuva, UAB
 • GBY, UAB
 • Feniksas, UAB
 • Modest, AB
 • Klasmann-Deilmann Laukėsa, UAB
 • Biceda, UAB
 • Televizijos komunikacijos, Lietuvos ir Vokietijos UAB
 • Švytis, UAB
 • Tauragės radijas, VšĮ Šou imperija
 • Taurana, UAB
 • Medicum Centrum, UAB
 • Infoface, UAB
 • Roada, UAB
 • Bitė Lietuva, UAB
 • Rimsauga, UAB
 • Šaukštelis, UAB
 • Marko dizainas, UAB
 • Ferumeta, UAB
 • Šedbaro Advokatų profesinė bendrija      
 • Bremena, UAB
 • Kvartalo Tinklas, UAB
 • Tele2, UAB Tauragės sk.
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • Sigitos kepiniai, UAB
 • Požerūnų malūnas, MB
 • Optimali idėja verslui, UAB
 • SBAUTO, UAB
 • Alantas, UAB
 • Hanzos brasta, UAB
 • Olvirga, UADBB draudimo brokeris
 • Luminaris, UAB

Naujienlaiškis

Prenumeruoti