Naujienos

 • Tauragėje lankėsi kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda2018 Spalio 11d.
  Tauragėje lankėsi kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda

  2018 m. spalio 11 d. Tauragėje surengtuose mero pusryčiuose svečiavosi ir su vietos verslininkais bei savivaldos atstovais bendravo kandidatas į LR prezidentus Gitanas Nausėda. Šio vakaro laidoje - Gitano Nausėdos mintys apie artėjančius rinkimus ir Tauragės regiono privalumus.

  Susitikime dalyvavo ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė Stulginskienė.

   

  Daugiau apie vizitą vaizdo ir garso įrašuose: http://www.tvk.lt/index.php?m=30&tid=3910

  http://tauragesradijas.lt/kandidatas-i-lr-prezidentus-g-nauseda/

  Skaityti plačiau
 • 2018 Spalio 10d.
  Tauragės rajono savivaldybė kviečia verslo atstovus teikti paraiškas iki 2018-10-31

  Tauragės rajono savivaldybė yra patvirtinusi tvarkos aprašą, pagal, kurį skatina smulkųjį verslą ir kviečia teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Tinkami pareiškėjai - mažos ir labai mažos įmonės plėtojančios verslą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Prašymą galima teikti iki š. m. spalio 31 d.

   

  Pagal patvirtintą aprašą kompensuojamos šios priemonės:

  - įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusių išlaidų kompensavimas;

  - mokslo tiriamųjų darbų ir eksperimentinės plėtros darbų išlaidų kompensavimas;

  - naujų interneto svetainių kūrimo išlaidų kompensavimas;

  - rinkodaros priemonių išlaidų kompensavimas;

  - negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas.

   

   

  Kompensacijos skyrimas vienam verslo subjektui ir vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei.

  Tinkami pareiškėjai - mažos ir labai mažos įmonės plėtojančios verslą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

   

   

  Kontaktai pasiteiravimui:

  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas

  Andrius Laucius

  mob.: +370 672 29 843,

  el. paštas: andrius.laucius@taurage.lt

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 30d.
  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

  UAB „Added Value“ rubrika:

  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugsėjo mėn.

   

   

  PASIKEITĖ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMAS

    

  2018 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo atnaujintos vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklės.

  Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formulė nesikeičia, tačiau tvarka patikslinta ir papildyta naujomis nuostatomis: aptariama, kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius, jei pelno siekiančio juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais arba yra trumpesni negu 12 mėnesių, paaiškinama, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi pelno siekiančio juridinio asmens darbuotojai, neatsižvelgiant į jų dirbtą laiką. Taip pat patikslinama darbuotojo samprata, kokie darbuotojai neįtraukiami į vidutinį darbuotojų skaičių, paaiškinama, kad šis skaičius apvalinamas taikant matematines apvalinimo taisykles. Naujos taisyklės taikomos rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumo reikalavimą. Vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklis taikomas vertinant, kokias finansines ataskaitas privalo pateikti įmonė, ar ataskaitas reikia audituoti. Su darbuotoju skaičiumi susijusioms mažoms įmonėms taikomos pelno mokesčio lengvatos, vidutinį darbuotojų skaičių reikia įrašyti į metinę įmonės statistinę ataskaitą.

  www.vz.lt

   

  NUO SPALIO 1 D. - SKAIDRESNĖS GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTYS

   

  Spalio pradžioje įsigalioja Draudimo įstatymo pakeitimai, kurie gyvybės draudimo bendroves įpareigos aiškiai nurodyti visus sutarties mokesčius. Taip pat draudimo bendrovės nuo kitų metų pradžios nebegalės imti mokesčio už investicinių krypčių valdymą, jei pačios to nedarys. Kiti įstatymo pokyčiai palies ir ne gyvybės draudimą – draudimo pasiūlymai turės atitikti draudėjo reikalavimus ir poreikius, taip pat jam turės būti pateikiamas pagrindinės informacijos dokumentas. Vartotojams bus paprasčiau apskaičiuoti tikrąją draudimo kainą, palyginti skirtingų bendrovių pasiūlymus ir pasirinkti naudingiausią. Deja, kol kas gyventojai drausdamiesi skirtingų draudikų pasiūlymus palygina daug rečiau, nei rinkdamiesi kitas finansines paslaugas.

  Turintiems gyvybės draudimą bendrovės turės pateikti aiškią ataskaitą apie sukauptą kapitalą ir visus išskaičiuotus mokesčius, o vartotojui nusprendus nutraukti sutartį nutraukimo mokestis turės atitikti tik su sutarties nutraukimu susijusias tiesiogines išlaidas arba turės būti lygus 2% sukaupto kapitalo vertės, bet neviršyti 50 Eur. Prieš ne gyvybės draudimo sutarties sudarymą draudėjui bendrovė turės pateikti pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame standartizuota forma bus išdėstomos pagrindinės draudimo sutarties sąlygos.

   

  www.vz.lt

   

      Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

        

      UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

      Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                         Mob. Nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                        www.addedvalue.lt

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 20d.
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 10-mečiui paminėti surnengta konferencija LR Seime

  2018 m. rugsėjo 19 d.  TAVA tarybos pirmininkė G. Stulginskienė, tarybos nariai D. Stankus ir M. Jucikus dalyvavo Seimo rūmuose vykusioje Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos konferencijoje, skirtai veiklos 10-mečiui paminėti.

   

  Renginio tikslas – apžvelgti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 10-mečio veiklą, aptarti ateities veiklos perspektyvas, verslo padėtį Lietuvoje ir plėtros regionuose galimybes. Konferencijos metu pranešimus skaitė valstybės įstaigų atstovai, ekonomikos ekspertai.

   

  Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama Seimo  YouTube paskyroje: https://www.youtube.com/watch?v=mrNejhmLyRo

  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos kvietimas-programa pridedama.

   

  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaryta iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų. Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti tarybos atstovų ar valstybės institucijų bendradarbiavimą, kurti palankią aplinką verslui. Tarybos veikla sudaro galimybes verslo subjektams išsakyti savo nuomonę, nusiskundimus ir pateikti pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo.

   

   

   

  Nuotraukoje: Tauragės apskrities verslininkų asociacijos tarybos narių sveikinimo akimirka Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkei Daliai Matukienei veiklos dešimtmečio proga.

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 13d.
  Seminaras „Lyčių aspektas darbo rinkoje: iššūkiai ir galimybės“

  2018 m. rugsėjo 13 d. Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko ir Tauragės skyriuose vyko seminaras darbdaviams „Lyčių aspektas darbo rinkoje: iššūkiai ir galimybės“. Renginį vedė Lyčių galimybių plėtros centro lektorė Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič. Pagrindinės seminaro temos: diskriminacija –teisiniai aspektai, lyčių lygybės veiklos prioritetinės sritys, tyrimo apie šeimos ir darbo derinimą įžvalgos: Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros projektavimo patirtys.

  Seminare dalyvavo: Jurbarko skyriuje - 16, Tauragės skyriuje – 20 darbdavių ar jų atstovų.

   

  Tauragės teritorinės darbo biržos informacija

  http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=979

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 12d.
  Kolegijos studentai kibo į mokslus

  Eglė ČERVINSKAITĖ

  2018 m. rugsėjo 11 d.  mokslo metus pradėjo Kauno kolegijos Tauragės skyrius. Į auditorijas sugrįžo džiugiai nusiteikę studentai ir dėstytojai, taip pat susirinko nemažas būrys pirmakursių –  antrus metus organizuojamos socialinio darbo ir pirmą kartą dėstomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos studentų. 

  Skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė džiaugėsi, jog kasmet į auditorijas sugrįžta motyvuoti ir žinių ištroškę studentai – esą tai parašyta jų veiduose, nei vieno nematyti paniurusio. Ir tikrai, kolegijos fojė tvyrojo džiaugsmingos nuotaikos, studentai tradiciškai teikė simbolines dovanas kolegijos vadovybei ir dėstytojams, vieni kitiems žarstė šmaikščius palinkėjimus.

  – Kauno kolegija yra lyderiaujanti, turi geras, kokybiškas studijų programas. Nuo praėjusių metų pabandėm vežti į Tauragę tas studijų programas, kurios yra reikalingos regionui. Pirmą kartą dėstėme Socialinio darbo programą, nes trūksta šių specialistų su aukštuoju išsilavinimu. Ji sulaukė didžiulio susidomėjimo, turėjom 24 studentus, taigi šiemet nusprendėme ją kartoti ir vėl rinkome pirmakursių grupę, turime dar 24, sėkmingai startuojame antrus metus. Naujovė šiemet – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, kadangi Tauragėje tragiškai trūksta šių specialistų, – priėmėme 21 studentą, – kalbėjo D. Vaitiekienė.

  Prieš renginį pakalbinta Menų ir ugdymo fakulteto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo katedros vedėja dr. Sigita Saulėnienė teigė, jog labai svarbu su vaikais dirbantiems specialistams kelti kvalifikaciją, kadangi to reikalauja pokyčiai ugdymo sistemoje – pereinama prie išmanesnių, į vaiko saviugdą orientuotų metodų. Todėl labai svarbu rengti naujos kartos specialistus, įgalintus išnaudoti ugdymui modernias technologijas. 

  – Ši programa yra dėstoma ir Kaune. Tauragėje bendruosius dalykus dėstys vietiniai dėstytojai, o specialybės dalykus – atvykstantys iš Kauno, Klaipėdos. Mes labai akcentuojame meno ir technologijos dalykus, kadangi mažam vaikui yra labai aktualu, kad žaidimų forma būtų ugdomos visos jo galios, taip pat šioje programoje yra labai daug praktikos. Dabar apskritai labai keičiasi situacija – atnaujinamos bazės vaikų darželiuose, daug naujų metodų, naujo inventoriaus. Yra daug metodų, kurie įveiklina patį vaiką, daugiau viską pačiam daryti, tyrinėti, kada mokoma ne tik stebėti, bet ir pastebėti, pamatyti, įsižiūrėti, analizuoti, – apie pokyčius ikimokyklinukų ugdyme ir būtinybę plėsti auklėtojų kompetencijas kalbėjo S. Saulėnienė.

  Su mokslo metų pradžia skyriaus bendruomenę sveikino ilgamečiai socialiniai partneriai – Tauragės rajono savivaldybės atstovas, mero patarėjas Dovydas Kaminskas, kolegijos kvalifikacinės komisijos pirmininkas Darius Stankus, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Giedrė Stulginskienė. 

   

   

  Tradiciškai skyriaus vadovę Dianą Vaitiekienę su mokslo metų pradžia sveikino studentai ir socialiniai partneriai

  Autorės nuotrauka

   

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 7d.
  Festivalio „Būtent!“ akimirkos

  2018 m. Rugsėjo 7-8 d. Tauragės Industrinio Parko Verslo plėtros direktorius, TAVA tarybos narys Darius Stankus dalyvavo Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent!“, jau antrus metus suburiantis aktyvius piliečius, verslo atstovus, įvairių sričių nuomonės lyderius ir sprendimų priėmėjus. Festivalis „Būtent!“ yra atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Žodis „Būtent!” atspindi tą diskusijos momentą, kai diskusijos dalyviai, pateikę savus argumentus, pasiekia abipusį sutarimą ir supratimą. Siekiama, kad festivalis taptų tokio sutarimo, nuomonės formavimo, bendros valstybės vizijos kūrimo vieta, kuri suteiks įkvėpimo realiems verslo ir politikos sprendimams.

  Įkvėpimo „Būtent!” semiasi iš ilgametes tradicijas turinčio Almedalen diskusijų forumo Švedijoje, panašių renginių kitose Skandinavijos šalyse, taip pat renginių „Arvamusfestival“ Estijoje ir „Lampa“ Latvijoje bei kitų „Democracy Festivals“ šeimos renginių Šiaurės-Baltijos šalyse.

   

  Darius Stankaus dalyvavo diskusijoje „Verslas Lietuvoje be kliūčių - ar tai įmanoma?“

  Diskusijos įrašą galite peržvelgti: https://www.facebook.com/diskusijufestivalis/videos/243121929720952/

   

  Daugiau apie festivalį: http://diskusijufestivalis.lt/

  https://www.facebook.com/diskusijufestivalis/

  Informacija pateikta iš socialinio tinklalapio Facebook ir http://diskusijufestivalis.lt/

   

  Organizatorių komanda taria AČIŪ visiems atvykusiems, dalyvavusiems, stebėjusiems festivalio transliacijas!

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugsėjo 4d.
  Tauragės apskrities verslininkų asociaciją papildė naujas narys

  2018 m. rugsėjo 4 d. TAVA tarybos posėdžio metu, TAVA taryba pasveikino naują bendrovę - uždarą akcinę bendrovę "Verslas kitaip", papildžiusią TAVA narių gretas. 

  Bendrovės direktorė, jaukaus restorano, įsikūrusio Prezidento g. 50, Tauragėje, virtuvės šefė – Justė Varškienė vykdo maitinimo  bei restorano veiklos paslaugas. Bendrovė veikia nuo 2014 m., dirba 9 darbuotojai. 

  „Prezidento 50” – sukurtas tam, kad čia jaustumėtės kaip namuose ir galėtumėte pasisemti teigiamų emocijų. Išskirtinis požiūris į maistą ir noras sukurti šiuolaikišką atmosferą leido gimti jaukiam namų restoranui.", - teigia Justė Varškienė

   

  Bendrovės kontaktiniai duomenys:

  Adresas: Prezidento g. 50 , Tauragė,  tel. +370 686 50693; juste@prezidento50.lt  

  Daugiau informacijos apie įmonę: https://www.tava.lt/asociacijos-nariai/restoranu-veikla/uab-verslas-kitaip

   

   

  Skaityti plačiau
 • 2018 Rugpjūčio 31d.
  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugpjūčio mėn.

   

  UAB „Added Value“ rubrika:

  Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. rugpjūčio mėn.

   

   

  VMI SKELBIA NT MOKESČIO TARIFUS 2019 M.

    

  Didieji miestai 2019 m. paliko galioti tokius pačius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus kaip ir 2018 m., Vilniaus m. savivaldybė papildomai atleido nuo NT mokesčio darželius ir mokyklas.

  Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) skelbia savivaldybių sprendimus dėl 2019 m. nekilnojamojo turto (NT) mokesčio tarifų. Vilniuje 2019 metams nustatytas bendras 1% tarifas, o viešbučiams, poilsio paskirties pastatams, maitinimo įstaigoms, kultūros, sporto ir mokslo paskirties pastatams bus taikomas 0,7% mokesčio tarifas. Toks pats tarifas taikomas ir šiemet. Apleistam turtui kitais metais kaip ir šiemet bus taikomas 3% tarifas. Tokį jo dydį apleistam turtui taiko ir dauguma kitų miestų.

  Kaune kaip ir šiemet 2019 m. galios bendras 1% tarifas, o lengvatinį 0,7% tarifą miestas taikys NT turtui, esančiam Naujamiestyje ir Senamiestyje, kai verslas užsiima knygų prekyba knygynuose, prekiauja suvenyrais, antikvariniais daiktais, verčiasi maitinimo veikla, turi meno galerijas. Viešbučiams toks tarifas Kaune taikomas visame mieste, 0,7% tarifas visame mieste taikomas ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Tokie patys NT mokesčio tarifai galioja ir šiemet.

  Klaipėdoje kaip ir šiemet 2019 m. galios bendras 0,8% tarifas, mažoms įmonėms taikomas 0,5% tarifas. Šiauliuose bendrasis tarifas išlieka 0,7%, o Panevėžyje – 0,8%.

  www.vz.lt

   

  DAUGIAU ĮMONIŲ GALĖS TAIKYTI 0% IR 5% PELNO MOKESČIO TARIFUS

   

  Nuo 2019 m. daugiau nedidelių verslų galės taikyti lengvatinius 0% ir 5% pelno mokesčio tarifus, nes nebelieka apribojimo, kad toks verslas negali turėti susijusių įmonių.

  Lengvatą galima taikyti tuomet, jeigu visų kontroliuojamų įmonių darbuotojų skaičius neviršija 10, o pajamos – 300.000 Eur.

  Pirmąjį mokestinį laikotarpį galima taikyti 0% tarifą, o vėliau – 5%. Iki 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio lengvatinis pelno mokesčio tarifas pavyzdyje pateiktu atveju nebūtų taikomas, kadangi individualios įmonės savininkas ar jo šeimos nariai yra ir kitų įmonių savininkai, neatsižvelgiant į tai, kad darbuotojų skaičius ir metinės pajamos nesiekia nustatytų apribojimų.

  VMI atkreipia dėmesį, kad lengvata netaikoma šiems vienetams, kai bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos viršija nustatytus apribojimus (10 darbuotojų ir 300.000 Eur metinių pajamų):

  1) individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai;

  2) individualioms įmonėms, kurių savininkas arba jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau kaip 50%, t. y. 50,01% ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

  3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50%, t. y. 50,01% ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

  4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai (akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo daugiau kaip 50%, t. y. 50,01% ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

  www.vz.lt

   

  RUGSĖJO 1 D.: PUSDIENIS PRIKLAUSO IR BE MAMADIENIO

   

  Artėjant mokslo metų šventei, kyla klausimų, kokias teises į apmokamą laisvą darbo laiką turi tėvai, norintys palydėti vaiką į pirmąją mokslo metų pamoką.

  Pirmąją mokslo metų dieną tėvams, kurie augina vaiką iki 14 metų, priklauso 4 valandos apmokamo laisvo darbo laiko. Jei darbuotojas turi teisę į mamadienį ar tėvadienį, tokiu atveju norėdamas vaiką palydėti į mokslo metų pradžios šventę, darbuotojas turi prašyti mamadienio/tėvadienio. Viena laisva apmokama poilsio diena per mėnesį priklauso tėvams, auginantiems du vaikus iki 12 metų. Darbuotojo prašymu šis poilsio laikas gali būti suteiktas ne per vieną dieną, o trumpinant darbo laiką kelias dienas – pavyzdžiui, penktadieniais trumpinant darbo dieną po 2 val.

  Kai toje pačioje įmonėje dirba abu tėvai, auginantys du vaikus iki 12 metų kyla klausimų, ar laisva diena turėtų būti suteikiama abiem tėvams, ar tik vienam iš jų. Nors darbdaviui tai ir kelia papildomų nepatogumų, turi būti taikoma abiems tėvams.

  Darbdaviai kartais klausia, kokios sankcijos gresia nesuteikus mamadienio. Tokiu atveju darbuotojas privalės atvykti į darbą, tačiau Darbo ginčų komisija neabejotinai pripažins, kad darbuotojo teisės buvo pažeistos, o darbdavys bus įpareigotas sumokėti už tokią nesuteiktą laisvą dieną ar ją suteikti ateityje, taip pat atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą.

  Kartais kyla klausimas, ar mamadienis/tėvadienis priklauso abiem tėvams, kai pora yra išsiskyrusi. Darbdavys privalo suteikti apmokamą poilsio darbo dieną tuomet, kai darbuotojas faktiškai augina vaiką.

  www.vz.lt

   

  LŪŽIS MOKĖJIMŲ RINKOJE: TARP BAKŲ AKIMIRKSNIU BUS GALMA PERVESTI IKI 15,000 EUR

   

  Nuo šių metų rugsėjo 4 d. SEB bankas pradės priimti momentinius mokėjimus, o inicijuoti juos SEB banke galima bus kiek vėliau. „Swedbank“ planuoją šią paslaugą bandomojoje „Swedbank“ išmaniosios programėlės versijoje rudenį, o internetinėje bankininkystėje – kiek vėliau.

  SEB banko klientai galės naudotis momentinių mokėjimų eurais, pervedamų iš kitų Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių bankų, įskaitymo paslauga. Momentiniai mokėjimai leidžia lėšas tarp skirtingų bankų sąskaitų pervesti akimirksniu visą parą, įskaitant ir savaitgalius bei švenčių dienas. Iki šiol mokėjimai akimirksniu buvo atliekami tik pervedant lėšas į sąskaitą tame pačiame banke, o tarp bankų lėšų pervedimai eurais (SEPA) įprastai užtrunka kelias valandas ir yra atliekami tik darbo dienomis. Atliekant momentinius pervedimus lėšos asmens ar įmonės sąskaitą pasieks greičiau negu per 10 sekundžių ir laukti kelių valandų, kaip kartais tenka atliekant įprastus pervedimus, nebereikės. Tokius mokėjimus galima bus atlikti tiek iš banko mobiliosios programėlės, tiek iš internetinės bankininkystės. Momentinius mokėjimus SEB banko klientai galės gauti, jei momentinių mokėjimų paslaugą teiks ir siuntėjo bankas. Akimirksniu galima bus pervedinėti iki 15.000 Eur sumas – jeigu suma bus didesnė, galios šiuo metu įprastos taisyklės.

   

  www.vz.lt

   

      Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

        

      UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

      Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                          Mob. Nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                        www.addedvalue.lt

  Skaityti plačiau

Asociacijos nariai

 • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
 • UAB Tauragės odontologijos centras
 • UAB Egidas
 • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
 • UAB Solregis
 • UAB Brolenta
 • UAB Kvartalo Tinklas
 • UAB Uliksas
 • UAB Onija
 • UAB Eurobiuras
 • UAB Netmark
 • UAB Metta
 • UAB Optimali idėja verslui
 • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
 • Telia Lietuva
 • UAB Senasis medvėgalis
 • UAB Taurana
 • UAB Tauragės vandenys
 • UAB Tauragės autobusų parkas
 • UAB Molupis ir Ko
 • UAB Bremena
 • UAB Added Value
 • UAB Tele2 Tauragės sk.
 • UAB Darbo turas
 • UAB Tūkstantis mylių
 • Ansell Protective Solutions Lithuania
 • UAB Egersund Net
 • Tauragės kredito unija
 • UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • UAB SDG
 • UAB Televizijos komunikacijos
 • UAB Šaukštelis
 • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
 • UAB Tauraplastas
 • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
 • UAB Švytis
 • UAB Alantas
 • UAB Sigma Trans
 • UAB Tauragės Agrotechnika
 • IĮ R-Sportas
 • UAB Medicum Centrum
 • MB Požerūnų malūnas
 • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
 • UAB Verslas kitaip
 • UAB Feniksas
 • Tauragės profesinio rengimo centras
 • I. Alijošienės PKF Agava
 • UAB Marko dizainas
 • UAB Etada Freedom
 • UAB Kristensen & Kristensen
 • UAB GRIFS AG
 • AB Modest
 • UAB Biceda
 • UAB Gralis
 • UAB Infoface
 • UAB Elka Rainwear
 • UAB Topas LT
 • UAB Rimsauga

Naujienlaiškis

Prenumeruoti